Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statenvergadering Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

4 oktober 2000 10.00 uur Statenvergadering Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden

Hoofdpunten:

- Beëdiging de heer Arjaans

- Voorstellen aangaande:
. vaststelling van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en de wijziging van het Ambtenarenreglement, de bezoldingsregeling en de wachtgeld- en de uitkeringsverordening provincie Fryslân in verband met de uitvoering van de CAP . de Jaarrapportage 1999 Verkeer en Vervoer
. vaststellen van de verordening over het schriftelijk gebruik van de Nederlandse en de Friese taal door de bestuursorganen van de provinsje Fryslân
. continueren van de leerstoel regionale economie, ingesteld in 1989 door de noordelijke provincies
. instemmen met het beschikbaarstellen van een krediet voor de reconstructie van de N369 Betonwei-Langewyk
. instemmen met de subsidieregeling Stimulering Vuilwatertanks provincie Fryslân
. vaststellen concept-beschikking op het bezwaarschrift van de gemeente Dantumadeel over de aan de gemeente toegekende kostenkompensatie in verband met het intrekken van de Provinciale Ligplaatsenverordening
. vaststellen Windstreek 2000
. instemmen met de reconstructie van het kruispunt N355 afslag Kootstertille (Opperkoaten)
. vaststellen van de 12e wijziging van de Begroting 2000 . onderzoek alternatieve tracees vaarweg Drachten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie