Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie laat versterkte rechtspositie patiënt zien

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Evaluatie patiëntenwet: rechtspositie patiënt versterkt

Woensdag 4 oktober 2000, persbericht nummer 91

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) levert een belangrijke bijdrage aan het versterken en verduidelijken van de rechtspositie van de patiënt. De kennis over patiëntenrechten onder artsen en patiënten is redelijk hoog. Ook de houding van de artsen ten opzichte van de wet en de patiëntenrechten is positiever geworden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de WGBO, die minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mede namens minister Korthals van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Het onderzoek is in opdracht van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) uitgevoerd door het Werkverband Universitair Onderzoek Gezondheidsrecht (WUOG) en het NIVEL, onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg.

De WGBO is op 1 april 1995 in werking getreden. Het doel van de wet is het verduidelijken en versterken van de rechtspositie van de patiënt. De wet regelt de relatie tussen de hulpverlener en de patiënt. Zo staat in de wet waarover de patiënt informatie kan krijgen (bv. ziekte, voorgestelde behandeling of onderzoek, risicos en medicijnen). Andere zaken die in de WGBO zijn geregeld betreffen het de toestemmingsvereiste, het recht op inzage in het medisch dossier en het recht op privacy.

De evaluatie is toegespitst op een aantal kernaspecten. De nadruk hierbij ligt op de positie van de patiënt en de effecten van de wet op de hulpverlener. Het eerste geëvalueerde thema is het recht op informatie en toestemming. Het tweede thema gaat over het verantwoord omgaan met persoonsgegevens en de verstrekking van medische gegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Het laatste kernaspect is het onderzoek naar de kennis, de houding en de ervaringen van patiënten met de WGBO.

De evaluatie brengt ook een aantal knelpunten naar voren. Deze betreffen niet zozeer de tekst van de wet, maar vooral de vertaling van de wet naar de dagelijkse praktijk. Op specifieke onderdelen zijn er lacunes in kennis. Voorbeelden hiervan zijn: de afstemming met de WGBO met andere wetten en wanneer gegevens gebruikt mogen worden met of zonder toestemming van de patiënt. Dit vergt volgens de onderzoekers een aantal gerichte maatregelen. Zo moet de kennis onder hulpverleners worden vergroot, door specifieke aandacht in de basis- en specialistenopleiding en in de bij- en nascholing. Ook achten de onderzoekers maatregelen nodig gericht op kennisvergroting van patiënten en consumenten. Tenslotte zouden voor de invulling van de wet praktische richtlijnen moeten worden ontwikkeld, bij voorkeur samen met patiëntenorganisaties. De onderzoekers bevelen daarnaast aan om onderzoek te laten verrichten naar de samenhang tussen de WGBO en andere wetten die raken aan de rechtspositie van de patiënt.

Minister Borst en minister Korthals zullen uiterlijk in het voorjaar van 2001 hun standpunt op het evaluatierapport kenbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie