Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Tussenstand project Vensterscholen
Op de Vensterscholen worden steeds meer en verschillende activiteiten georganiseerd. Hierdoor worden dus ook meer kinderen en ouders bereikt. De Vensterscholen nemen nu al binnen hun wijk een belangrijke positie in, maar verwacht wordt dat die de komende jaren steeds meer aan betekenis zal groeien. Dit staat in de 'Tussenbalans project Vensterscholen'.
Een bijzonder nieuw project is de ontwikkeling van een systeem waarmee ouders naar financiële draagkracht bijdragen aan de naschoolse activiteiten, de zogenoemde 'strippenkaart'. Per strip kan een kind één keer meedoen aan een activiteit. De prijs van de strippenkaart hangt af van de financiële positie van de ouders. Voor de strippenkaart zal ook de kortingsregeling van de Stadjerspas moeten gaan gelden. Overige nieuwe activiteiten zijn onder andere: kinderopvang in het Oosterpark, integratie van opvang en naschoolse activiteiten in Vinkhuizen en het allochtonenproject en uitbouwen van het wijkinformatiepunt in Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: Project Vensterscholen

Geld voor Noorddijk
Het college stemt in met de besteding van de wijk- en stadsdeelbudgetten in Noorddijk. Het gaat om een totaal van zes ton. Het geld wordt onder meer besteed aan de invoering van het zogenoemde 30 km regime in Lewenborg, speelvoorzieningen in Noorddijk en groenvoorziening in Lewenborg. Daarnaast gaat er ook geld naar de openlucht jongerenontmoetings- en activiteitenplekken die nog in Beijum en Lewenborg moeten komen. De jongerenontmoetingsplekken zijn verharde pleintjes waar jongeren kunnen voetballen, skaten en basketballen aangevuld met een zitgelegenheid.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: Besteding stadsdeel- en wijkbudgetten Noorddijk 1998-2000

Bezuinigingen educatie vallen mee
Tot 1 januari 2003 kunnen de bezuinigingen op educatie worden opgevangen zonder dat het aanbod noemenswaardig wordt ingeperkt. Dat is een van de conclusies die een speciaal ingestelde Taskforce trekt na een uitgebreid onderzoek.
De resultaten van de werkzaamheden van de Taskforce staan in de notitie 'Educatie in de komende jaren 2' die het college heeft vastgesteld. De Taskforce heeft zich in eerste instantie gebogen over de vraag welk aanbod in ieder geval in stand gehouden moet worden. Daarnaast is gekeken naar de alternatieve financiering voor het aanbod dat straks niet meer vanuit de educatiemiddelen betaald kan worden. Zo heeft de taskforce in het onderzoek onder meer als uitgangspunt genomen dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van het aanbod voor de laagst opgeleide volwassen allochtonen en autochtonen en dat de educatieve instellingen moeten streven naar vijf procent minder uitgaven.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: Educatie in de komende jaren (2001-2004)

Nieuwe mogelijkheden voor voorzieningen gehandicapten en ouderen In 1999 zijn er in de stad meer Wvg-voorzieningen (Wet voorzieningen gehandicapten) verstrekt dan in de jaren daarvoor. Het sinds 1994 met grote voorzichtigheid opgebouwde stelsel van voorzieningen kan de komende jaren ruimhartiger en royaler worden toegepast. Ruimere financiële mogelijkheden liggen hieraan ten grondslag. Wethouder René Paas (Zorgbeleid) benadrukt dat het hebben van meer financiële armslag ook dwingt tot nadenken over het behalen van een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement. Er moet een solide stad-Groninger Wvg-beleid ontwikkeld worden dat bestand is tegen onverhoopte financiële tegenvallers in de toekomst. Burgemeester en wethouders leggen de voorstellen samen met het Wvg-jaarverslag 1999 voor aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: Jaarrapportage WVG + voorstellen nieuw beleid

Open Hof en Kostersgang verruimen deze winter dagopvang in weekend Naar aanleiding van een evaluatie van de weekend-openstelling van dagopvang Kostersgang in de winter van 1999/2000 wil het stad-Groninger college van B&W deze komende winter de weekendopenstelling van zowel De Kostersgang als De Open Hof verruimen.
Concreet betekent dit dat gedurende de periode 1 december 2000 tot en met 1 april 2001 De Open Hof op zaterdagavond open is van 18.00-21.00 uur en dat De Kostersgang op zondagmiddag van 12.00-17.00 uur haar deuren opent. Deze sobere uitbreiding van de dagopvang is in overeenstemming met het beleid van zorgwethouder René Paas om de groep daklozen te stimuleren gebruik te maken van de 24-uurs opvangvoorzieningen.
Uit de evaluatie blijkt dat er vorige winter geen sprake is geweest van overlast in de buurt gedurende de weekendopenstelling van De Kostersgang. De weekendopenstelling van De Kostersgang heeft overigens onvoldoende geleid tot vermindering van de druk op de Open Hof.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: Verruiming dagopvang gedurende wintermaanden

En verder heeft het college besloten...
de raad voor te stellen de panden aan de Nieuwe Boteringestraat 28 en 30 te verhuren aan de Rijksgebouwendienst Directie Noord voor een huurperiode van maximaal acht jaar.

Datum besluit: dinsdag, 3 oktober 2000
Nota: -

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie