Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GSM antennes in Tilburg straks planmatig gespreid

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

4-10-2000

GSM antennes in Tilburg straks planmatig gespreid

Ook nieuwe inzichten geven geen aanleiding tot zorg over gezondheidsaspecten

Burgemeester en wethouders hebben zich naar aanleiding van de raadsbehandeling van 10 januari 2000 opnieuw gebogen over de zendmasten voor mobiele telefonie. Ook op basis van de nieuwste inzichten is er geen reden om bezorgd te zijn voor gezondheidsaspecten mits voldaan wordt aan de normen. Het college stelt de raad voor om met de aanbieders van mobiele telefonie om de tafel te gaan zitten. Doel is om via een convenant te komen tot een spreidingsplan op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. Op voorhand is er dus geen reden om masten van scholen, ziekenhuizen en woongebouwen te weren.

Sinds de raadsbehandeling van januari heeft de Gezondheidsraad op 29 juni van dit jaar een geactualiseerd advies uitgebracht. De strekking: electromagnetische velden zijn niet schadelijk voor de gezondheid, en storingen aan medische apparaten zijn vrijwel uitgesloten. Minister Borst van Volksgezondheid schrijft verder in een brief aan de GGD's dat de Europese en Nederlandse normen, waarmee Tilburg in de pas loopt, veilig zijn. En, relevant voor de gemeente: "Als de veldsterkten beneden de limieten blijven kan een bouwvergunning om gezondheidsredenen niet worden geweigerd."

Voor Tilburg is er dan ook geen reden om GSM antennes te weren van het dak. Vaak is er ook geen alternatief voorhanden. De vuistregels in Tilburg zijn dan ook: liever niet op woongebouwen, maar als het niet anders kan (i.v.m. gebiedsdekkend netwerk) mag het; niet meer dan vijf antennes bij elkaar, en, gezien de richting van de straling, geen hindernissen binnen een straal van 250 meter horizontaal. Verticaal is de straling te verwaarlozen gezien de voorgeschreven hoogte en de afschermende werking van het dak. Moet er toch een mast komen, dan is het de bedoeling dat aanbieders van mobiele telefonie zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande masten. Verder moeten de installaties draaien op groene stroom.

Inmiddels staan er zoals bekend al een honderdtal masten in Tilburg waarvoor (nog) geen bouwvergunning is aangevraagd. Het college stelt voor om deze zaak te regelen in het convenant dat moet worden afgesloten met de aanbieders van mobiele telefonie. Per mast wordt bekeken of hij aan de richtlijnen voldoet; en zo ja, dan wordt hij via een algemene maatregel gelegaliseerd. Verder tekent het college aan dat men uiteraard de vinger aan de pols blijft houden als het gaat om de gezondheidsaspecten. Nieuwe inzichten kunnen altijd leiden tot nieuw beleid.
De aangepaste nota Zendinstallaties voor de mobiele telefonie komt zal nu eerst vier weken voor inspraak ter visie worden gelegd. Daarna gaan raadsvoorstel en nota naar de commissie Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Verkeer & vervoer (18 december). Vervolgens kunnen convenant en spreidingsplan worden uitgewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie