Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister korthals wil bestrijding XTC intensiveren

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

05.10.00

3968

Minister Korthals wil bestrijding XTC intensiveren

Betere internationale en nationale samenwerking, scherpere controle op technische hulpmiddelen en versterking van de informatiepositie van politie en justitie vormen de basis voor intensivering van de aanpak van handel en productie van xtc. Ook blijft de Unit Synthetische Drugs (USD) bestaan en wordt nagegaan of versterking van de eenheid nodig is. Dit zei minister Korthals bij de opening van het congres `XTC als wereldprobleem' in Eindhoven.

Nationaal

'De slag die we nu gaan maken is dat wij de samenwerking die de afgelopen jaren in gang is gezet, zullen gaan verbeteren', aldus minister Korthals. Dit betekent meer afstemming tussen de regiokorpsen en de Unit Synthetische Drugs. De strijd tegen xtc kan de USD niet alleen voeren. Ook zal de functie van de USD als kennis- en informatiecentrum verder worden ontwikkeld. Hierdoor kan de eenheid de inzet en sterkere betrokkenheid van andere opsporingsdiensten beter faciliteren.

Het Nederlandse antwoord op de handel en productie van xtc bestaat sinds 1997 uit een gecoördineerde aanpak: de tijdelijke eenheid synthetische drugs. Een politie-eenheid die internationaal veel aandacht kreeg door een `multi-agency' benadering. OM, politie, ECD, FIOD, Koninklijke Marechaussee en Douane hebben de handen ineengeslagen en kans gezien om tientallen productieplaatsen van xtc te ontmantelen. In 1999 ging het om 36 laboratoria. Ruim 150 grote inbeslagnames vonden plaats met een totaal van 3,6 miljoen pillen.

Internationaal

Ook op internationaal niveau is er ruimte voor meer en betere samenwerking. De moeilijkheid doet zich voor dat de meeste grenzen binnen Europa niet meer bestaan. Alles komt dus aan op de bescherming en controle van de buitengrens van de Europese Unie, en op de onderlinge afgestemde controleacties binnen de vrije Europese markt. De buitengrens is nu al zeer lang, en wordt straks met de toetreding van Oost-Europa tot de Europese Unie alleen maar langer en dus moeilijker te beschermen. Daarom zal de samenwerking stelselmatiger moeten worden. Dit gebeurt door gezamenlijke programmatische acties van politie, justitie en betrokken opsporingsdiensten door de hele Europese Unie heen. 'Wij moeten er naar streven politie en justitie van de EU-landen naadloos te laten samenwerken, met Europol in een ondersteunende functie', aldus de minister in zijn toespraak.

President Clinton en premier Kok hebben recent afgesproken dat Nederland en de VS nauwer gaan samenwerken in de aanpak van xtc. In dat kader wordt de wederzijdse uitwisseling van politiële en justitiële informatie, en informatie met betrekking tot rechtshulpverzoeken verbeterd.

Verscherpte controle

Minister Korthals wil tevens de controle verscherpen op technische hulpmiddelen die producenten nodig hebben om xtc te maken. Met betrekking tot de mogelijkheid van registratie van tabletteermachines zal de bewindsman overleggen met zijn collega's van Volksgezondheid en van Economische Zaken. Uiteraard is ook overleg met het bedrijfsleven nodig. Een dergelijke voorziening betekent een belasting voor de legale gebruikers zoals de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelenwereld. Minister Korthals: 'Ik ga overleggen om precies in kaart te brengen wat er nodig is om tot zo'n registratie te komen. Daarbij behoeft wat mij betreft niet in de eerste plaats te worden gedacht aan een verplichtend stelsel. Mogelijkheden van zelfregulering moeten ook worden bezien'.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 05-10-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie