Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Internatio-Müller verkoopt Interpharm voor EUR 220 miljoen

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Internatio-Müller N.V.

Rotterdam, 5 oktober 2000

Internatio-Müller verkoopt Interpharm-Groep voor EUR 220 miljoen Internatio-Müller N.V. deelt mede dat de verwachting gewettigd is dat overeenstemming kan worden bereikt met Alliance UniChem Plc. te Chessington (Surrey), Engeland over de verkoop van de Interpharm-Groep. De Interpharm-Groep, onderdeel van de Divisie Handel van Internatio-Müller, is een distributieve groothandel in Nederland in farmaceutische, medische en drogisterijartikelen. Met circa 1000 werknemers werd in 1999 een omzet behaald van EUR 811 miljoen en een winst voor belasting van EUR 23,6 mln. De netto winst bedroeg in 1999 EUR 15,3 mln.

De overnamesom voor de Interpharm-Groep zal circa EUR 220 miljoen bedragen, waarvan EUR 20 miljoen betrekking heeft op schulden die worden overgenomen. De boekwinst bedraagt ruim EUR 150 miljoen. De overnamekoopsom van de aandelen houdt een koers-/winst-verhouding in van 14,4 gebaseerd op het verwachte netto resultaat over 2000. De overdracht vindt naar verwachting plaats per 1 november a.s.

De Commissie van Fusieaangelegenheden van de SER en de betrokken vakbonden zijn op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop. De centrale ondernemingsraad van Internatio-Müller is om advies gevraagd. De transactie zal worden aangemeld bij de relevante mededingingsautoriteiten.

De overgang van de Interpharm-Groep naar Alliance UniChem zal geen nadelige invloed hebben op de werkgelegenheid binnen de Interpharm-Groep.

Redenen voor de verkoop
Als gevolg van zowel nationale als internationale overnames is het speelveld van de Europese farmaceutische groothandelsmarkt in de afgelopen jaren danig veranderd. Er is sprake van een vergaande consolidatie en er gelden nieuwe verhoudingen tussen de verschillende grote Europese distributeurs gebaseerd op hun marktpositie. Naar verwachting zal het aantal spelers door krachtenbundelingen nog verder afnemen. Voor de groothandels met uitsluitend een nationale positie zal het niet eenvoudig zijn aansluiting bij deze marktontwikkelingen te behouden. Dit is de belangrijkste reden dat het opbouwen van een Europese positie door Interpharm, als een onderdeel van Internatio-Müller en als een nationale groothandel te midden van op Europese schaal opererende groothandels, niet als een reële optie wordt beschouwd.

Door de aansluiting bij een grote strategische speler zoals Alliance UniChem zal de toekomst van de Interpharm-Groep strategisch beter zijn gewaarborgd en wordt voldaan aan de belangen van de bij Internatio-Müller betrokken stakeholders.

De verkoop van de Interpharm-Groep is in lijn met de ambitie van Internatio-Müller een focus aan te brengen in haar activiteiten.

Interpharm-Groep
De Interpharm-Groep is als distributieve groothandel in Nederland actief op het gebied van farmaceutische, medische en drogisterij-artikelen. De Interpharm-Groep heeft zich van een klassieke groothandel ontwikkeld tot een groothandel in partnership met haar zelfstandige afnemers.

De groothandelsactiviteiten op het gebied van farmaceutische en medische produkten richten zich met name op apotheken en apotheek houdende artsen (extramuraal) alsmede ziekenhuizen en verzorgingshuizen (intramuraal). Interpharm heeft voor apothekers de inmiddels zeer succesvolle Kring formule ontwikkeld.

De belevering van drogisterijen wordt verzorgd door Dynadro in nauwe samenwerking met de retail organisatie Dynaretail. De Dynadro en Dynaretail organisaties zijn gebaseerd op een samenwerkingsverband met de Coöperatieve Drogisten Associatie (DA). In november 1999 is met DA een intentieverklaring getekend ten aanzien van een fusie van Dynadro en Dynaretail, waarbij DA en Internatio-Müller ieder voor 50% deelnemen in de nieuwe combinatie. Dit 50% aandeel van Internatio-Müller wordt overgedragen aan Alliance UniChem als onderdeel van deze transactie.

Om te waarborgen dat PharmaPartners, leverancier van IT-oplossingen aan apothekers, huisartsen en ziekenhuizen, en onderdeel van Internatio-Müller, haar onafhankelijke positie in deze markten kan behouden zal PharmaPartners gedurende een overgangsperiode opereren als een joint-venture tussen Alliance UniChem en Internatio-Müller, waarbij de meerderheid van het stemrecht bij Internatio-Müller blijft. Gedurende deze periode zullen Alliance UniChem en Internatio-Müller een lange termijnoplossing zoeken ter ondersteuning van een gezonde groei van deze activiteiten. In de genoemde overname-prijs is 100% van de overname van PharmaPartners opgenomen.

Alliance UniChem Plc.
Alliance UniChem is een van de grootste farmaceutische groothandels in Europa en genoteerd aan de London Stock Exchange. Alliance UniChem opereert in Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, Tsjechië en Marokko. De Groep behaalde in het boekjaar 1999 een geconsolideerde omzet van EUR 9,3 miljard met in totaal 17.000 werknemers. Thans bedraagt het Europese marktaandeel 17%.

Voor de komende jaren staan bij Alliance UniChem twee ontwikkelingen centraal: verdere geografische expansie in West, Midden en Oost-Europa, en de ontwikkeling van E-Commerce activiteiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie