Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA plenair debat begroting algemene zaken

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 5 oktober 2000

BIJDRAGE VAN PETER REHWINKEL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT OVER DE BEGROTING 2001 ALGEMENE ZAKEN EN DE BRIEF INZAKE BESCHOUWING OVER HET KONINGSCHAP

'Het denken staat niet stil.' Met die woorden gaf de minister-president vorig jaar bij de behandeling van de begroting Algemene Zaken aan dat hij oog had voor de omgeving van zijn ministerie en ook voor veranderingen in zijn functie van premier. We kruisten er de degens over met onze betreurde collega Philippe Brood, en het werd duidelijk dat naast het denken ook het handelen niet stil zou blijven staan. Bij deze begrotingsbehandeling zien we daar de resultaten van.

Mijn fractie heeft met waardering kennisgenomen van de opstelling van Algemene Zaken bij de discussie rond de sponsoring van televisie- en radioprogramma's. De minister-president legt de volle nadruk op de transparantie van de communicatie van het overheidsbeleid. Dat doet hij terecht. Als er voor de overheid al een noodzaak is om door middel van sponsoring beleid uit te dragen, dan moet dit helder beargumenteerd zijn en voor de kijker goed zichtbaar voor het programma begint. Wanneer blijkt dat voorlichtingsdiensten soms niet eens weten dat het eigen ministerie actief is in de sponsoring van programma's, is het goed dat de minister van Algemene Zaken aan de teugels trekt. Als bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken honderdduizenden guldens steekt in het 'beïnvloeden van de verhaallijn' van de jeugdserie Fort Alpha voor een groter aantal meisjes in technische opleidingen, dan zou nuchterheid de overhand moeten krijgen boven zulk maakbaarheidsgeloof uit onverwachte hoek.

Het lijkt mijn fractie wezenlijk dat bij de besluitvorming over coproducties vooraf wordt verantwoord waarom deze noodzakelijk zijn en waarom directere vormen van communicatie niet adequaat worden geacht. Mijn vraag aan de minister-president is of hij wil zorgdragen voor een verdere aanscherping in deze zin van de richtlijnen voor de ministeries. Staat U garant - zo vraag ik ook - voor een blijvend toezicht op, en een kritische evaluatie van, coproducties?

De verantwoording van en de communicatie over het regeringsbeleid vraagt ook verder de aandacht. Met de veranderende rol van de premier als woordvoerder van het algemeen regeringsbeleid, wordt steeds vaker aanleiding gezien hem in het debat te betrekken, ook hier in de Kamer. Onlangs nog deed collega Van der Staaij een poging om de premier te laten deelnemen aan het debat over het homohuwelijk en de -adoptie. Zijn fractie vond de wetsvoorstellen zo fundamenteel van aard en het onderwerp maatschappelijk van dergelijk principieel belang, dat deze niet alleen door de staatssecretaris zouden moeten worden verdedigd. Vanuit de opvatting van de SGP is dat een begrijpelijke gedachte.

Zou het kabinet inderdaad gehoor geven aan dergelijke verzoeken, dan is het onvermijdelijk dat de premier bij steeds meer specifieke debatten verschijnt. Immers, veel vaker zullen onderwerpen aan de orde zijn met - zoals Van der Staaij noemde - een 'ingrijpend karakter'. Er moeten effectievere manieren zijn om met de minister-president van gedachten te wisselen over het algemeen regeringsbeleid: regelmatiger, actueler en met hém niet sprekend over allerlei beleidsdetails. Een vast element in het werk van de premier is zijn vrijdagse persconferentie na de ministerraad. Wat opvalt is niet zozeer wat daar vervolgens in de pers mee gebeurt, als wel wat daar níet mee gebeurt: een discussie tussen de minister-president en deze Kamer, een nadere bevraging in het licht van het algemeen regeringsbeleid. Onlangs heeft de minister-president in de pers positief gereageerd op de gedachte van de voorzitter van de Tweede Kamer om tegen deze achtergrond het dinsdags vragenuurtje opnieuw in te richten. Zij stelde voor dat dit 'vooral bestemd zou moeten zijn voor vragen aan de minister-president'. Wil de Kamer met de minister-president vaker en meer spreken over de hoofdlijnen van beleid, dan is naar de mening van mijn fractie het vragenuur een geschikt middel. Hiervoor is echter vereist dat het parlement voortvarender wordt geïnformeerd over besluitvorming in de ministerraad. Nu is eerder regel dan uitzondering dat de ministerraad besluit, daar op de persconferentie mededeling van wordt gedaan, er persberichten worden uitgedeeld en brieven aan de Kamer pas een week tot anderhalve week na dato arriveren. Een parlement dat zichzelf serieus neemt, zou dergelijke informatieachterstand niet moeten accepteren.

Een ander aspect van het beleidsterrein van Algemene Zaken betreft de wereldtentoonstelling Expo 2000 in Hannover. Twee feiten springen daarbij in het oog. Ten eerste de waardering voor het Nederlandse paviljoen op de Expo: dit wordt beschouwd als een artistieke topprestatie. Maar, de Expo trekt tot op dit moment ongeveer een derde van het verwachte aantal bezoekers. En dat ondanks een forse prijsverlaging van de entreekaartjes al snel na de slecht bezochte openingsweken. Die kaartjes zijn met 69 DM nog steeds geen toonbeeld van toegankelijkheid, met name voor gezinnen. De verliezen van de Expo zijn ernstig; zij worden in totaal op 2,4 miljard DM geraamd. Nogmaals, het heeft aan de kwaliteit van de Nederlandse inbreng bepaald niet gelegen. Het kan volgens mij echter geen toeval zijn dat naast de Expo in Hannover ook de Millennium Dome in Londen niet aan de gewekte verwachtingen heeft voldaan. Dit zou zijn oorzaak kunnen hebben in een niet meer eigentijdse opzet van zulke evenementen. De sinds 1994 optredende Stichting Nederlandse Wereldtentoonstellingen heeft een eerste operationele verantwoordelijkheid voor de inbreng van ons land. Ik verzoek de minister-president om deze stichting een evaluatie te vragen van de gang van zaken rond de Expo 2000 en aan dit verzoek een aanvullende vraag toe te voegen. Het lijkt me zinvol te onderzoeken of het verschijnsel van de wereldtentoonstelling nog levensvatbaar is. Bij de Eifeltoren in 1889 of het Atomium in 1958 was nog sprake van vernieuwende ervaringen voor mensen die zelden zelf reizen konden maken en die niet overal informatie en educatie konden ontvangen. Dat is fundamenteel veranderd. Het idee van volksopvoeding via zulke evenementen en van de promotie van afzonderlijke landen zijn misschien overleefde concepten uit het Europa van de 19e eeuw. Het zou goed zijn dit in een evaluatie te betrekken. Tenslotte heeft Nederland 60 miljoen gulden in de Expo 2000 geïnvesteerd, dat is enkele tientjes per bezoeker aan het Nederlandse paviljoen.

Van de wereldtentoonstelling uit de 19e eeuw kom ik bij de monarchie in de 21e eeuw. De kabinetsnotitie en het advies van de Raad van de State sluiten terecht aan bij staatsrechtelijke en politieke lijnen die in het verleden zijn uitgezet en werken deze - even terecht - verder uit. De ministeriële verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid die politici meer in het algemeen horen te nemen, staan voor mijn fractie centraal alsook de publieke controle die daarop kan worden uitgeoefend. Het kabinet heeft gelijk dat het aan de Tweede Kamer zelf is (en aan afzonderlijke fracties) om direct na verkiezingen initiatief te nemen, voorafgaand aan de kabinetsformatie. Wat de PvdA-fractie betreft wordt dan een verkennend debat gevoerd, dat zo mogelijk uitmondt in de voordracht van een informateur of formateur bij het staatshoofd. Ook zou de Kamer de inhoud en de voortgang van de erna volgende formatie actiever kunnen volgen.

Ik heb in het verleden aandacht gevraagd voor de plaats van de Koning(in) in de regering en dan met name voor de vraag wie in Nederland regeringsleider is. Dit is niet zonder belang: het Europese recht kent immers de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders, bij velen beter bekend als de Europese Top. Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden lijkt geen twijfel toe te staan: 'De Koning voert de regering van het Koninkrijk en van elk der landen.' Bij de grondwetsherziening van 1983 wilde de regering echter niet verklaren dat de Koningin aan haar hoofd staat. Zij vond bovendien het gebruik van de term 'regeringsleider' onjuist. Deze zou meer tot het terrein van de politieke verhoudingen behoren dan tot dat van het staatsrecht.

Dit standpunt is door de feiten achterhaald. De Europese Akte van 1986 maakt melding van de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders; zo doen ook de verdragen van Maastricht en Amsterdam. Veel eerder al was het ongemak met de positie van de Nederlandse premier zozeer aanwezig, dat in een communiqué van de Europese Gemeenschappen werd gesproken over de Nederlandse minister-president, terwijl ten aanzien van andere landen de term 'regeringsleider' werd gebruikt.

Met de kabinetsnotitie moet dit ongemak zijn weggenomen: regeringsleider is de politiek verantwoordelijke die het eerst aanspreekbaar is op het algemeen regeringsbeleid en in Nederland is dat de minister-president. De positie van de Koningin binnen de regering is helderder geworden, nu de premier uitdrukkelijk als regeringsleider wordt aangemerkt. Het lijkt mij voor de hand te liggen dit bij gelegenheid in de Grondwet neer te leggen, want daarin staat nu niet meer dan dat de minister-president voorzitter is van de ministerraad. In ieder geval moet het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden worden aangepast. De vlag van artikel 2 dekt namelijk de lading niet: de Koning voert niet meer de regering van het Koninkrijk en van elk der landen. Aan het begin van de jaren negentig is een Proeve van een vernieuwd Statuut verschenen. Er is dus breder en al langer het besef dat een betere formulering voor artikel 2 kan worden gevonden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...