Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Limburg verdelen subsidies natuur en landschapsbeheer

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

GS VERDELEN SUBSIDIES NATUUR EN LANDSCHAPSBEHEER

Ruim kwart miljoen voor breed scala aan projecten.

Voor de derde keer dit jaar hebben Gedeputeerde Staten subsidies toegekend aan een reeks projecten op het gebied van Natuur en Landschap. Deze keer hebben GS ruim 275.000,- ( 125.000,-) toegekend voor 10 projecten, verspreid over de provincie. Alle gesubsidieerde projecten zijn gericht op instandhouding en herstel van flora, fauna en biotopen, of op onderzoek of kennisoverdracht rond bedreigde en beschermde soorten.

Van het totale jaarbudget van 2.550.000,- is nu nog 692.000 beschikbaar voor de vierde en laatste tranche. Daarvoor zijn nog projecten in voorbereiding, zodat waarschijnlijk het hele budget in deze laatste ronde besteed zal worden.

Berghertshooi, Valkenburg
Berghertshooi komt in Limburg nog maar op twee plaatsen voor en wordt tot de zeer bedreigde planten gerekend. De Stichting IKL gaat op de groeiplaatsen bij Geulhem een deel van de kalkrijke helling zodanig vrijmaken van opgaande begroeiing dat de soort weer overlevings- en uitbreidingskansen krijgt. De provincie betaalt 90% van de kosten, die in totaal 4.300,- bedragen.

Vleermuizen
Met steun van de provincie en het ministerie van LNV is de stichting IKL vorig jaar begonnen met het opzetten van een netwerk van gemeenteambtenaren en vrijwilligers voor de bescherming van en de afhandeling van klachten over vleermuizen. De deelname is groter dan verwacht, waardoor voor IKL de kosten hoger uitvallen dan begroot. De provincie draagt daarom nogmaals 19.625,- bij.
In Midden-Limburg gaat IKL naar voorbeeld van soortgelijke projecten elders in de provincie zolders en torens van 25 kerken weer toegankelijk maken als zomerverblijf voor vleermuizen. Hierbij worden permanente in- en uitvliegopeningen gemaakt die alleen voor vleermuizen geschikt zijn en niet voor stadsduiven. Daarvoor krijgt IKL van de provincie bijna 65.000,- in de totale kosten van 74.000,-.

Kerkuilen
Het Natuurhistorisch Genootschap heeft samen met de Kerkuilenwerkgroep Limburg een projectplan 2000-2005 opgesteld voor de planmatige bescherming van de Kerkuil. Dat gebeurt via het plaatsen van nestkasten, het volgen van het broedbestand en het geven van voorlichting. Vrijwilligers verrichten hierbij alle werkzaamheden. Voor de hele periode kost dit alles 35.900,-. De provincie betaalt hiervan 90%: 32.300,-.

Horst
De gemeente Horst gaat enkele projecten uitvoeren op het gebied van natuur en landschap en krijgt daarvoor bijna 60.000,- subsidie. Ook krijgt Horst EU- en NUBL-geld. In Horst gaat het om de volgende projecten:
De Eendenkooi in de Kasteelsche Bossen in Horst is grotendeels dichtgegroeid en daardoor minder geschikt geworden als leefgebied voor amfibieën en vleermuizen. De gemeente wil deze plas uitbaggeren en ook de oevers van enkele andere waters in de gemeente vrijmaken, zodat ze beter geschikt zijn voor amfibieën.
De Zwarte Plak, een stuifzandrug en voormalig heidegebied, is momenteel bijna helemaal overwoekerd door gras en boompjes. De gemeente wil puin en vuil dat er ooit is gestort verwijderen en de afwisselende heidevegetatie terugbrengen. Het wordt daardoor ook een geschikt leefgebied voor onder andere de Das en de Levendbarende Hagedis.

Vlinders
In de terreinen van Limburgs Landschap komen zeker 16 soorten bedreigde en prioritaire dagvlinders voor. Het Limburgs Landschap gaat samen met de Vlinderstichting in kaart brengen waar de soorten in de verschillende terreinen precies voorkomen, zodat hier in het beheer rekening mee gehouden kan worden. Verder wil men de kennis bij terreinbeheerders over bedreigde dagvlinders vergroten en het brede publiek informeren. Het Limburgs Landschap en de provincie betalen elk de helft van de totale kosten, 88.000,-.

Vogels
Het Natuurhistorisch Genootschap bundelt alle beschikbare informatie over de Limburgse vogels in boekvorm. De provincie Limburg heeft al eerder voor dit project haar totale gegevensbestand op dit vlak ingebracht en een bijdrage van f 81.500,- beschikbaar gesteld voor een tijdelijke projectmedewerker. Doordat er meer waardevol materiaal en informatie beschikbaar is gekomen dan verwacht en de verwerking van de basisgegevens complex en tijdrovend is, vergt het project meer tijd en geld. Het gaat om een bedrag van f 46.500,-. De provincie draagt nu bijna 35.000,- extra bij.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie