Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 5 oktober 2000

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 5 oktober 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.
Na enkele hamerstukken heeft de gezamenlijke behandeling plaats van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2001. Hierbij komt tevens de notitie inzake de beschouwing over het koningschap aan de orde.

De Kamer vervolgt hierna het debat met de Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen over het door haar uitgebrachte rapport (te beginnen met het antwoord van de Commissie in eerste termijn).

Ten slotte interpelleert de heer Marijnissen (SP) minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over beantwoording van schriftelijke vragen inzake tabaksreclame.
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen eventueel stemmingen.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de voortgang en resultaten van de sluitende aanpak bij langdurig werklozen.
Defensie en Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over vergaderingen van de ministers van Defensie van de lidstaten van de Europese Unie. Hierbij komt onder meer het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid aan de orde.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 15.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de oprichting van een zogenoemde NV KLIQ. Het betreft hier een naamloze vennootschap waarin integratie-activiteiten van de dienst Arbeidsvoorziening worden ondergebracht.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.30 tot ca. 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over onder meer het landbouwonderwijs en de bekostiging van agrarische opleidingscentra.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 15.30 uur tot ca.17.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Korthals (Justitie) over late zwangerschapsafbreking.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 16.00 uur tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.
Hierbij zijn tevens aaan de orde de uitlatigen van de minister van Buitenlndse Zaken in het kader van de presidentsverkiezingen in Servië.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen procedures en brieven
Financiën: 13.00 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen procedures en brieven
Rijksuitgaven: 16.30 tot ca. 17.30 uur - Klompékamer
Agenda: gesprek met de president van de Algemene Rekenkamer over de voortgang inzake het proces Van Beleidbegroting tot Beleidsverantwoording.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 16.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van Cumela Nederland. In de petitie wordt onder meer aandacht gevraagd voor de gevolgen van het nieuwe mestbeleid en de technische mogelijkheden van de beschikbare weeg- en bemonsteringsapparatuur en de daarmee samenhangende investeringen(Plein).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie