Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Limburgse gemeenten 47 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

GS VERDELEN 47 miljoen GULDEN voor stedelijke vernieuwing in negen Limburgse gemeenten

De Limburgse gemeenten Brunssum, Geleen, Kerkrade, Landgraaf, Roermond, Sittard, Tegelen, Venray en Weert kunnen in de periode 2000 tot 2005 gezamenlijk beschikken over bijna 47 miljoen gulden aan Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-gelden). In dit integrale budget zijn ook subsidies voor bodemsanering en sanering van geluidhinder verwerkt. Over de verdeling van de ISV-gelden hebben Gedeputeerde Staten (GS), als budgethouder voor deze rijksgelden, een standpunt ingenomen. De onderstaande tabel geeft inzicht in de aan de gemeenten te verlenen subsidies.

gemeente

bodem-

budget voor

totaal ISV-

sanerings-

sanering

budget

budget

geluidhinder

2000-2004 *

Brunssum


**

92.000

3.986.868

Geleen

631.250

591.000

5.413.034

Kerkrade

742.750

261.000

8.642.125

Landgraaf

32.5003.148.395

Roermond

3.475.000

1.002.000

10.205.781

Sittard

1.875.000

458.000

6.829.436

Tegelen

1.286.500

386.000

2.888.657

Venray56.000

1.712.626

Weert

1.390.000

148.000

3.756.650

Totaal

9.433.000

2.994.000

46.583.572


* excl. verlening restant beleidsmarge voor post onvoorzien ( 1.797.714)

** wordt op een later tijdstip vastgesteld

Om voor deze ISV-gelden in aanmerking te komen dienden de betrokken gemeenten, in nauwe samenspraak met marktpartijen als projectontwikkelaars, makelaars, woningstichtingen en woonconsumenten, een ontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing op te stellen. In die ingediende programmas ligt de nadruk op kwaliteits-verbetering van het woon-, werk- en leefmilieu in vooral de stadscentra en de woonwijken van vlak na de oorlog. In de financiering van de soms zeer ambitieuze programmas spelen de eigen bijdragen van de gemeenten en in het bijzonder de verwachte geldelijke inspanningen van de marktpartijen een grote rol. In totaliteit gaat het om investeringen met een omvang van 4 à 5 miljard gulden in vijf jaar.

Bij de verdeling van de ISV-gelden hebben GS ook nadrukkelijk rekening gehouden met de wijze waarop door de negen betrokken gemeenten werd ingespeeld op de in het Provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing vastgelegde kernthemas. Die thema's zijn de ontwikkeling van stedelijke vitaliteit, herstructurering van de woningvoorraad en het realiseren van een duurzame leefomgeving.

Formele subsidieverlening binnen de kaders van de ISV-regeling is pas mogelijk ná het van kracht worden van de Wet stedelijke vernieuwing; naar verwachting is dit nog voor het einde van het jaar het geval. GS beslissen dan ook over de verdeling van een voor de post onvoorzien gereserveerd bedrag van bijna 1,8 miljoen gulden over de negen gemeenten.

De drie tot het zogenaamde grotestedenbeleid behorende gemeenten te weten Heerlen, Maastricht en Venlo krijgen de gelden voor stedelijke vernieuwing rechtstreeks van het Rijk. De kleinere Limburgse gemeenten kunnen op basis van concrete projecten jaarlijks een aanvraag voor ISV-gelden bij de provincie indienen. Eind oktober wordt bekend gemaakt welke kleinere gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie