Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zelfstandigen in de Ziekenfondswet

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financiën

Titel: Zelfstandigen in de ZiekenfondswetDirectie Bedrijfsvoering en Beleid Klantbehandeling Belastingdienst

De Voorzitter van de Vaste Commissie

Voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BBKB 2000-00376

27 september 2000

Onderwerp

Zelfstandigen in de Ziekenfondswet

Mede namens de minister van VWS wil ik u overeenkomstig de toezegging, gedaan tijdens het overleg op 1 december 1999 met MKB en LTO informeren over de zelfstandigen die werkzaam zijn in een man-vrouwvennootschap onder firma of een man-vrouw maatschap en die met ingang van 1 januari j.l. voor de Ziekenfondswet verzekerd zijn.

Met betrekking tot zelfstandigen die werkzaam zijn in een man-vrouwvennootschap onder firma of een man-vrouw maatschap is de afgelopen maanden in overleg met LTO Nederland en MKB Nederlandeen fiscale overgangsregeling uitgewerkt die de premiegevolgen van de ziekenfondsverzekering verzachten. MKB en LTO hebben gevraagd om een compensatie voor deze groep omdat het negatieve inkomenseffect van maximaal fl 1000,- zich binnen hetzelfde huishouden tweemaal voordoet. De negatieve inkomenseffecten doen zich voor bij belastingplichtigen met een belastbaar inkomen boven f 28.300, die in 1999 particulier verzekerd waren en in 2000 ziekenfondsverzekerd zijn geworden.

De rechtvaardiging voor het treffen van een regeling voor deze doelgroep is naar ons oordeel gelegen in het feit, dat de kwalificatie voor de verzekering is geschied op basis van historische gegevens (belastbare inkomens over de jaren 1995 t/m 1997). Indien de firmanten in die jaren zouden hebben geweten dat deze belastbare inkomens bepalend zijn voor de verzekeringsplicht Zfw, zouden zij wellicht zijn gekomen tot een andere winstverdeling of andere samenwerkingsvorm. De fiscale overgangsregeling die is uitgewerkt is opgenomen in het wetsvoorstel dat thans voor advies bij de Raad van State ligt. Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie