Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herhaling fouten Betuwelijn dreigt bij Zuiderzeelijn

Datum nieuwsfeit: 05-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Stichting Natuur en Milieu

PERSBERICHT

Utrecht, 5 oktober 2000 Herhaling fouten Betuwelijn dreigt bij Zuiderzeelijn De besluitvorming over de Zuiderzeespoorlijn dreigt in eenzelfde val lopen als die over de Betuwelijn. Stichting Natuur en Milieu en zes provinciale milieufederaties*) hebben een brandbrief geschreven aan de ministers van Milieu en van Verkeer. Daarin pleiten zij voor een zorgvuldige procedure. Een nut en noodzaak onderzoek dient vooraf te gaan aan een besluit tot aanleg van de Zuiderzeespoorlijn. Deze spoorlijn zou een directe verbinding moeten worden tussen Amsterdam en Groningen, via Emmeloord en Drachten, als oplossing voor de werkloosheid in het noorden en de congestie in de Randstad.

Volgens planning zal het kabinet in december een besluit nemen over de Zuiderzeelijn. De milieuorganisaties stellen dat het besluit niet de aanleg van het spoor moet behelzen, maar een onderzoek naar nut en noodzaak van de aanleg. Dit als onderdeel van een nader op te stellen kosten-batenanalyse van álle mogelijkheden voor oplossing van de werkloosheid in het noorden en de congestie in de Randstad. Daarbij hoort grondig onderzoek naar versterking van de ruimtelijk-economische structuur van het noorden op grond van de kwaliteiten van de regio zonder een Zuiderzeelijn, en onderzoek van alternatieven als het upgraden van het bestaande spoor tussen Amsterdam en Lelystad en tussen Zwolle en het noorden, plus de nieuwe Hanzelijn.

De milieuorganisaties vrezen dat het kabinet al meteen zal besluiten tot de aanleg, mogelijk zelfs al met een keuze voor een bepaalde variant (magneettrein). Het kabinet liet al eerder weten dat het de Zuiderzeelijn als een vaststaand gegeven beschouwt, onder verwijzing naar het advies van de Commissie Langman (1998). In dit advies staat echter slechts een aanbeveling om een verkenning uit te voeren naar de aanleg. Ook inmiddels gedane beloften van het kabinet aan de noordelijke provincies kunnen en mogen niet de plaats innemen van een zorgvuldige procedure.

Het kabinet heeft overigens zelf het kader vastgesteld voor een evenwichtige besluitvorming over grote infrastructuurprojecten. Daarbij behoort een evaluatie door middel van een kosten-batenanalyse. Het zou wel heel vreemd zijn als een project als de Zuiderzeelijn daarvan wordt uitgezonderd.

De milieuorganisaties waarschuwen voor een een gang van zaken als bij de Betuwelijn. Een schoolvoorbeeld van gemankeerde besluitvorming: van te voren is nut en noodzaak onvoldoende onderzocht, zijn alternatieven niet of slecht uitgewerkt en telden niet volwaardig mee, en was de kosten-batenanalyse een gatenkaas. Achteraf heeft onder andere de

Rekenkamer deze grote mancos gesignaleerd (en aanbevelingen gedaan voor komende grote projecten als de Zuiderzeelijn - beide ministers namen deze aanbevelingen over!). Omdat de aanleg van de Betuwelijn inmiddels al op gang was gekomen, bleek de weg terug politiek onbegaanbaar te zijn.
Dat is niet voor herhaling vatbaar!

*) Stichting Milieufederatie Groningen
Stichting Friese Milieufederatie
Stichting Milieufederatie Drenthe
Stichting Natuur en Milieu Overijssel
Vereniging Milieufederatie Flevoland
Vereniging Milieufederatie Noord-Holland

Nadere inlichtingen: Stichting Natuur en Milieu, 030-2331328

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie