Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Helft voorstellen Basis in Balans Oosterhout gerealiseerd

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Helft van voorstellen Basis in balans gerealiseerd

Uitvoering ombuigingsoperatie ligt op schema

De uitvoering van de ombuigingsoperatie Basis in balans ligt aardig op schema. Van de 154 ombuigingsmaatregelen, waartoe de gemeenteraad in maart van dit jaar besloot, zijn er 81 (53 procent) inmiddels uitgevoerd. Voor 32 procent is een projectplan opgesteld, terwijl voor vijftien procent van de voorgestelde ombuigingen nog geen voorbereidende werkzaamheden zijn verricht. Omdat het hier meestal gaat om ombuigingen die later in de planperiode - die loopt van tot en met 2004 - gerealiseerd moeten worden, loopt de gemeente daarmee geen risicos.

Dat blijkt uit de tweede rapportage over de uitvoering van de nota Basis in balans, die b. en w. hebben vastgesteld. De rapportage zal ter kennis worden gebracht van de commissie Algemene Zaken en Middelen, ter bespreking in de vergadering van woensdag 25 oktober.

Uit het overzicht blijkt verder dat er bij de uitvoering van de voorstellen mee- en tegenvallers te zien zijn. Zowel in aantal als in financiële betekenis lijken die elkaar in evenwicht te houden, aldus de rapportage. "De betekenis voor de totale financiële positie van de gemeente verloopt op dit moment derhalve ongeveer volgens verwachting", is de constatering.

Hoewel de ombuigingsoperatie voorspoedig lijkt te verlopen, waarschuwt wethouder Gerbrands (Financiën) voor al te groot optimisme. "Op zich is het een goed teken dat we op schema zitten, maar we moeten ons wel realiseren dat de ombuigingen die inmiddels zijn doorgevoerd, wel het eenvoudigst waren om door te voeren. Nu staan we vooral voor de taak de relatief zwaardere en omvangrijke ombuigingen uit te voeren. De risicos zijn daarbij ook groter. Bestuurlijke en ambtelijke waakzaamheid blijft dus geboden", aldus Gerbrands.

Mee- en tegenvallers

Uit het overzicht dat b. en w. aan de raad heeft gepresenteerd, blijken de vaststaande mee- en tegenvallers. Daarnaast is er nog een aantal verwachte mee- en tegenvallers en in beeld gebrachte risicos.

Aan de minkant gaat het om onder andere de volgende vaststaande tegenvallers:

ongeveer 10.000 in 2000 en 2001 vanwege de uittredingsbijdrage aan het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego);

een structurele tegenvaller van 17.500 omdat de verwachte besparing op de stortkosten van machinale straatreiniging minder oplevert dan geraamd;

een eenmalige tegenvaller van 10.000 in 2000 op de ombuiging op een aantal stelposten uit het welzijnsplan;

om de jaarlijkse ombuiging van 29.000 te behalen door niet langer deel te nemen in het recreatieschap De Biesbosch, moet een ontvlechtingsbijdrage van (eenmalig) 120.000 worden betaald;

door continuering van het contract met het Kringloopbedrijf is het niet mogelijk

200.000 te bezuigingen op afvalverwijdering. Dit betekent geen lastenverlichting

van deze grootte op dit onderdeel voor de burgers;

het schrappen van het fietspad Weth. van Dijklaan-Hoevestraat levert 95.000 minder op dan de geraamde 900.000, omdat er al voorbereidingskosten zijn gemaakt.

Aan vaststaande meevallers kan het college onder meer de volgende onderwerpen inboeken:

een eenmalige meevaller van 30.000 voor het jaar 2000 door het niet invullen van een vacature beleidsadviseur bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling;

een structurele extra opbrengst van 52.000 op de kosten van het Voorlichtingsblad, voor 2000 een eenmalige meevaller van 47.000;

een structurele meevaller van 5.750 op de kosten voor machinale straatreiniging;

een structurele meevaller van 48.000 door formatieaanpassingen bij de sector Stadsbeheer;

een eenmalige meevaller van 15.000 in 2000 op de kosten van het meldpunt Stadsbeheer;

een eenmalige meevaller van 42.000 in 2000 door het schrappen van de stelpost voor betaald parkeren;

een eenmalige meevaller in 2001 omdat een deel van de post voor prijscompensatie niet hoeft te worden aangewend;

een extra meevaller van 190.000 op de investeringsbudgetten voor onderhoud openbaar groen.

Oosterhout, 6 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie