Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitnodiging Persbijeenkomst Nationale Brandpreventieweek

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING

WAAR ROOK IS IS Vuur

UITNODIGING PERSBIJEENKOMST NATIONALE
BRANDPREVENTIEWEEK
Geachte Redactie,

Voor u als journalist is bovenstaande geen onbekende kreet, want zeven dagen per week is uw redactie op zoek naar nieuws. Maar ook voor ons - de Stichting Nationale Brandpreventieweek - organisator van de Nationale Brandpreventieweek heeft het een, weliswaar andere, maar belangrijke betekenis. Deze week heeft als doel aandacht te vestigen op het voorkomen van brand in woningen en de voorlichting over brandveiligheid en brandpreventie een positieve impuls te geven. Om dit doel te realiseren en het Nederlandse publiek te bereiken speelt vanzelfsprekend de pers een belangrijke rol. Daarom informeren wij u met deze brief graag over de officiële start van de Nationale Brandpreventieweek 2000 die plaatsvindt op vrijdag 6 oktober 2000.

Uitnodiging
Graag nodigen wij uw redactie uit om deze startmanifestatie bij te wonen welke begint om 10.00 uur bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) in Arnhem. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld om interviews af te nemen. U vindt het programma, een routebeschrijving en antwoordformulier in de bijlagen.

Welk nieuws is er voor u?
Tijdens de opening van de Week vinden er presentaties plaats van:
- de verrassende resultaten van het onderzoek naar brandoorzaken in woningen (Nibra)

- de effectmeting van de nationale campagne Brandpreventie Thuis (Consument en Veiligheid),

- de start van de campagne .Nationale Rookmelderdag. (vrijdag de 13de oktober)

- de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd voor scholen .Geef brand geen kans. door TV-held Jochem van Gelder

- de verschillende spraakmakende lokale activiteiten die er in het kader van de Brandpreventieweek plaats vinden

En verder het .Rookhuis.
Om uw journalistieke inlevingsvermogen te versterken, kunt u zelf ook echte rook zien én ervaren tijdens uw verblijf in het zogenaamde .rookhuis.. Meer informatie over het .rookhuis. en het programma vindt u in de bijlagen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de Nationale Brandpreventieweek en de officiële start op vrijdag 6 oktober? Aarzelt u niet contact op te nemen met Consument en Veiligheid, Sector Communicatie, Karen de Graaff of Cees Meijer, telefoonnummer: 020 511 45 11.

De Stichting Nationale Brandpreventieweek is een samenwerkingsverband tussen Consument en Veiligheid, de Nederlandse Brandwonden Stichting, het Nederlands Instituut voor Brandweer een Rampenbestrijding (Nibra) en de Nederlandse Brandweer.,

P.S. Kijk voor meer informatie ook op www.brandgevaar.nl en op www.nibra.nl

Bijlagen:

- Programma

- Routebeschrijving

- Antwoordformulier

- Achtergrondinformatie Nationale Brandpreventieweek, .Rookhuis. en Nationale Rookmelderdag
De Nationale Brandpreventieweek
Opzet nationale Brandpreventieweek
De Nationale Brandpreventieweek vindt dit jaar plaats van vrijdag 6 tot en met zaterdag 14 oktober 2000. Verantwoordelijk voor de organisatie is de Stichting Nationale Brandpreventieweek . Deze jaarlijks terugkerende week in oktober heeft als doel de aandacht van het Nederlandse publiek te vestigen op het voorkomen van brand in woningen en de voorlichting door brandweerkorpsen over de gevaren van brand en de mogelijkheden voor brandpreventie een positieve impuls te geven.
Met deze doelstelling in het achterhoofd zijn de twee belangrijkste doelgroepen van de Nationale Brandpreventieweek:
* Het Nederlandse publiek, dat steeds weer rechtstreeks gewezen wordt op nut en noodzaak van het voorkomen van branden in woningen, en;

* De brandweerkorpsen die een belangrijk intermediair zijn naar het publiek toe.
De activiteiten die zijn opgezet om het Nederlandse publiek te bereiken zijn, bijvoorbeeld, de massamediale publiekscampagne .Laat je niet verrassen. (tv-spots, advertenties) van Consument en Veiligheid, lespakketten en een tekenwedstrijd voor het basisonderwijs en de gloednieuwe campagne .Nationale Rookmelderdag., die 6 oktober van start gaat.
Om de brandweerkorpsen te ondersteunen bij hun voorlichtingstaak is het .Ideeënboek Brandpreventieweek. ontwikkeld. Hierin zijjn talloze ideeën, draaiboeken, voorbeeld persberichten en voorlichtingsmaterialen opgenomen om publieksgerichte activiteiten mee te kunnen organiseren. De korpsen hebben hier enthousiast op gereageerd. Het resultaat is dat meer dan 250 korpsen in de Brandpreventieweek publieksacties gaan ondernemen. De Stichting Nationale Brandpreventieweek
De Nationale Brandpreventieweek is een initiatief van de Stichting Nationale Brandpreventieweek. Deze stichting is in 1999 door een aantal organisaties opgericht teneinde de krachten te bundelen om het gezamenlijk doel .brandpreventie. onder de aandacht van het Nederlands publiek te brengen, effectiever te realiseren.
De Stichting is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die (voorlichtings)activiteiten op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie ontplooien, te weten:
- Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra)
- Consument en Veiligheid

- Nederlandse Brandwonden Stichting

- De Nederlandse brandweer
Sponsors Nationale Brandpreventieweek
Om alle activiteiten van de Nationale Brandpreventieweek te kunnen organiseren werkt de Stichting Nationale Brandpreventieweek nauw samen met een tweetal sponsors. Van oudsher zijn dit
verzekeringsmaatschappij AMEV en First Alert, fabrikant van brandbeveiligings- en veiligheidsproducten voor in huis.

Programma Startbijeenkomst Nationale Brandpreventieweek 2000

Officiële start van de Nationale Brandpreventieweek 2000: Datum: vrijdag 6 oktober 2000
Tijdstip: 10.00 uur . 12.30 uur
Locatie: Congreszaal Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra)
Kemperbergerweg 783, Arnhem (Schaarsbergen). Zie routebeschrijving (Telefonische bereikbaarheid op 6 oktober 2000: (026) 355 24
00)

Programma:
10.00 - 10.30 uur Ontvangst genodigden Persregistratie en uitreiking persinformatie

10.30 - 10.45 uur De Brandpreventieweek: Verleden, heden en toekomst en startschot voor de Campagne Nationale Rookmelderdag : door Caroline Reitsma, brandweerofficier Brandweer 's-Hertogenbosch, lid van het bestuur van de Stichting Nationale Brandpreventieweek

10.45 - 11.00 uur Prijsuitreiking van de teken- en kleurwedstrijd 'Geef brand geen kans': door Jochem van Gelder, televisiepresentator

11.00 uur Presentatie van recente ongevalscijfers woningbranden en de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de nationale campagne Brandpreventie Thuis: door Cees Meijer, hoofd sector Communicatie, Stichting Consument en Veiligheid, lid van het bestuur van de Stichting Nationale Brandpreventieweek

11.20 uur Presentatie van de resultaten van het onderzoek 'Brandoorzaken in woningen' : door Rene Hagen, hoofd afdeling 'Expertise en onderzoek' Nibra

11.40 uur AMEV, hoofdsponsor van de Nationale Brandpreventieweek: door
Gerard ten Brincke, directeur AMEV Schade

11.50 uur First Alert, medesponsor van de Nationale Brandpreventieweek: door René Nolten,.
hoofd marketing First Alert

12.00 uur Uitreiking van de prijs van  3000,- aan één van de deelnemende korpsen: door Peter van Lochem, directeur Nibra

12.15 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen

Demonstratie in het 'rookhuis' buitenterrein van het Nibragebouw +

Het Rookhuis

Ervaar zélf hoe het is om geen hand voor ogen te kunnen zien in een huis vol rook. Neem plaats in Het Rookhuis op 6 oktober aanstaande.

Veel mensen realiseren zich niet dat bij een brand het vuur vaak niet eens het grootste gevaar vormt. De rook, die bestaat uit giftige gassen, is veel levensbedreigender. Brand en daarmee rookontwikkeling, ontstaan vaak zonder dat de bewoners van een huis het in de gaten hebben. De meeste slachtoffers vallen .s nachts, omdat de giftige gassen die bij brand vrijkomen, slapende bewoners in een nog diepere slaap brengen.

Verstikkend
Rook is heet, pikzwart en zeer giftig. Het inademen ervan leidt tot snel verlies van het bewustzijn. Een geluidsalarm is het enige dat slapende mensen waarschuwt voor brand in huis, zodat ze nog tijd hebben hun huis veilig, via van tevoren geplande vluchtroutes, te verlaten.

Het Rookhuis
De Stichting Nationale Brandpreventieweek nodigt u uit in Het Rookhuis tijdens de perspresentatie. Dit is een simulatie van een rookhuis, zoals die door de brandweer wordt gebruikt om brandweermensen te trainen hun weg te vinden in een pand vol rook.

Geen hand voor ogen
In Het Rookhuis zal een korte uitleg gegeven worden over de werking en juiste plaatsing van rookmelders. Daarna wordt onschuldige rook naar binnen geblazen. In deze simulatie is de rook natuurlijk geheel ongevaarlijk, maar het geeft wel een idee hoe snel rook zich verspreidt en hoe het voelt om geen hand voor ogen te kunnen zien. Antwoordformulier
Startbijeenkomst Nationale Brandpreventieweek, 6 oktober 2000

S.v.p. dit formulier vóór 5 oktober terugsturen of faxen naar: Stichting Nationale Brandpreventieweek
T.a.v. Petra de Winter
P/a Consument en Veiligheid, Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam. Faxnummer: (020) - 669 28 31

Perspresentatie op vrijdag 6 oktober van 10.00 . 12.30 uur Congreszaal Nibra, Kemperbergerweg 783, Arnhem (Schaarsbergen)

Gegevens (.doorhalen wat niet van toepassing is) Naam blad/omroep: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
De heer/mevrouw: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .
Postcode + plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
Faxnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

0 Ja, ik ben aanwezig tijdens de officiële start van de Nationale Brandpreventieweek op vrijdag 6 oktober.
0 Nee, ik ben niet aanwezig tijdens de officiële start van de Nationale Brandpreventieweek, maar wil wel de persinformatie ontvangen. (N.B. vergeet niet uw redactie-adres in te vullen)

Hartelijk dank voor het invullen!
S.v.p. dit formulier vóór 5 oktober terugsturen of faxen aan bovenvermeld adres/faxnummer.
Routebeschrijving Nibra

Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
Telefoon: 026 - 3552400
Fax: 026 - 3515051

Openbaar Vervoer

Bus vanaf NS-station Arnhem CS: aan de voorkant van het station neemt u bus lijn 2 richting Schaarsbergen/Heidekamp. Uitstappen bij Museum 40-45

Met de auto
Vanuit Den Haag/Utrecht (A12)
Via de A12 richting Arnhem. Neem afrit 25 Oosterbeek. Aan het eind van de afrit gaat u rechtsaf (N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de eerste kruising na de ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf richtin Schaarsbergen/Arnhem. Het Nibra-gebouw bevindt zich na 300 meter aan de rechterzijde.

Vanuit 's-Hertogenbosch (A50/A12) Rotterdam (A15/A50/A12) Bij knooppunt Valburg via de A50 richting Apeldoorn. Bij knooppunt Grijsoord gaat u richting Utrecht (A12). Niet invoegen op de hoofdrijbaan, maar neem afrit 25 Oosterbeek. Aan het eind van de afrit gaat u linksaf (N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de eerste kruising na de ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf richting Schaarsbergen/Arnhem. Het Nibra-gebouw bevindt zich na 300 meter aan de rechterzijde.

Vanuit Nijmegen (A325/A15/A50/A12)
Via de A325 en A15 richting Rotterdam. Bij knooppunt Valburg via de A50 richting Apeldoorn. Bij knooppunt Grijsoord gaat u richting Utrecht (A12). Niet invoegen op de hoofdrijbaan, maar neem afrit 25 Oosterbeek. Aan het eind van de afrit gaat u linksaf (N224) richting Park Hoge Veluwe. U blijft richting Park Hoge Veluwe volgen. Bij de eerste kruising na de ingang van het Park Hoge Veluwe rechtsaf richting Schaarsbergen/Arnhem. Het Nibra-gebouw bevindt zich na 300 meter aan de rechterzijde.

Vanuit Apeldoorn / Zwolle (A50)
Via de A50 richting Arnhem. Neem afrit 21 Schaarsbergen. Bij het einde van de afrit linksaf richting Schaarsbergen. Na 4 km. linksaf richting Schaarsbergen. Het Nibra-gebouw bevindt zich na 300 meter aan de rechterzijde.

Vanuit Zevenaar (A12) / Doetinchem (A18 / A12)
Via de A12 richting Utrecht. Neem afrit 26 Arnhem-Noord. Aan het eind van de afrit rechtsaf richting Park Hoge Veluwe/ Terlet. Na ruim 2 km. linksaf (viaduct over de A50) richting Schaarsbergen/Arnhem. Na 4 km. linksaf richting Schaarsbergen. Het Nibra-gebouw bevindt zich na 300 meter aan de rechterzijde.


04 okt 00 10:52

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...