Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapportage asielketen mei tot en met augustus

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad

06.10.00

Rapportage asielketen mei t/m augustus 2000

De ministerraad heeft ermee ingestemd om de rapportage asielketen aan de Tweede Kamer aan te bieden. Deze rapportage gaat over het asielbeleid gedurende de maanden mei tot en met augustus 2000 en gaat in op de ontwikkelingen in de instroom en de stand van zaken voor wat betreft diverse genomen beleidsmaatregelen. Ook rapporteren de belangrijkste partners in de asielketen over de stand van zaken bij hun organisaties.
In de periode mei t.e.m. augustus van dit jaar vroegen 12.920 mensen asiel in ons land. In de eerste vier maanden van het jaar waren dat er ongeveer evenveel (12.963). Vergeleken met dezelfde periode (mei t.e.m. augustus) vorig jaar (13.888), is er sprake van een afname van 7%. Het percentage gedocumenteerden bedraagt 21% (vergelijkbaar met de eerste vier maanden). De meeste asielzoekers kwamen uit Joegoslavië en Afghanistan, op afstand gevolgd door Irak, Turkije en Angola.

Europa

De cijfers van de instroom in Europa hebben betrekking op de periode april t.e.m. juni. Aan kop staat het Verenigd Koninkrijk met een instroom van 17.979. Duitsland volgt op de tweede plaats met 17.067 en Nederland op de derde met 9.630. Frankrijk en België nemen resp. een vierde en vijfde plaats in met 8.733 en 8.155. Van Italië waren geen cijfers bekend. Terwijl de instroom in Duitsland telkens afneemt, neemt die in het Verenigd Koninkrijk toe.

AC afdoening en Dublinclaims

In deze rapportageperiode werd gemiddeld 16% van de asielzoekers al in de aanmeldcentra (AC) afgewezen, een afdoeningspercentage dat met 4% is gestegen ten opzichte van het vorig jaar. Als een asielzoeker in een Europees land dat partij is van het Dublin Verdrag asiel heeft aangevraagd kan hij daarna niet ook in b.v.

Nederland asiel aanvragen. Deze asielzoekers worden Dublinclaimanten genoemd. In de maanden mei t.e.m. augustus zijn bijna 1100 Dublinclaims (10%) gelegd; het merendeel van deze claims is door de betreffende landen gehonoreerd. Verreweg de meesten kwamen uit Duitsland.

IND-productie

Tussen mei en september kregen 580 mensen een A-status, 1.508 een vergunning tot verblijf (VTV) en 982 een voorlopige vergunning tot verblijf (VVTV). De productie van de IND lag ongeveer op hetzelfde niveau als van de eerste vier maanden, ondanks de vakantieperiode.

Ten opzichte van de jaarplanning heeft de IND zowel op asiel gehoor als op asiel bezwaar meer gepresteerd dan verwacht mag worden nu tweederde van het jaar is verstreken.

Uitstroom en terugkeer

In totaal 5.483 mensen hebben Nederland in de rapportageperiode verlaten. Dit is gebleken uit cijfers van .vertrekken onder toezicht., .controle adressen., uitzettingen en aanzeggingen na vreemdelingenbewaring.

De eerste effecten van het nieuwe Terugkeerbeleid worden zichtbaar, maar voor substantiële resultaten is het .vanwege procedurele redenen . nog te vroeg. Van de 4050 humanitaire evacués uit Kosovo zijn er inmiddels 3000 teruggekeerd. Ook is een speciaal programma ontwikkeld voor Koerden die terug kunnen keren naar Noord-Irak, waarbij hulp wordt geboden door het Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Daarnaast is aan alle asielzoekers die zich in de beroepsfase bevinden een brief gestuurd, waarin gevraagd wordt om alle noodzakelijke activiteiten te verrichten voor het verkrijgen van de benodigde reisdocumenten voor terugkeer.

Met dit laatste is uitvoering gegeven aan een motie van Kamp c.s.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 09-10-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie