Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitwerking evaluatie kaderwet en adviescolleges

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaderwet adviescolleges wordt geëvalueerd

Een persbericht bij het onderwerp Organisatie rijksdienst 6 oktober 2000
De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de uitwerking van de evaluatie van de adviescolleges en de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges.
Sinds 1 januari 1997 kent Nederland een nieuw adviesstelsel. Bij de herzieningsoperatie die daaraan vooraf ging werd een Kaderwet adviescolleges tot stand gebracht, die regels stelt voor de instelling, inrichting en werkwijze van permanente en tijdelijke adviescolleges. Eenmaal in de vier jaar dient de minister van BZK de beide kamers der Staten-Generaal een evaluatie over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk toe te zenden.
Ook verplicht de Kaderwet adviescolleges, de adviescolleges om ten minste eenmaal in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan de taakvervulling. Het verslag moet door de adviescolleges worden toegezonden aan de betreffende vakminister, de minister van BZK en aan beide Kamers der Staten-Generaal. De vakminister moet een standpunt innemen over de zelfevaluatie en de beide Kamers der Staten-Generaal hiervan in kennis stellen.
Om de beide evaluatietrajecten op elkaar af te stemmen is zowel een procedurele als een inhoudelijke afstemming voorgesteld. Op 31 maart 2000 heeft de ministerraad ingestemd met het plan van aanpak voor de eerste evaluatie van de Kaderwet adviescolleges. Het plan van aanpak bevat onder meer een planning, een vragenlijst en voorstellen voor de afstemming tussen de stelselevaluatie en de zelfevaluaties door de adviescolleges. De vragenlijst zal worden voorgelegd aan personen die bij het adviesstelsel zijn betrokken. Ze bevat vragen over de algemene doelstellingen en effecten van de Kaderwet, het beleid ten aanzien van (het stelsel van) de adviescolleges en de beheersmatige aspecten van het nieuwe stelsel.
Het evaluatieverslag zal in 2001 worden aangeboden aan de beide kamers der Staten-Generaal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie