Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteraad Rotterdam akkoord met bijdrage aan HES

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsvergadering van 5 oktober 2000
Fl. 3 miljoen voor uitbreiding HES

De Gemeenteraad is akkoord gegaan met een eenmalige bijdrage van fl. 3 miljoen aan de uitbreiding van de Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam (HES). De HES vormt samen met de naastgelegen Erasmus Universiteit Rotterdam een markant onderwijsknoop-punt langs de entree van de stad. Omdat uitbreiding - in twee fasen - op de krappe bouwlocatie extra kosten met zich meebrengt en gezien het belang van de HES voor Rotterdam draagt de gemeente bij in de bouwkosten. Het bedrag wordt gefaseerd bij de start van de bouw van de 1e en 2e fase uitgekeerd. De raad heeft ook ingestemd met de vestiging van erfpacht op de voor de bouw noodzakelijke grond aan de Kralingse Zoom.

Wel subsidie voor `operatie Tankslag II'

De Gemeenteraad heeft besloten een aantal beroepen tegen besluiten over (de hoogte van) subsidies bij de operatie `Tankslag II' gegrond te verklaren. Het gaat hier bij om sanering van oude olietanks, opgeslagen in tuinen van woningen. Dit houdt in dat de indieners van de beroepschriften meer/in meer gevallen subsidie krijgen dan Gemeentewerken noodzakelijk vond. De raad volgde hiermee de preadviezen van de Algemene Beroepscommissie Kamer III en niet het college van B. en W. De raad was in meerderheid van oordeel dat er niet voldoende duidelijkheid was over de procedures en gaf de indieners met 27 stemmen voor gelijk.

Marketing en Promotie Rotterdam in één hand

De Gemeenteraad is akkoord gegaan met het opgaan van de toeristische marketing- en promotie-instellingen in Rotterdam in de nieuw op te richten Stichting Rotterdam Marketing en Promotie (RMP). Dat betekent een fusie van VVV, Rotterdam Marketing, Stichting Rotterdam Cruise, Industrieel Toerisme en het Rotterdams Congresbureau. Doel is meer bezoekers naar Rotterdam te halen en datgene wat de stad te bieden heeft intensiever te benutten. De nieuwe organisatie zet de bestaande taken van de oprichters voort en wordt daarnaast intermediair tussen de gemeente en het bedrijfsleven. De medewerkers en middelen van de gemeentelijke organisatie Rotterdam Marketing gaan, evenals de medewerkers van de overige deelnemers in de fusie, over naar de RMP. De gemeentelijke subsidies die tot nu toe naar de overige instellingen gingen komen eveneens bij RMP terecht.

Waterplan en Gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld

De Gemeenteraad heeft het Waterplan 2000 - 20005 en het gemeentelijk rioleringsplan voor dezelfde periode vastgesteld. Het Waterplan is opgesteld met alle waterbeheerders; het rioleringsplan is daar onderdeel van. Het Waterplan omvat de aanpak van de gehele waterhuishouding van Rotterdam, zowel oppervlakte als afvalwater. Doel is een gezond en duurzaam watersysteem tot stand te brengen.

Er wordt onder meer fl. 17,7 miljoen in het rioolstelsel geïnvesteerd en het jaarlijkse onderhoud van de riolering wordt verhoogd van 13,5 km naar 27 km in 2005 en uiteindelijk 40 km in 2010.Verder wordt een bagger- en beheerprogramma opgesteld en een bedrag van fl. 3 mln. uitgetrokken om 202 percelen op het riool aan te sluiten. De Gemeenteraad heeft ingestemd met het Waterplan. Bij het vaststellen van de jaarlijkse gemeentebegroting in november neemt de gemeenteraad een besluit over de prijstijging van het rioolrecht voor het jaar 2001. Na deze toezegging van het College van B. en W. gingen ook D66, Groen Links, SP en Stadspartij akkoord met het waterplan, met een voorbehoud voor wat betreft de stijging van het rioolrecht.

Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdam

De Gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met de bestuursovereenkomst Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam (BOR). Het BOR bevat maatregelen om de bereikbaarheid in de regio sterk te verbeteren. Zo wil het rijk tot 2010 fl. 1,2 miljard extra investeren in grote projecten in de regio Rotterdam en stelt daarnaast maximaal fl. 250 miljoen beschikbaar voor een regionaal mobiliteitsfonds. Als basis voor het BOR dient de bestuursovereenkomst met als convenantpartijen de gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de minister van Verkeer en Waterstaat.

Onderdeel van het BOR vormt de proef voor invoering van een spitsheffing (voorheen rekeningrijden) op drie locaties in de regio Rotterdam: de A29 tussen Heijenoord-tunnel-afslag Barendrecht, A13 tussen Delft Zuid en Zestienhoven en A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel-Moordrecht. Ook kreeg het voorstel van Rotterdam voor een proef met betaalstroken een plaats in het BOR. De proef betaalstroken is op de A16 (`s Gravendeel - knooppunt Klaverpolder) en de 2e Beneluxtunnel. Beide proeven duren twee jaar en beginnen op 1 januari 2003. Op basis van de resultaten zal beoordeeld worden of deze vormen van betaald rijden een vervolg krijgen.

Met de stemmen van D66 tegen nam de Gemeenteraad de motie-Hulman aan, waarin wordt gesteld dat de stadsregio en de gemeenten daarin betrokken moeten worden bij de formulering van (heldere en eenduidige) termen en criteria van de evaluatie van de proeven. De SP vond het voorstel onvoldragen en stemde tegen. De Stadspartij stemde tegen omdat er te weinig aandacht voor openbaar vervoer is. De PvdA stemde uiteindelijk voor omdat er een apart raadsdebat wordt gewijd aan het maatregelenpakket, waarmee de partij het niet eens is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie