Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-rapport over Schiphol: Kwaliteitsluchthaven in bedrijf

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Projectgroep luchtvaart PvdA presenteert 6 oktober 2000 PvdA-voorlichting

'SCHIPHOL: KWALITEITSLUCHTHAVEN IN BEDRIJF'

Het volledige rapport

Vrijdag 6 oktober presenteerde de projectgroep van de PvdA het rapport 'Schiphol: kwaliteitsluchthaven in bedrijf'. Deze projectgroep maakt deel uit van het PvdA-kenniscentrum Ruimte en Milieu.

In de nota 'Schiphol als kwaliteitsluchthaven' geeft de projectgroep luchtvaart van de PvdA haar visie op Schiphol als kwaliteitsluchthaven en Schiphol als bedrijf. De projectgroep ziet Schiphol als een kwaliteitsluchthaven met een internationaal hoogwaardig netwerk en een hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.

In het rapport komt de projectgroep tot de volgende aanbevelingen voor de middellange termijn (2003-2010):

1.De Projectgroep De Zeeuw sluit zich aan bij de aanbevelingen van de PvdA-taakgroep De Wit (1998), te weten; mainportontwikkeling vanuit een geïntegreerde luchthaven, als een normale bedrijfstak binnen een milieuplafond. De Projectgroep werkt binnen dit kader twee concepten nader uit:

-Schiphol als bedrijf.

-Schiphol als kwaliteitsluchthaven.

2.'Schiphol als bedrijf.' Het bedrijf Schiphol krijgt instrumenten waarmee het zelf beter sturing kan geven aan de gemeenschappelijke wens voor de kwaliteitsluchthaven. De overheid stuurt op de kwaliteitsluchthaven met marktgerichte instrumenten. Mogelijkheden daartoe zijn:

-verbetering van het slotsysteem; ondermeer door het verhandelbaar maken van slots die overblijven nadat prioriteitsvluchten zijn geaccommodeerd en het afschaffen van de opgebouwde rechten (de grandfather rights)

-toepassing van 'beprijzing', door middel van heffingen en (luchthaven-)belastingen

-een actieplan voor vermindering en verschuiving van nachtelijke chartervluchten

-beëindigen van de financiële en fiscale bevoordeling van de luchtvaart; binnen Europa doet Nederland mee aan een kopgroep op het gebied van een gestandaardiseerde heffing voor het starten en landen van vliegtuigen (de zogenaamde LTO-heffing).

3.'Schiphol als kwaliteitsluchthaven.' De ambitie voor Schiphol is een kwaliteitsluchthaven met een internationaal hoogwaardig netwerk en een hoge toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Dit vergt keuzes binnen de beperkte milieuruimte. De voor de mainport belangrijke vluchten krijgen prioriteit. Dit zijn met name intercontinentale vluchten en vrachtvluchten. Vluchten op korte afstanden zijn een onmisbare schakel voor het netwerk. Maar nóg meer (hogere frequenties) korte vluchten voegen macro-economisch niet veel toe aan de centrale regie- en transactiefunctie van de mainport.

4.Regionale luchthavens hebben een louter regionale betekenis. De kosten worden doorberekend aan de gebruikers. De overheid stopt met het dekken van exploitatietekorten en de subsidiering van de luchtverkeersleiding wordt afgebouwd. Ook krijgen de regionale luchthaven een integrale milieuvergunning. Afstemming van lusten en lasten van de regionale luchthaven in een 'regionaal groen polderoverleg' zijn mede bepalend voor de inhoud van de vergunning.

5.De ruimtelijke ontwikkeling van de regio rondom Schiphol krijgt een selectiever profiel. Een bestuursakkoord tussen het rijk, de provincie en de betrokken gemeenten geeft invulling aan prioriteit voor luchthavengebonden bedrijfsvestigingen. De gezamenlijke uitvoering (in publiek-private samenwerking) wordt versterkt.

6.De privatisering van Schiphol krijgt als volgt vorm:
-de exploitatie van de luchthaven komt in particuliere handen; de overheid verkoopt de aandelen van het bedrijf Schiphol;
-exploitatie van de luchthaven op basis van concessie met langlopende exploitatievergunning;

-het bedrijf verkrijgt duurzame gebruiksrechten (erfpacht) voor de grond waarop de luchtzijdige infrastructuur, de terminal en het met de luchthaven verbonden vastgoed zijn gesitueerd (de overheid blijft dus juridisch eigenaar van die grond);
-de in de exploitatievergunning opgenomen voorwaarden hebben betrekking op realisatie van de mainportdoelstelling en duurzaamheid.

7.1.Heldere toedeling van taken en verantwoordelijkheden, eenduidige aansturing en effectieve handhaving zijn de sleutels voor doeltreffende milieu- en veiligheidsregulering.

7.2.Daarom verdient het aanbeveling de Luchtverkeersleiding (LVNL) bij het bedrijf Schiphol onder te brengen; privatisering zonder meer is ongewenst.

7.3. Voor de milieuregulering van Schiphol geniet - met het oog op punt 7.1 - de Wet Milieubeheer in beginsel de voorkeur. In ieder geval is een ambtelijk zelfstandige en goed toegeruste Handhavingdienst essentieel.

8.1. De milieuruimte zoals vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing van 1995 krijgt een gelijkwaardige vertaling in een (integrale) milieuvergunning. Die gelijkwaardigheid behoeft zorgvuldige invulling, bijvoorbeeld bij de nieuwe geluidsnorm.

8.2.Het gebied waar de geluidsnorm gehandhaafd wordt, valt samen met gebied waarvoor het restrictief planologische beleid geldt (de zogenaamde vrijwaringszone), zodat één handhavingsgebied ontstaat.

8.3.Het regel- en handhavingssysteem speelt in op innovaties die per saldo geluidhinder verminderen en/of veiligheid bevorderen, met name via brongerichte maatregelen en het verbeteren van de in- en uitvliegroutes.

8.4.De externe veiligheid wordt verankerd in zowel een norm voor het individuele risico als in een groepsnorm. Bij het individueel risico kan de norm voor industriële bedrijven ook voor de luchthaven gaan gelden. Ten behoeve van het groepsrisico wordt een causaal model ontwikkeld, waaruit een groepsnorm moet voortkomen.

8.5.Tal van maatregelen kunnen de veiligheid op korte en langere termijn verhogen. De druk op invoering wordt verhoogd, waarbij een onafhankelijke commissie van deskundigen een hoofdrol gaat spelen.

8.6.Voor de andere milieu- en gezondheidsaspecten geldt het volgende:

-de luchtvaart krijgt een emissieplafond voor luchtverontreiniging; de omgeving van Schiphol, waaronder het wegverkeer, moet voldoen aan de normale richtlijnen voor luchtverontreiniging;
-voor het CO2-beleid maakt Nederland deel uit van een Europese kopgroep op het gebied van een ecotax en een LTO-heffing;
-indien uit lopende onderzoeken een duidelijke samenhang tussen luchtvaart en gezondheidsproblemen van omwonenden blijken, dan komen er aanvullende maatregelen.

8.7.Voor verbetering van de leefbaarheid in de ruimere omgeving van Schiphol krijgt de Commissie Geluidhinder Schiphol in een vernieuwde opzet een centrale positie. De rijksoverheid faciliteert het overleg tussen regionale overheden, het
luchtvaart-bedrijfsleven en milieugroeperingen en de afspraken die daaruit voortkomen (het zgn. transactiemodel).

In 1998 presenteerde PvdA de discussienota "De toekomst van de grote luchtvaart in Nederland". De nota en het verslag van de discussie vormden een aanzet voor twee moties die werden aangenomen op het partijcongres van 20 februari 1999. Deze moties en kabinetsbesluiten van dit en vorig jaar waren voor het partijbestuur van de PvdA aanleiding om te komen tot de oprichting van een projectgroep luchtvaart binnen het kenniscentrum Ruimte & Milieu. Deze projectgroep werd belast met de vraag welke eisen, ten aanzien van werkgelegenheid, mobiliteit, milieunormen en veiligheidsnormen bij de selectieve groei van Schiphol, te stellen zijn. Bovendien moest de projectgroep een advies geven over de mogelijke privatisering van Schiphol en de ontwikkeling van de regionale luchtvaart. Vandaag presenteert de projectgroep, onder voorzitterschap van Friso de Zeeuw, haar bevindingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...