Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring DNB na beschikking van Arrondissementsrechtbank

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

6 oktober 2000

Verklaring DNB n.a.v. beschikking van Arrondissementsrechtbank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kennis genomen van de beschikking van de Arrondissementsrechtbank Amsterdam d.d. 5 oktober 2000 inzake haar klaagschrift tegen de inbeslagname van door haar overgelegde verslagen van gesprekken tussen medewerkers van DNB en het Openbaar Ministerie. Deze verslagen zijn destijds overgelegd aan de rechter-commissaris ter voldoening aan diens bevel tot uitlevering van stukken.

DNB acht het allereerst van belang dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de op DNB rustende geheimhoudingsplicht niet slechts informatie betreft die door onder toezicht staande instellingen wordt verstrekt maar ook ziet op informatie die omtrent deze instellingen (door anderen) wordt verstrekt. Met dit oordeel wordt het gevaar afgewend dat velerlei soorten informatie die voor een adequaat toezicht essentieel kunnen zijn doch die van andere bronnen dan onder toezicht staande instellingen worden verkregen (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie), bescherming zouden moeten missen.

Ten tweede hecht DNB waarde aan het feit dat de rechtbank de geldende jurisprudentie op dit gebied in de beschikking heeft bekrachtigd. Hierdoor wordt nog eens tot uitdrukking gebracht dat het al dan niet verstrekken van informatie van geval tot geval een resultante dient te zijn van de afweging van het belang van de waarheidsvinding tegenover de belangen die gemoeid zijn met het toezicht op financiële instellingen.

DNB heeft zich in deze zaak op het standpunt gesteld dat haar verantwoordelijkheid inzake de uitoefening van haar taak met zich meebrengt dat zij in ieder geval een inschatting van de spelende belangen zou moeten kunnen maken. Dit is bij een betrekkelijk ruim en open geformuleerd bevel tot uitlevering van stukken en bij gebrek aan enige nadere indicatie omtrent de feiten, helaas niet mogelijk. Om deze reden is destijds de rechter-commissaris verzocht met DNB in overleg te treden om te bezien in hoeverre en op welke wijze zij zou kunnen bijdragen aan de waarheidsvinding in deze procedure.

DNB heeft geconstateerd dat de rechtbank inzake deze belangenafweging heeft geoordeeld dat in dit geval de rechter-commissaris in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen dat het belang van de strafrechtspleging de doorslag dient te krijgen. DNB respecteert dat oordeel. Derhalve heeft DNB besloten de betreffende stukken aan de rechter-commissaris ter beschikking te stellen en is zij daarover met hem in overleg getreden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie