Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Utrecht houdt internationaal congres over bodemsanering

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
26 september 2000

Provincie organiseert internationaal congres over bodemsanering Nieuwe aanpak voor reiniging chloorkoolwaterstoffen en zware metalen in grondwater

Op 9 en 10 oktober aanstaande vindt in het Provinciehuis in Utrecht een internationaal congres plaats over de sanering van bodems die met chloorhoudende oplosmiddelen en zware metalen verontreinigd zijn. Milieugedeputeerde Rombouts zal het congres openen met een oproep aan de deelnemers om na te denken over nieuwe en efficiënte mogelijkheden voor de aanpak van chloorkoolwaterstoffen en zware metalen. Deze stoffen vormen in de provincie Utrecht het grootste probleem bij de sanering van verontreinigd grondwater.

Op tal van locaties in de provincie Utrecht zijn de bodem en het grondwater tot tientallen meters diep verontreinigd met chloorhoudende oplosmiddelen. Deze oplosmiddelen zijn in het verleden veel gebruikt voor de ontvetting van metalen en de chemische reiniging van textiel. Chloorkoolwaterstoffen lossen gemakkelijk op en zijn zwaarder zijn dan water. Hierdoor zakken ze diep weg in de bodem en veroorzaken grote pluimen met verontreinigingen in het grondwater. Vaak zijn chloorbevattende oplosmiddelen samen aanwezig met zware metalen en veroorzaken zij een gemengde verontreiniging van organische en anorganische stoffen. Dit maakt saneren niet eenvoudiger. Bij de sanering van dit soort verontreinigingen zijn in het verleden slechte ervaringen opgedaan met het oppompen van het verontreinigde water. Daarmee werd namelijk de verontreiniging niet weggenomen. Door de samenstelling van de ondergrond in Utrecht (bijzonder weinig organische stof en in een aantal gevallen tot op grote diepte zuurstofrijk) worden met name chloorhoudende verontreinigingen moeilijk afgebroken. Er zijn daardoor veel grondwatersaneringen in Utrecht gestagneerd.

Daarom vindt de provincie het belangrijk om de ontwikkeling van nieuwe saneringstechnieken verder te stimuleren. Deze zomer is - na een uitgebreide testperiode - in Bunnik een nieuwe methode voor de grondwatersanering in uitvoering genomen op het voormalige DRAVO-terrein. Daar worden voedingsstoffen in de bodem gebracht die de gechloreerde koolwaterstoffen in het grondwater langs natuurlijke weg afbreken en de nikkelverbindingen in de bodem onschadelijk maken.

De provincie als regisseur
De rol van de provincies in Nederland op het terrein van bodemsanering is ingrijpend aan het veranderen. De traditionele rol van de provincie als uitvoerder van saneringen komt steeds meer op de achtergrond te staan, ze wordt regisseur en zal de kwaliteit van bodemsaneringsoperaties bewaken. De provincie moet zich daarom meer nog dan vroeger toeleggen op de vragen welk doel een sanering nu eigenlijk dient en of dat doel ook op een efficiënte manier bereikt wordt. "Het is zaak om te blijven zoeken naar nieuwe, betere en goedkopere oplossingen. Daarom organiseren we als provincie dit congres", aldus milieugedeputeerde Rombouts, "om stil te staan bij de stand van de techniek op dit moment, om te leren van elkaars ervaringen en elkaar te prikkelen om een efficiente aanpak en nieuwe technieken te vinden voor de sanering van grondwaterverontreiniging."

Hij ziet daarvoor twee mogelijkheden: "Als eerste denk ik aan de gebiedsgerichte aanpak. Daarbij kijken we niet langer naar het probleem op één locatie, maar gaan we uit van de gebruiksfunctie die een bepaald gebied heeft. Als je dat weet kun je vervolgens bepalen welke verontreinigingen moeten worden opgeruimd om die functies mogelijk te maken. Dat kan in de praktijk betekenen dat je bepaalde bronnen van verontreiniging grondig opruimt en andere slechts gedeeltelijk aanpakt of laat zitten. Daarbij spelen ook de kosten een rol: als sanering eenvoudig uit te voeren en goedkoop is kunnen we de verontreiniging weghalen."
De gedeputeerde ziet nog een andere mogelijkheid om bodemsanering efficiënter en goedkoper aan te pakken: de branchegerichte benadering. Rombouts: "Dat houdt in dat we voor een bepaalde branche een set van reinigingstechnieken bedenken. Als je vervolgens de saneringen voor die hele branche in serie laat uitvoeren is dat een stuk goedkoper, vanwege de schaalvoordelen. Zo'n benadering is bijvoorbeeld denkbaar voor textielreinigingsbedrijven, een belangrijke bron van verontreiniging met chloorhoudende oplosmiddelen. Ik hoop dat dit congres creatieve ideeën oplevert voor een branchegerichte werkwijze."

De heer Pont, directeur-generaal milieu van het ministerie van VROM, zal in de afsluiting van het congres terugkijken op de resultaten van het congres.
(Voor informatie: Peter.van.Mullekom@Provincie-Utrecht.nl, 0570 - 66 58 77)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie