Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goedkeuring bestemmingsplan Weteringbrug Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Goedkeuring bestemmingsplan Weteringbrug

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij hun besluit van 22 augustus 2000, nummer 2000-6548, verzonden 25 augustus 2000, goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Weteringbrug, dat de gemeenteraad had vastgesteld op 27 januari 2000, nummer 40. De goedkeuring is verleend met uitzondering van:
* het met omlijning op de plankaart aangegeven perceel gelegen tussen Huigsloterdijk 75 en 85, met de bestemming 'Wonen';
* artikel 10, lid 9 en 10, van de voorschriften (wijzigingsbevoegdheid 'Bedrijven' naar 'Wonen');
* artikel 17, lid 6, van de voorschriften (wijzigingsbevoegdheid 'Volkstuin' naar 'Wonen').

Met ingang van 9 oktober 2000 ligt het goedkeuringsbesluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de dienst Ruimte, Wonen en Economie, Burg. Van der Willigenlaan 4 te Hoofddorp (K 410), op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. De genoemde stukken liggen buiten werkuren op dinsdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur tevens ter inzage op de balie van de receptie in de centrale hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Indien op dinsdagavond een toelichting van een ambtenaar is gewenst, dient vooraf een telefonische afspraak te worden gemaakt (tel: 023-5676072).

De genoemde stukken liggen tevens ter inzage in het dorpshuis 'De Kern', Lisserweg 1A in Weteringbrug.

Gedurende de periode van ter inzageligging kan beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak door:
* degenen die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend;

* belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest;

* een ieder tegen onthouding van goedkeuring.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ingevolge artikel 28, lid 8 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring in werking daags na verloop van voormelde beroepstermijn.

Binnen deze termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend, waardoor het besluit niet in werking treedt, voordat op dat verzoek is beslist.

Hoofddorp, 6 oktober 2000

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie