Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gedeputeerde Staten Flevoland stemt in met Voorontwerp

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Flevoland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 2000-59
DATUM: 9 oktober 2000

Voorlopige instemming met voorontwerp beheersgebiedsplan Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben voorlopig ingestemd met het Voorontwerp Beheersgebiedsplan Flevoland. Met het opstellen van dit plan speelt de provincie in op de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) die op 1 januari 2000 van kracht is geworden. Het ministerie van LNV heeft in totaal een areaal van 514 hectare toegekend aan de provincie Flevoland. Het gaat hier om een totaal van 480 hectare beheersgebied en 34 hectare specifiek weidevogelgebied. GS hebben voorlopig die gebieden aangewezen, waarin zij bij voorkeur gelegenheid willen bieden om subsidies aan te vragen in het kader van de SAN. De begrenzing van beheersgebieden wordt vastgelegd in beheersgebiedsplannen. Voor percelen die in zon plan zijn opgenomen kunnen eigenaren/gebruikers een subsidie aanvragen voor natuurbeheer. Dit natuurbeheer is aan regels gebonden die vastgelegd zijn in beheerspakketten. Een beheerspakket is een in de SAN vastgelegde omschrijving van te behalen natuurdoelen, terreinkenmerken en beheersvoorschriften. De aanvrager zorgt voor de naleving van het pakket voor een periode van zes jaar en ontvangt hiervoor een vastgestelde bijdrage per hectare. Gedurende de periode van 11 oktober tot en met 8 november ligt het Voorontwerp Beheersgebiedsplan Flevoland ter inzage op het provinciehuis en bij de gemeenten. Ook worden er twee voorlichtingsavonden gehouden en wel op maandag 16 oktober in het provinciehuis en op 17 oktober in het Voorhuys in Emmeloord. Beide voorlichtingsbijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Belanghebbenden kunnen tot 10 november reageren op dit voorontwerp.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie