Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PinkRoccade doet vriendelijk bod op ICT-branchegenoot TAS

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PinkRoccade doet vriendelijk bod op ICT-branchegenoot TAS
Gezamenlijk Persbericht PinkRoccade NV en TAS Groep NV
Voorburg, 9 oktober 2000

* Krachtige versterking van marktpositie in Finance, Telecom en Industry

* Groei met 1.500 hoogopgeleide medewerkers naar 7.700
* Positieve bijdrage aan winst per aandeel
* Eerste half jaar 2000: gecombineerde omzet van Euro 365 miljoen, een bedrijfsresultaat van Euro 33,6 miljoen, en een netto winst van Euro 22,3 miljoen

PinkRoccade nv maakt het voornemen bekend een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van TAS Groep nv. De besturen van beide ondernemingen hebben een fusieprotocol getekend, zodat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt. Voorts is door enkele grootaandeelhouders (57%) de toezegging gedaan dat, wanneer het bod daadwerkelijk wordt uitgebracht, zij hun aandelen zullen aanmelden onder het bod. Met de voorgenomen overname ontstaat een van de grootste ICT bedrijven in Nederland met 7.700 medewerkers. De activiteiten van TAS zullen bij PinkRoccade werkmaatschappijen worden ondergebracht, met uitzondering van KZA enTop Talent, die onder eigen label blijven werken. Alle medewerkers in dienst van TAS Groep gaan onderdeel uitmaken van PinkRoccade.

Henk Bosma, voorzitter concerndirectie van PinkRoccade, ziet de overname als een sterke volgende stap in de ontwikkeling van PinkRoccade: `Met TAS slaan we meerdere vliegen in een klap: in enkele cruciale groeimarkten als Finance en Telecom versterken we onze positie. Daarnaast beschikt TAS over uitstekend gekwalificeerde medewerkers, waardoor wij een deel van onze externe inhuur kunnen verminderen en onze slagvaardigheid op de arbeidsmarkt vergroten. Tenslotte verbetert deze transactie onze bottom line. Al met al dus een forse versnelling.'

Voorzitter Piet van 't Hoff van TAS is tevreden over de voorgenomen overname door PinkRoccade: `De transactie verbetert voor beide partijen de concurrentiepositie in verschillende opzichten. Wij verwachten dat onze klanten en onze medewerkers zich snel thuis zullen voelen bij PinkRoccade, waar, door de bredere dienstenportfolio, veel mogelijkheden zijn. De voortzetting van de dienstverlening onder de vlag van PinkRoccade is een solide stap. Hoewel de naam TAS in het proces verdwijnt, kunnen de kwaliteiten van het bedrijf binnen PinkRoccade verder groeien'.

Belangrijkste kenmerken financiële transactie
De transactie betreft een voorgenomen openbaar bod door PinkRoccade op 100% van het uitstaande aandelenkapitaal van TAS. Voor ieder aangemeld aandeel TAS zal ca. 0,042 aandeel PinkRoccade worden uitgegeven hetgeen overeenkomt met 1 aandeel PinkRoccade voor 23,7 aandelen TAS. Bij de slotkoers van vrijdag 6 oktober van Euro 74,70 voor PinkRoccade wordt bij deze ruilverhouding Euro 3,15 voor het aandeel TAS geboden. De waarde van het bod is aan de bovenkant begrensd. Indien ten tijde van de gestanddoening het aandeel PinkRoccade hoger is dan Euro 90,30 zal de omruilverhouding zodanig worden aangepast dat de waarde van het bod omgerekend nooit boven Euro 3,81 zal komen.

Ofschoon gestreefd wordt naar een aanmelding van 95% of hoger, zal PinkRoccade het bod gestand doen indien meer dan 66 2/3 % van de aandelen is aangemeld. Partijen overwegen bij een aanmelding tussen 66 2/3% en 95% tot een juridische fusie over te gaan.

Het voorgenomen bod van PinkRoccade zal worden geaccepteerd door TAS grootaandeelhouders, die in totaal 57% van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen. Met deze grootaandeelhouders is een lock up van 6 maanden afgesproken, behoudens voor een gedeelte met een totale tegenwaarde van ca. Euro 12 miljoen. Voor de twee grootste aandeelhouders, die tezamen een belang van ca. 8% in PinkRoccade zullen verwerven, is deze aangevuld met een lock up die in een periode van 4,5 jaar daarna lineair afloopt.

PinkRoccade geeft voor de transactie een maximum van ca. 4,4 miljoen nieuwe aandelen uit, uitgaande van 100% aanmelding en ca. 105 miljoen aandelen TAS. Voor deze aandelen zal een notering worden aangevraagd aan Euronext Amsterdam.

Strategische overwegingen
PinkRoccade's lange termijn strategie is gericht op het verkrijgen van leidende posities in informatie-intensieve marktsectoren. Dankzij de zo verkregen schaalgrootte en met de beschikbare expertise kan PinkRoccade haar opdrachtgevers -met hoogwaardige ICT-dienstverlening- optimaal ondersteunen in het verbeteren van hun business processen.

Voor PinkRoccade belangrijke marktsectoren zijn Finance (banken en verzekeringen), Industry, Telecom, Centrale en Lokale Overheid en de Sociale Zekerheid. Bij opdrachtgevers in deze sectoren treedt PinkRoccade in toenemende mate op als dienstverlener van hoogwaardige ICT-diensten (outsourcing, ICT-consultancy).

Door de integratie van TAS-dienstverlening wordt PinkRoccade's positie in eerder genoemde ICT-disciplines en marktgebieden verder versterkt, vooral vanwege het complementaire karakter van de dienstverlening en klantenkring. Dankzij de voorgenomen overname ontstaat:
* uitstekende positie in de financiële sector vanwege combinatie dienstverlening van TAS (voornamelijk banken) en PinkRoccade (voornamelijk verzekeraars);

* sterke expansie van dienstverlening in Telecom sector;
* sterke positie in ERP/CRM dienstverlening (Industry);
* marktleiderschap op het gebied van ICT-kwaliteitsmanagement en
-borging (KZA);

* marktleiderschap op het gebied van infrastructure management;
* schaalgrootte op het terrein van ICT-consultancy.
PinkRoccade verwacht dat de voorgenomen overname leidt tot een versterking van de slagvaardigheid op de arbeidsmarkt (onder andere door de succesvolle Top Talent wervingsformule van TAS) en de mogelijkheid biedt de externe inhuur ten behoeve van lange termijn contracten terug te brengen. Daarnaast wordt aanvullende synergie bereikt door gezamenlijke inkoop en door kostenbesparingen in overhead en marketing. Tenslotte ziet PinkRoccade goede mogelijkheden voor cross selling van diensten (met name outsourcing).

Integratieproces
De voorgenomen overname van TAS Groep nv door PinkRoccade zal in de komende periode leiden tot een volledige integratie van TAS-bedrijfsonderdelen in de bestaande PinkRoccade organisatie. De merknaam TAS zal dus uit de markt verdwijnen. KZA, de TAS werkmaatschappij die zich richt op consultancy in kwaliteitszorg, zal onder eigen label blijven opereren, evenals de recruitment formule Top Talent.

Met de overname zal de heer ir. P.T.H.M (Peter) Verhallen, thans lid van de Raad van Bestuur, plaatsnemen in de concerndirectie van PinkRoccade. De heer C.H.J. (Kees) van der Luijt RA, TAS bestuurslid en verantwoordelijk voor financiën, zal onder andere belast worden met de integratie van TAS in PinkRoccade. De heer P. (Piet) van 't Hoff zal zijn functie als voorzitter van TAS Groep nv per 31 december 2000 neerleggen.

De heer drs. M.J. (Rien) Van der Torren RA RI, thans beoogd commissaris van TAS Groep nv, zal worden voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van PinkRoccade. De overige leden van de Raad van Commissarissen van TAS Groep nv, de heren D.G.J. (Diederik) Fabius GMbd en drs. H.B. (Henk) van Wijk RA, zullen hun functie neerleggen.

Beoogd tijdschema en procedure
Zoals vastgelegd in het fusieprotocol, dat op zondag 8 oktober is ondertekend, zal het openbare bod zo spoedig mogelijk aanvangen, onder andere na een bevredigende afsluiting van een wederzijds due diligence onderzoek.

Naar verwachting zal het in het kader van de fusie te publiceren biedingsbericht binnen een tijdbestek van ca. vier weken verkrijgbaar worden gesteld. Daarin zullen de precieze condities van het bod zijn opgenomen alsmede de voorwaarden waarvan de gestanddoening van het bod afhankelijk is.

Het beoogde tijdschema is als volgt:
Begin november: biedingsbericht beschikbaar en aanvang biedingperiode November: buitengewone vergadering van aandeelhouders PinkRoccade en TAS
Eind november: einde van de biedingperiode
Begin december: gestanddoening en settlement

Conform de SER fusiegedragsregels zijn de betrokken vakorganisaties geïnformeerd. De betrokken (centrale) ondernemingsraden zal om advies worden gevraagd.

ABN AMRO bank NV treedt op als financieel adviseur bij deze transactie.

Op maandag 9 oktober 2000 zullen PinkRoccade nv en TAS Groep nv tijdens een gezamenlijke persbijeenkomst nader ingaan op de voorgenomen overname.
Locatie: Hilton Hotel, Apollolaan, Amsterdam-Zuid. Aanvang: 12.30 uur.

Voor nadere inlichtingen over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
PinkRoccade: Paul Kwakkenbos, 070 - 300 45 00
TAS Groep NV: Dirk Nijdam, 035 - 5431543

 
Profit & Loss for the period ending 30 June 2000 

X Euro million

TAS Groep nv

PinkRoccade nv

TAS + PinkRoccade

Revenue

56

309

365

EBIT

8.8

24.8

33.6

EBIT margin

15.7 %

8.0 %

9.2 %

Net earnings

6.3

16.0

22.3

Net margin

11.3 %

5.2 %

6.1 %

Balance sheet as at 30 June 2000

X Euro million

TAS Groep nv

PinkRoccade nv

TAS + PinkRoccade

Fixed assets

3.8

91.5

95.3

Current assets

28.9

185.9

214.8

Cash

13.0


-

13.0

Equity

35.2

28.2

63.4

Provisions

13.9

13.9

Long term liabilities

73.4

73.4

Current liabilities

10.5

161.9

172.4

Equity/total balance

77 %

10 %

20 %

Forecasts and effects including TAS

X Euro million

1999 standalone

Outlook 2000

Outlook 2000 (incl. TAS, excl. synergies)

Revenue

475

> 35%

> 55%

EBIT

41.2

> 60%

> 90%

EBIT margin

8.7 %

10.0%+

10.5%+

Net earnings

27.5

> 60%

> 90%

EPS (Euro)

1.71

> 30%

> 35%

Voor meer informatie:
PinkRoccade nv
Paul Kwakkenbos
tel +31 70 300 45 00

arrow up

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie