Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nevenfuncties van rechters in kaart gebracht

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

3971

09.10.00

Nevenfuncties van rechters in kaart gebracht

Het WODC heeft, in opdracht van Justitie onderzocht welke nevenfuncties rechters vervullen. Het onderzoek heeft tot doel de discussie binnen de rechterlijke macht over nevenucnties te bevorderen. Duizend onderzochte rechters en rechters-plaatsvervanger vervullen samen bijna 3400 geregistreerde `betrekkingen buiten het ambt' Meer dan de helft daarvan wordt vervuld door rechters-plaatsvervanger. De wettelijk verplichte registratie van nevenfuncties van rechters blijkt wisselend van kwaliteit te zijn: de registraties zijn soms onvolledig, onduidelijk en niet up-to-date. Nevenfuncties blijken in alle soorten en maten voor te komen: van vrijwillig verenigingswerk tot commissariaten of directiefuncties bij bedrijven. Dat zijn de belangrijkste constateringen in het onderzoeksrapport `Nevenfuncties Zittende Magistratuur'. Het rapport is vandaag door minister A.H. Korthals van Justitie aan de Tweede Kamer gestuurd.

Het onderzoek behelst de inventarisatie van functies naast het ambt die de rechters en rechters-plaatsvervangers vervullen die werkzaam zijn bij kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven Daartoe werden de nevenfuncties van 600 vaste rechters en de hoofd- en nevenfuncties van 400 plaatsvervangers gecategoriseerd. De steekproef omvat ongeveer 1/3 deel van alle rechters..

In een beperkt aantal sectoren zijn veel rechters en -plaatsvervangers actief in nevenfuncties of - in het geval van plaatsvervangers - hoofdfuncties. Dit zijn onderwijs en wetenschappen (502 functies), gezondheidszorg (375 functies), advocatuur (305 functies), openbaar bestuur en politiek (209 functies) en financiële dienstverlening en vermogenbeheer (151 functies). Iets minder dan honderd functies troffen de onderzoekers aan in de categorieën sport (98 functies), bouwen en wonen (96 functies), gevangeniswezen en reclassering (96 functies), kunst en cultuur (89 functies) en kerk (86 functies). In hun nevenfuncties vervullen rechters uiteenlopende rollen. Veel voorkomende rollen zijn die van bestuurder, geschilbeslechter, adviseur en toezichthouder. Ook volgt een grote groep functies direct uit de professionele achtergrond van rechters: werkzaamheden voor juridische tijdschriften, in juridische verenigingen en als docent.

Van de rechter-plaatsvervangers zijn de meeste in hoofdfunctie werkzaam in de advocatuur en bij de universteiten. Zij vervullen significant meer nevenfuncties dan vaste rechters; zelfs als hun hoofdfunctie buiten beschouwing wordt gelaten vervullen rechters-plaatsvervanger 51% van de beschreven nevenfuncties, terwijl zij slechts 39% van de steekproef omvatten.

In het afgelopen decennium is in het publieke debat het fenomeen nevenfuncties van rechters regelmatig aan de orde geweest. Onderzocht is dan ook de vraag in hoeverre de nevenfuncties, waarover eerder in media en wetenschap discussie is ontstaan, daadwerkelijk door rechters worden vervuld. Het gaat om functies als hoogleraar, universitair docent, advocaat, juridisch specialist, adviseur of commissaris bij een commerciële instelling, bedrijfsjurist, belastingadviseur, wetgever, (belasting)ambtenaar, lid van het OM en functies in de politiek. Enkele van die functies, bijvoorbeeld die van advocaat, mogen wettelijk niet door vaste rechters worden vervuld, maar zijn voor plaatsvervangers wel toegestaan. Het onderzoeksrapport bevat een uitgebreide samenvatting van de standpunten en de discussie over de verenigbaarheid van functies.

Bij het inventariseren van nevenfuncties baseerden de onderzoekers zich op de registers die rechtscolleges sinds 1997 dienen bij te houden. Die registers blijken echter niet volledig en niet up-to-date te zijn. Enkele registers waren sinds '97 niet meer geactualiseerd. Soms wordt aan de registratieplicht voldaan met opgaven waarin slechts het type functie wordt vermeld (bijvoorbeeld `commissaris'), maar niet de instelling waar de functie wordt vervuld. Uit enkele eenvoudige controles bleek bovendien dat functies die hadden moeten worden vermeld, in de registers ontbraken.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 09-10-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie