Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verklaring Europese Unie over Federale Republiek Joegoslavie

Datum nieuwsfeit: 09-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Europese Unie

FRY : DECLARATION BY THE EUROPEAN UNION

Press Release: Luxembourg (11-10-2000) - Press: 376 - Nr: 12123/00

Luxemburg,
9 oktober 2000

12123/00 (Presse 376)

P 152

VERKLARING VAN DE EUROPESE UNIE

OVER DE FRJ

De Europese Unie juicht de verkiezing van de heer Kostunica tot president van de FRJ toe.

Met deze stemuitslag heeft het volk gekozen voor de democratie en Europa. Overeenkomstig de boodschap die hij aan de vooravond van de verkiezingen tot het volk heeft gericht, heeft de Raad bijgevolg het beleid van de EU met betrekking tot de FRJ ingrijpend herzien. Hij heeft de volgende besluiten genomen:


1. Sancties


De Unie heeft besloten alle sinds 1998 tegen de FRJ getroffen sancties in te trekken, met uitzondering van de bepalingen tegen Milosevic en zijn medewerkers.
De besluiten tot onmiddellijke intrekking van het olie-embargo en het luchtembargo zijn aangenomen.


2. Economische en financiële samenwerking

De Raad heeft besloten de FRJ in aanmerking te laten komen voor het CARDS-programma. De activiteiten van het Europees bureau voor wederopbouw zullen worden uitgebreid tot de FRJ. De Unie zal haar programma's voor humanitaire steun handhaven en uitbreiden tot de kwetsbare personen die in de FRJ verblijven, in het bijzonder de ontheemden en de vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië.
De Europese Unie bevestigt haar wil actief bij te dragen tot het herstel van de scheepvaart op de Donau en deel te nemen aan de haalbaarheidsstudies voor de wederopbouw en de modernisering van de infrastructuur van de FRJ in een regionaal perspectief. De ministers van Financiën van de Unie zullen in overleg met de internationale financiële instellingen nagaan onder welke voorwaarden de FRJ zo spoedig mogelijk in de internationale financiële gemeenschap kan worden opgenomen. De Raad heeft de wens uitgesproken dat de Europese Commissie en de Wereldbank onder toezicht van de Stuurgroep voor de Balkan (HLSG) gezamenlijk belast worden met de evaluatie van de behoeften en de coördinatie van de economische en financiële bijstand aan de FRJ.
3. Toenadering tot de Europese Unie
De Raad heeft voorts besloten de FRJ voor te stellen dat zij deelneemt aan het tijdens de Europese Raad van Keulen op gang gebrachte proces van stabilisatie en associatie. Hiertoe verzoekt de Raad de FRJ met spoed een gezamenlijke task force EU/FRJ op te richten, die moet gaan bestuderen met welke middelen naar een stabilisatie- en associatieovereenkomst kan worden toegewerkt. De Raad heeft de Commissie verzocht hem voorstellen voor te leggen betreffende de uitbreiding tot de FRJ van de voordelen van de asymmetrische handelspreferenties, die de RAG op 18 september heeft aangenomen.


***

Door al deze maatregelen onverwijld ten uitvoer te leggen, wil de Europese Unie een bijdrage leveren tot het opbouwen van de democratie en de rechtstaat in de FRJ, het welslagen van de belangrijke politieke, economische en sociale hervormingen die de FRJ zal doorvoeren, en tot de ouverture naar Europa. De volwaardige deelneming van de FRJ aan het stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa zal daarbij van nut zijn. De Raad heeft de coördinator van het stabiliteitspact in zijn hoedanigheid van speciaal gezant van de Europese Unie verzocht hem zo spoedig mogelijk daartoe strekkende voorstellen voor te leggen.

De vijftien lidstaten van de EU spreken ieder voor zich de wens uit dat hun diplomatieke betrekkingen met de FRJ zo spoedig mogelijk worden hersteld dan wel genormaliseerd.

De Europese Unie wenst voorts dat de FRJ een proces van verzoening met haar buurlanden op gang brengt en weer op vertrouwen en samenwerking gebaseerde betrekkingen met haar buurlanden aangaat. De Europese Unie zal van haar kant de verwezenlijking van deze doelstellingen begeleiden.

Tegen deze achtergrond zal de president van de FRJ worden uitgenodigd op de top van Zagreb (24 november).


***

In het kader van het op de Europese Raad van Lissabon vastgestelde mandaat voor de Balkan heeft de Raad de heer Solana, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger voor het GBVB verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de betrekkingen tussen de Europese Unie en de nieuwe FRJ, en daartoe aan de volgende zitting van de Raad Algemene Zaken een verslag voor te leggen.


***

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, voorzitter van de Raad van de Unie, zal zich op dinsdag 10 oktober naar Belgrado begeven om president Kostunica in kennis te stellen van deze besluiten en hem uit te nodigen voor een ontmoeting met de staatshoofden en regeringsleiders van de Unie tijdens de eerstvolgende Europese Raad in Biarritz.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie