Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadscommissies gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Cultura, Klinkenbergerweg, zandwegen ISK en stationsverplaatsing in raadscommissies

Gisteravond begon de serie commissiebijeenkomsten als voorbereiding van de komende raadsvergaderingen in november. Deze week zijn er drie vergaderingen, volgende week volgen er vier. Ze gaan allemaal over de Meerjarenbegroting van de gemeente voor de jaren 2001-2004. Maar ook over andere onderwerpen. Deze openbare bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. U bent als belangstellende van harte welkom. U mag meepraten volgens de regeling Spreekrecht voor het publiek.

Onderwijs, cultuur en recreatie
Op maandag 16 oktober bespreekt de raadscommissie voor Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR) de verstrekking van een lening aan de gebruikers/huurders van het Culturagebouw voor de inrichting van hun onderkomens. Vervolgens zullen de wethouder en enkele medewerkers een aantal actuele zaken toelichten binnen het thema Integraal Huisvestingsplan Primair- en Voortgezet Onderwijs.

Parkeerbeleid
Op dinsdag 17 oktober adviseren de leden van de raadscommissie Verkeer en Openbaar Beheer (VOB) over het parkeerbeleid buiten Ede-centrum en de schil daaromheen en over de rapportage Korte termijnmaatregelen Klinkenbergerweg, Emmalaan en Tooroplaan.

Onderzoek stationsverplaatsing
De raadscommissie Economie, Grond, Ruimtelijke Ontwikkeling Stedelijk Gebied (EGROS) vergadert op woensdag 18 oktober. De besprekingen gaan over een onderzoek naar de eventuele verplaatsing van het NS-station Ede/Wageningen, de vaststelling van de 5e herziening van het bestemmingsplan Heestereng 'omgeving Galvanistraat-Frankeneng', de vaststelling van het bestemmingsplan Galvanistraat-oost 'omgeving Marconistraat' en de verkoop van een perceel grond.

Commissie VRS
Op donderdag 19 oktober komen de leden van de commissie Volkshuisves­ ting, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied en Sport (VRS) bijeen. Zij vergaderen onder andere over de notitie erfpacht versus verkoop, de voortgang van de voorzieningencluster Veldhuizen A / Kernhem, een brief van de Werkgroep Zandkuil Goudsberg, de eigendomsoverdracht van zandwegen op het Infanterie Schietkamp ISK in Harskamp aan het Ministerie van Defensie, en de vaststelling van een voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet Ruimtelijke Ordening voor het gebied De Klomp - A12- A30 -spoorlijn. Ook staat gebruikelijkerwijs de bespreking van de voorgenomen vaststelling van verschillende bestemmingsplannen op de agenda. In de komende vergadering gaat het o.a. over Lunteren-zuid - De Hul omgeving Klomperweg, Ederveen omgeving Schras-De Zicht (dorpshuis), en Ede omgeving Verlengde Blokkenweg - Zanderijweg. Ook komen ontwikkelingen in De Gelderse Vallei ter sprake.

Spreekrecht voor publiek
Als belangstellende kunt u in de commissievergaderingen over een of meer agendapunten meespreken als u zich vooraf bij de commissiese­ cretaris aanmeldt. De volledige agenda van de commissievergaderingen ligt ter inzage in het Gemeentelijk Info-Centrum bij de hoofdafdeling Burgerzaken, Raadhuisplein (ingang Centrum) in Ede. De commissiesecre­ tarissen zijn bereikbaar onder telefoonnummer (0318) 68 04 37 drs. F.M. Le Large (OCR), 68 05 59 J.R. ten Cate (VOB), 68 02 35 J. Maltha (EGROS) en 68 04 32 W. van Plateringen (VRS).Ede, 10 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie