Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Discussiebijeenkomst Borsatlas in Borsele druk bezocht

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Eerste discussiebijeenkomst Borsatlas druk bezocht
Een drukbezochte avond met veel constructieve ideeën: zo is de informatiebijeenkomst van de raad over de Borsatlas op 3 oktober jl. te omschrijven. Het was de eerste van een serie bijeenkomsten over de ruimtelijke toekomstvisie van Borsele. Elke keer wordt een speciale groep uitgenodigd, op 3 oktober waren dit met name mensen uit de bouwwereld. Velen hebben aan de oproep gehoor gegeven en zijn naar het gemeentehuis gekomen om met het bestuur van gedachten te wisselen over de Borsatlas. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 16 november en is speciaal bedoeld voor natuur- en milieuorganisaties. De avond begint om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Ook u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren.

Waarom een Borsatlas?
In februari 2000 is de regiovisie voor de stedelijke ontwikkelingszone Goes verschenen. Deze regiovisie is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle en de provincie Zeeland. In de visie worden beleidsvoornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling van Midden-Zeeland voor de komende 10 tot 20 jaar geformuleerd. De Borsatlas gaat daar verder waar de regiovisie stopt. De Borsatlas is een verkennende visie. Het doel is om aan de hand van deze visie te communiceren over de ruimtelijke toekomst van de gemeente met de inwoners, de gemeenteraad, de buurgemeenten, de provincie en alle andere geïnteresseerden. Het gemeentebestuur neemt royaal de tijd voor deze kennisuitwisseling en debat. Op deze manier kan er een afgewogen en evenwichtige besluitvorming plaatsvinden over het toekomstbeeld van Borsele.

Ontwikkelingen in Borsele: gemeentegrensoverschrijdend De aanleg van de Westerscheldetunnel, de vestiging van een containerterminal in het Sloegebied, de ontwikkeling van bedrijventerrein Sloepoort, de (mogelijke) vestiging van grootschalige glastuinbouw; allemaal ontwikkelingen die effect hebben op de ruimte, de economie, het verkeer, het voorzieningenniveau, etc. in Borsele. Omdat deze ontwikkelingen gemeentegrensoverschrijdende gevolgen hebben is het studiegebied in de Borsatlas groter dan alleen de gemeente Borsele. Het studiegebied wordt begrensd door het Veerse Meer, de Oosterschelde, het Kanaal door Zuid-Beveland, de Westerschelde en het Kanaal door Walcheren. In de Borsatlas zijn de zogenaamde ruimtelijke dragers in dit gebied omschreven. Zij kunnen gezien worden als een soort ruimtelijk casco en vormen zo de basis van de discussie over de ruimtelijke toekomst van Borsele.

Aandachtsgebieden in de Borsatlas
De visie in de Borsatlas is ontwikkeld en opgesteld vanuit de ruimtelijke dragers. Op basis van die dragers is een aantal aandachtsgebieden genoemd die van belang is voor het toekomstbeeld van Borsele. Deze aandachtsgebieden dienen nu verder uitgewerkt te worden. Het gaat onder andere om de volgende zaken:

- Werklandschap in de Quarlespolder, Noord-Kraayertpolder en Jacobapolder, waarin onder andere mogelijkheden voor glastuinbouw en bedrijvigheid gericht op het Sloe.

- Zeehavenindustrieterrein Sloe.

- Uitbreidingsrichting zeehavenindustrieterrein.
- Toeristische/ecologische verbindingszone richting Veerse Meer en richting Oosterschelde.

- Ontwikkelingszone als onderdeel van stedelijke band met plaats voor bijvoorbeeld bijzondere woonmogelijkheden en lokale bedrijfsterreinen. Voor elk dorp wordt een dorpsprofiel gemaakt. Borssele, 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp zijn als eerste aan de beurt.
- De Poel, natuur- en landschapsbehoud verweven met agrarische functies.

- Recreatief concentratiepunt ten behoeve van verblijfsrecreatie en sportvisserij, verblijfsrecreatie en intensieve dijkrecreatie en waterrecreatie.
Al deze aandachtsgebieden vormen de basis van de ruimtelijke en maatschappelijke discussie over de Borsatlas die het gemeentebestuur de komende tijd zal voeren. De eerste bijeenkomst op 3 oktober is in ieder geval geslaagd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie