Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Goede resultaten huisvesting statushouders provincie Utrecht

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
10 oktober 2000

Taakstellingen huisvesting statushouders ruim gerealiseerd

Elf gemeenten in het oosten van de provincie Utrecht hebben goede resultaten geboekt met de huisvesting van statushouders. De provincie heeft een toezichthoudende taak bij de realisering van de taakstellingen die gemeenten hebben te vervullen in het kader van de huisvesting van statushouders. Halfjaarlijks stelt de sector Wonen en Stedelijke vernieuwing het college van GS op de hoogte. De provincie Utrecht gebruikt deze stand van zaken voor de halfjaarlijkse rapportage aan de Minister van Binnenlandse zaken. Onder toezicht van de provincie staan 11 gemeenten. Dit zijn Renswoude, Bunschoten, Loosdrecht, Eemnes, Leusden, Rhenen, Soest, Veenendaal, Baarn, Amersfoort en Woudenberg. Deze gemeenten hebben in de eerste helft van dit jaar meer dan volledig (101%) de aan hen opgedragen taakstellingen gerealiseerd. In totaal zijn er in het eerste halfjaar 105 statushouders gehuisvest. Voor de periode 1994-2001 hebben 1586 statushoudende vluchtelingen een passende woning gekregen. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde (94%). Een uitstekend resultaat, maar dat neemt niet weg dat er gemeenten zijn die nog een flink aantal statushouders moeten huisvesten. De huisvesting van statushouders in de overige Utrechtse gemeenten valt onder toezicht van het BRU. De situatie in het BRU-gebied is iets minder gunstig (88%). Een aantal gemeenten blijft iets achter. Het BRU voert met deze gemeenten intensief overleg over de wijze waarop de achterstand zo spoedig mogelijk kan worden ingelopen. De provincie voert regelmatig overleg met het BRU om het beleid af te stemmen.
Het huisvesten van statushouders is nog altijd geen eenvoudige zaak. Er zijn nog steeds (structurele) knelpunten die een snelle realisering van huisvesting van statushouders belemmeren. Zo zijn er bijvoorbeeld weinig statushouders in de centrale opvang beschikbaar, waarbij een goede bemiddeling mogelijk is. Dit bemoeilijkt een snelle en succesvolle matching van het COA. De beschikbare statushouders zijn vrijwel uitsluitend alleenstaanden en het beschikbare woningaanbod vanuit de gemeenten sluit hier onvoldoende op aan. Een andere reden is dat een groot aantal statushouders vanwege medische - en sociale indicatie al aan bepaalde gemeenten is toegewezen. Ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijft achter bij de verlening van statussen. Daarnaast vinden veel statushouders op eigen initiatief woonruimte of trekken zij bij familie of kennissen in. Met ingang van 1 juli 2001 gaat de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Met deze nieuwe wet komt er één vergunning voor bepaalde tijd voor maximaal drie jaar. Daarbij hoort één voorzieningenpakket. Alle statushouders komen te vallen onder de werkingssfeer van de Huisvestingswet. Door een wijziging van de Huisvestingswet krijgen de statushouders toegang tot de woningmarkt en komen ze in aanmerking voor een huisvestingsvergunning. Concreet betekent dit dat de statushouder, na de eerste aangeboden huisvesting in een gemeente, geheel vrij is om zijn/haar weg op de woningmarkt te zoeken. Ook krijgt hij/zij recht op huursubsidie. Tevens worden de beroeps- en bezwaarprocedures ingekort.

(Voor informatie: Karin.Tuinman@Provincie-Utrecht.nl, 030 - 258 33 25)

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie