Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over mensensmokkel en -handel

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Mensensmokkel en -Handel

Den Haag, 10 oktober 2000

In juni overleden 58 Chinezen in een container op een Nederlandse vrachtwagen terwijl zij probeerden illegaal naar Engeland over te steken. Terecht stak er een golf van verontwaardiging op. Het was een zeer navrant voorbeeld van misbruik door gewetenloze smokkelaars van mensen die in de hoop op een betere toekomst soms enkele tienduizenden guldens betalen voor een reis naar Europa. Het Dover-incident is slechts een topje van de ijsberg. Circa zeventig procent van de 45.000 asielzoekers bereikt Nederland met behulp van een mensensmokkelaar. Volgens ruwe schattingen komen elk jaar ongeveer een half miljoen illegalen de Europese Unie binnen, en dat aantal groeit.

Dit leidt tot een groeiende groep illegalen in ons land met alle negatieve gevolgen vandien. Allereerst voor de illegalen zelf: ze zijn kwetsbaar voor uitbuiting en staan vaak onder druk om hun reissom af te betalen. Vrouwen belanden vaak in de prostitutie. Door hun lage, zwarte lonen verdringen illegalen legale arbeid in bijvoorbeeld de horeca of kledingfabricage. Bovendien belanden illegalen vaak in de criminaliteit. Het is daarom hoog tijd dat zowel in Europees verband als in Nederland mensensmokkel beter wordt voorkomen en aangepakt.

Het is niet moeilijk om de Europese Unie binnen te komen, want de buitengrenzen, zee en land, zijn zo lek als een mandje (de brief van 6 oktober geeft dat ook aan, bladzijde 5) Wie het maar vaak genoeg probeert, komt uiteindelijk wel ergens de grens over. In de Oekraïne is mensensmokkel in feite een complete bedrijfstak geworden, met Kiev en Odessa als belangrijke overslagplaatsen. In Istanbul is een straat waar veel ´reisagenten´ naast elkaar zijn gevestigd. Chinezen komen in grote groepen via het ´tussenstation´ Belgrado naar Europa en op de kusten van Italië en Griekenland worden scheepsladingen Koerden afgezet.

De diverse kustgrenzen worden volstrekt onvoldoende bewaakt, en dat geldt momenteel ook voor de Nederlandse. Het zou goed zijn om één geïntegreerde Europese kustwacht te vormen, vergelijkbaar met de US Coast Guard. Hierdoor kan de kustbewaking beter worden aangestuurd en kunnen ervaringen beter worden uitgewisseld. De oprichting van een European Coast Guard sluit overigens goed aan op het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Ook aan de buitengrenzen op het land is gezamenlijke bewaking noodzakelijk. Italië en Duitsland hebben voorgesteld om een Europese Immigratie Politie te formeren die mensensmokkel zou kunnen onderzoeken. Dit voorstel kan worden uitgebreid door er ook bevoegdheden inzake grensbewaking bij te betrekken. In de aanloop daarnaar toe kan direct worden begonnen met samenwerking en met uitwisseling van politieagenten. Informatie over routes en bendes kan dan effectief worden uitgewisseld. Ditzelfde geldt voor ervaringen met bijvoorbeeld apparatuur waarmee in vrachtwagens verstopte mensen kunnen worden gedetecteerd. Ook landen zonder buitengrenzen moeten hieraan deelnemen. Wat zijn overigens de laatste ontwikkelingen op het gebied van detectie-apparatuur?

De meeste Europese landen - uitgezonderd Engeland en Denemarken zijn toegetreden tot het Verdrag van Schengen. Binnen het Schengen-gebied zijn grenscontroles afgeschaft, zodat wie eenmaal binnen is zonder problemen naar vrijwel elke lidstaat kan doorreizen. Ter compensatie van de afgeschafte grenscontroles wordt bij de landsgrenzen van Nederland Mobiel Toezicht Vreemdelingen gehouden. Uit het jaarverslag Mensensmokkel 1999 is af te leiden dat het aantal door het MTV gecontroleerde personen in 1999 is afgenomen met bijna 100.000, ofwel 12% t.o.v. 1998 en het aantal gecontroleerde voertuigen met ruim 22.000, ofwel 7%. Vanwaar deze daling? Is er sprake geweest van prioriteitenverschuiving? Wat zijn de verwachtingen voor 2000? Het is van groot belang dat het budget van de marechaussee fors wordt uitgebreid, zodat de pakkans door intensief mobiel vreemdelingentoezicht wordt vergroot.

In aanvulling hierop moeten binnen de Europese Unie zogeheten interne veiligheidszones tot stand worden gebracht. De begrenzing van deze zones dient zoveel mogelijk samen te vallen met natuurlijke barrières. Zo zouden enerzijds Italië en Griekenland en anderzijds Spanje en Portugal, die door zeeën of bergketens van de rest van Europa zijn gescheiden, afzonderlijke zones kunnen vormen. Engeland, Ierland en de Scandinavische landen verkeren in een vergelijkbare positie. De belangrijkste weg-, water- en spoorverbindingen tussen de verschillende zones zouden vervolgens permanent moeten worden bewaakt met actieve, gerichte controles.

In aanvulling op de reguliere toetredingseisen voor een land zou bij de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie ook grensbewaking en mensensmokkel aan de orde moeten komen. Achteraf lijkt de toetreding tot Schengen van Italië en Griekenland (alleen het CDA was tegen) inderdaad onverstandig.
Nu een verdere uitbreiding van de Europese Unie in oostelijke richting op stapel staat, is het goed de recente ervaringen hierbij te betrekken. Zo zullen kandidaatlidstaten over een effectieve grenscontrole en een corruptievrij opsporingsapparaat moeten beschikken. Voorts zouden Polen, Tsjechië, Hongarije en Slowakije het beste als één blok kunnen toetreden. Als bijvoorbeeld Slowakije niet zou toetreden en de andere drie wel, dan ontstaat een zeer grillige, lange buitengrens. Als deze zogeheten Visegrad-landen in één keer worden toegelaten, zou er vanaf de Oostzee tot aan de Adriatische zee een relatief korte en vloeiende EU-buitengrens ontstaan.

Naast een verhoging van de pakkans door betere controles, is ook een uniformering van de strafmaat en de wettelijke definitie van mensensmokkel noodzakelijk. De Nederlandse strafmaat van vier tot acht jaar voor de diverse vormen van mensensmokkel is aan de lage kant. Klopt het dat de ons direct omringende landen een hogere strafmaat kennen? Mensensmokkel moet met een zwaardere straf worden bedreigd, zodat het tevens mogelijk wordt om in alle gevallen preventieve hechtenis toe te passen. Wat is de stand van zaken betreffende de uitwerking van het voorstel van de Europese raad om strengere straffen op illegale immigratie te stellen? (zie bladzijde 5 brief 21 juni 2000)
Ook is niet duidelijk in hoeverre in andere landen het oogmerk "winstbejag" als voorwaarde geld voor strafbaarheid (zie bladzijde 2 brief 6 oktober 2000). Kan de staatssecretaris hierop ingaan?

Mensensmokkel is in Nederland pas strafbaar als de dader er winst mee wil maken. Mensensmokkel om ideële motieven is niet verboden. Uit politie-onderzoek blijkt echter dat een mensensmokkelaar het vaak eerst probeert met een of meer familieleden. Vanuit die ervaring wordt een commercieel smokkelnetwerk opgebouwd. De politie kan hierdoor niet in een vroegtijdig stadium ingrijpen. Bovendien is het winstoogmerk niet altijd eenvoudig te bewijzen, hetgeen vorig jaar al tot vrijspraken heeft geleid. Daarom moet het winstoogmerk uit de wettelijke delictsomschrijving verdwijnen, zodat elke vorm van mensensmokkel strafbaar is, en wel vanwege "ontwrichting van het nationale toelatingsbeleid" (zo staat op bladzijde 4 van de brief van de brief van 6 oktober 2000). Van gerechtvaardige ideële motieven moet een verdachte de rechter maar overtuigen, die dan alsnog kan besluiten om in dat geval geen straf op te leggen.

Een directeur van Europol gaf recent aan dat mensensmokkelaars te weinig financieel worden getroffen. Engeland heeft direct na het Dover-incident een wet ingevoerd waardoor chauffeurs die illegalen vervoeren een boete kan worden opgelegd van 7.400 gulden per gesmokkelde persoon. Nederland zou dit voorbeeld snel moeten volgen. Chauffeurs hebben een verantwoordelijkheid om hun eigen wagen te controleren en af te sluiten.

Tot slot wordt het tijd om klandizie voor mensensmokkelaars te voorkomen. Door geldzendingen naar landen van herkomst, door succesverhalen van al dan niet geslaagde migranten en door verkooppraatjes van mensensmokkelaars hebben velen het idee dat hen in Europa een gouden toekomst wacht. Daarom moeten voorlichtingsprogramma´s in landen van herkomst en landen van doorreis worden opgezet over de risico´s van een reis naar het Westen. (Op bladzijde 4 van de brief van 21 juni 2000 staat daarover slechts een enkele zin) Hierbij kan bijvoorbeeld worden samengewerkt met de UNHCR, met niet-gouvernementele organisaties, met bedrijven. En wellicht is ook via het onderwijs in die landen iets in dit opzicht mogelijk? Kan de staatssecretaris aangeven hoe hij uitwerking denkt te geven aan die voorlichting?

Een andere vorm van voorkomen is een actief terugkeer- en uitzettingsbeleid. Nu komt daar in de praktijk niets van terecht, terwijl teruggekeerde mensen de beste anti-reclame voor mensensmokkelaars zijn. Zij kunnen er immers van getuigen dat mensensmokkelaars niets en niemand ontziende criminelen zijn die goed verdienen aan de valse hoop van hun klanten.

Kamerlid: Camiel Eurlings

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...