Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA over financiering van pensioenstelsels in Europa

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Financiering van pensioenstelsels in Europa (101000)

Den Haag, 10 oktober 2000

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën1


1. Welke afspraken gelden thans in de Europese Unie met betrekking tot de financiering van pensioenstelsels in Europa, met name in het licht van de bepalingen dat het EMU-saldo niet hoger dan 3% BBP en de EMU-schuld niet hoger dan 60% mag zijn?


2. Welke stappen worden thans door de EMU-landen gezet om de financiering van de pensioenen om te zetten van omslagstelsels naar vormen van kapitaaldekking?


3. Kan een nadere toelichting worden gegeven op de uitlating: Toch lijken niet al onze partners zich bewust te zijn van de grote risicos die zij lopen. (tegen de achtergrond van het feit dat thans ongeveer 88% van de totale Europese pensioenen bestaat uit omslaggefinancierde publieke pensioenen)? Welke communautaire beleidsconsequenties verbindt het kabinet aan deze stellingname?


4. Welke initiatieven heeft het kabinet genomen om deze thematiek hoger op de Europese politieke agenda te krijgen? Welke concrete maatregelen meer in het bijzonder: welke aanpassing van verdragsverplichtingen en eventuele andere internationale afspraken acht het kabinet noodzakelijk om de problematiek van de toekomstige financiering van de pensioenen in Europa het hoofd te bieden?


5. Dient uit een oogpunt van deugdelijke financiering van pensioenen de definitie van de EMU-schuld niet te worden aangepast, in die zin dat het onderscheid tussen de keuze voor omslagstelsels dan wel die voor kapitaaldekking beter tot uitdrukking komt? Dienen de verplichtingen t.a.v. reductie van de EMU-schuld van landen die in overwegende mate omslagstelsels kennen in de tweede pijler te worden aangescherpt?


6. Wanneer is het kabinet voornemens de zorgen die de staatssecretaris t.a.v. de financiering van pensioenen in Europa heeft geuit in te brengen in Europese fora, met name in die van de Raad van ministers van Financiën, en wat zal daarbij de inzet van het kabinet zijn? Welke minimumeisen acht het kabinet wat betreft de verdragsverplichtingen daarbij noodzakelijk?


7. Acht het kabinet wat betreft de Nederlandse situatie de systematiek van het AOW-fonds, die er onder meer op neerkomt dat wanneer na 2020 uit dit fonds wordt geput de staatsschuld daardoor zal worden belast, nog steeds houdbaar wat betreft de financiële degelijkheid, dit in het licht van de budgettaire druk die van de vergrijzing uit zal gaan?


8. Houdt het sterke Engelse pond verband met de kapitaaldekking voor pensioenen in dit land en het vrijwaren van bijdrage aan het Europese pensioengat door het niet ondertekend hebben van de sociale paragraaf in Maastricht?


9. Wat zijn de instrumenten van de Europese Centrale Bank om de inflatoire financiering van 88% omslaggefinancierde publieke pensioenen tegen te gaan?


1 Vragen naar aanleiding van de toespraak van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de European Association of Public Sector Pension Institutions op 5 oktober 2000 en de berichtgeving Evenwichtig pensioenstelsel ontbreekt in Metro, 6 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie