Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan kamer over belasting op oppervlakteDelfstoffen

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Belasting op OppervlakteDelfstoffenDirectie WETGEVING VERBRUIKSBELAsTINgen

Aan de voorzitter van de vaste commissie

uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 2000-673 M

10 oktober 2000

Onderwerp

Belasting op OppervlakteDelfstoffen

]

Bij brief van 25 juli 2000 (WV2000-00495M) heb ik het eindrapport van een extern implementatie-onderzoek naar de milieu- en economische effecten van de invoering van een Belasting op OppervlakteDelfstoffen (BOD) toegezonden aan uw commissie. Het onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor energie-besparing en schone technologie (CE) in samenwerking met het Economisch Instituut voor de bouwnijverheid (EIB). In de begeleidende brief heb ik opgemerkt dat het rapport eerst zou worden bestudeerd, waarbij ook nog verschillende Europeesrechtelijke en andere juridische aandachtspunten nader zouden worden bezien. Voorts heb ik toegezegd dat de Kamer in september zou worden ingelicht over de verschillende gesignaleerde knelpunten en de mogelijke oplossingen die het kabinet daarvoor ziet.

Naast enkele andere aandachtspunten is op dit moment mijn voornaamste punt van zorg om een passend fiscaal instrumentarium te vinden dat met instemming van de Europese Commissie ingezet kan worden om de opbrengst van de belasting terug te sluizen naar het bedrijfsleven. Om dat in beeld te krijgen is inmiddels een aanvullend extern onderzoek uitgezet. Ik verwacht dat de resultaten van dat onderzoek in de loop van november bekend zullen zijn. Tegen die tijd verwacht ik ook duidelijkheid te kunnen verschaffen over de mogelijkheden en gevolgen van een vormgeving van de BOD waarbij rekening is gehouden met de naar huidig inzicht waarschijnlijk noodzakelijke aanpassingen van de tot nu toe beoogde vormgeving. Ook zullen wij dan in staat zijn een beter beeld te verschaffen van een mogelijk tijdpad met betrekking tot de invoering van de BOD. Het ligt in mijn voornemen om u voor het einde van het jaar een kabinetsstandpunt in dezen toe te doen komen.

De staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie