Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Workshops FME over het opstellen van een BedrijfsEnergiePlan

Datum nieuwsfeit: 10-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging FME-CWM

milieu & energie

Opstellen BedrijfsEnergiePlan

Doel van de workshop
Het opstellen van een BedrijfsEnergiePlan (BEP). Met behulp van de aangereikte praktische informatie, bent u in staat om inzicht te krijgen in concrete energiebesparingsmogelijkheden binnen uw organisatie en aan de hand daarvan zelf een BEP op te stellen. Het instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' en een praktijkcase worden hierbij als hulpmiddelen gebruikt.

Doelgroep
De workshop 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' is vooral bestemd voor ondernemingen met een energierekening vanaf fl. 100.000,- en maximaal fl. 1.000.000,- op jaarbasis met productiemiddelen van gemiddelde complexiteit. Maar ook voor ondernemingen met lagere of hogere energiekosten kan, vanwege de gepresenteerde methodiek, deelname zinvol zijn. Voor een goed resultaat is het noodzakelijk dat de deelnemers beschikken over enige technische basiskennis (minimaal MBO-niveau en/of bedrijfservaring met energiegebruik en energiebesparing).

Opzet en werkwijze
Als basis wordt het door FME-CWM ontwikkelde instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan' en een praktische case gebruikt. Na iedere bijeenkomst vragen wij u voor uw eigen situatie de huiswerkopdracht te maken. Door de adviseurs zal in de daaropvolgende bijeenkomst aan de hand van een modelcase, een heldere reflectie op uw gemaakte huiswerk worden gegeven. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst vragen wij u enkele energie-gegevens in kaart te brengen.

Planning en opbouw workshopcyclus
De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten, met een doorlooptijd van circa zes maanden.

Bijeenkomst I

* Kennismaking en toelichting workshop

* Energiebeleid in relatie tot de Wet milieubeheer
* Toelichting op energietarieven en energie-contracten
* Toelichting huiswerkopdracht(werkboek Opstellen BedrijfsEnergiePlan)

Bijeenkomst II

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Invloedsfactoren in relatie tot verbruik energie
* Opstellen van energiebalansen

* Generieke energiebesparingsthema's (gastspreker)
* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek Opstellen BedrijfsEnergiePlan)

Bijeenkomst III

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Introductie energiebesparingsmaatregelen
* Generieke energiebesparingsthema's (gastspreker)
* Toelichting huiswerkopdracht (werkboek Opstellen BedrijfsEnergiePlan)

Bijeenkomst IVM

* Reflectie uitwerkingen huiswerkopdracht (o.b.v. modelcase)
* Presentatie uitgewerkte energiebesparingsmaat-regelen
* Subsidies

* Gastspreker

De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Locaties en data

Amsterdam Deventer Breda
I: 10-10-2000 I: 31-10-2000 I: 07-11-2000

II: 28-11-2000 II: 12-12-2000 II: 19-12-2000

III: 16-01-2001 III: 23-01-2001 III: 30-01-2001

IV: 13-03-2001 IV: 06-03-2001 IV: 20-03-2001

Wat kunt u bij deelname verwachten?

* Vier bijeenkomsten.

* Praktische en theoretische kennis op het gebied van energiebesparing.

* Een drietal huiswerkopdrachten.

* Ondersteuning bij het maken van de huiswerk-opdracht via een telefonische helpdesk.

* Reflectie op de uitwerkingen van de huiswerk-opdrachten aan de hand van een modelcase.

* Tenslotte, een BedrijfsEnergiePlan voor uw eigen organisatie.
Uw voordelen van deelname aan de workshop

* Een goed overzicht van het energiegebruik binnen uw bedrijf, waardoor u snel tot energie-besparingen kunt komen en forse kosten-voordelen kunt behalen.

* Aan het einde van de workshop beschikt u over energiegegevens die u kunt gebruiken bij uw BedrijfsMilieuPlan of een vergunningaanvraag.

* Indien u met succes aan de workshop heeft deel-genomen hoeft u in het kader van de vergunning-verlening geen uitgebreide energieonderzoeken meer uit te voeren (de vergunningsverlener kan een dergelijk onderzoek eisen, waarvan de kosten al snel meer dan f 10.000,- bedragen, bij een energiegebruik van meer dan f 100.000,-)

* Begeleiding van deskundige energieadviseurs.
Beperkt aantal deelnemers
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 18 personen per cursuslocatie. Inschrijving zal plaatsvinden op volgorde van aanmelding.

Kosten
FME-CWM heeft voor deze workshop een subsidie van Novem ontvangen, waardoor de kosten als volgt zijn:

* 1e deelnemer van uw bedrijf: f 1.495,-;
* 2e deelnemer van uw bedrijf: f 945,-.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, etc.

N.B. Indien u nog niet in het bezit bent van het instructiewerkboek 'Opstellen BedrijfsEnergiePlan', dient u deze alsnog aan te schaffen. Hiervoor berekenen wij u de gereduceerde FME-CWM ledenprijs van f 125,00.

Verhindering
Bij verhindering kan de plaats van de deelnemer(s) worden ingenomen door een vervanger van hetzelfde bedrijf. Na aanmelding is annulering niet mogelijk. Bij tussentijds onderbreken van de work-shop, vindt géén restitutie van de deelnamekosten plaats.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
G. Huizinga (079) 353 13 87 of
A.G.J. Hug (079) 353 12 09.

Aanmeldingsformulier

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie