Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatiebijeenkomst herindeling Zwijndrecht/Heerjansdam

Datum nieuwsfeit: 04-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

D E F E I T E N O P E E N R I J
Gemeentelijke herindeling
Zwijndrecht/Heerjansdam

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Heerjansdam niet wenselijk is. Heerjansdam zou moeten worden samengevoegd met Zwijndrecht. Dan zou een gemeente ontstaan die voldoende bestuurskracht heeft om voor de langere termijn haar taken adequaat te kunnen vervullen. Dit bericht is in vele vormen de afgelopen tijd in de publiciteit gekomen. Zwijndrecht zal een standpunt moeten innemen, maar stelt zich daarbij terughoudend op. Voor 13 oktober a.s. zal de gemeenteraad van Zwijndrecht hierover een besluit nemen.

Inmiddels doen wel een aantal vragen bij de buurgemeente de ronde, die niet op feitelijkheden berusten. Opdat ook onze eigen inwoners zich een mening kunnen vormen over de herindeling, zullen wij de komende weken een aantal zaken onder de loep nemen. Deze week: zal de afstand tussen burgers en bestuurders groter worden?

Het is begrijpelijk dat gevoelsmatig zo wordt geredeneerd. Er zullen veranderingen komen, maar dat hoeft zeker niet te leiden tot een grotere afstand. Gekozen zou kunnen worden voor zogenaamde wijk- of dorpsraden, met adviserende, beslissende en coördinerende bevoegdheden. In het kader van wijkbeheer kent Zwijndrecht nu zes wijken. In het geval van een herindeling zou Heerjansdam de zevende wijk kunnen worden en zo op gelijke wijze worden behandeld als de overige wijken. Dan wordt er gewerkt met een wijkwethouder, wijkcoördinator en een wijkplatform, als vertegenwoordiging van de wijk zelf. Gelijke monniken, gelijke kappen dus.

Zo dicht mogelijk bij de inwoners dus.
Zwijndrecht is gewend open en zakelijk met zijn inwoners om te gaan. Steeds wordt gezocht naar nieuwe wegen om interactief te communiceren. Natuurlijk blijft dat van kracht als ook Heerjansdam deel zou uitmaken van deze gemeente. Gedacht kan worden aan stads- of dorpsgesprekken, kwaliteit- en klantenpannels, klantenonderzoek, werkbezoeken, spreekuren, openstelling van baliefuncties en dergelijke.

In samenspraak met inwoners en instellingen zal steeds worden gezocht naar de meest optimale vorm van communicatie. Dat zijn wij nu gewend en dat willen wij graag vasthouden. De inwoners van Zwijndrecht kunnen hun mening over een mogelijke herindeling kenbaar maken tijdens een openbare hoorzitting op woensdag 4 oktober a.s., vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Nadere berichten hierover volgen nog.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie