Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nationale EADV-dag 2000 in Jaarbeurs Utrecht

Datum nieuwsfeit: 06-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Jaarbeurs Utrecht * Vrijdag 6 oktober 2000
"Nationale EADV-dag 2000"

Komend najaar is het weer de beurt aan de EADV om een landelijk diabetessymposium te organiseren. Om te benadrukken dat het gaat om een landelijke en groots opgezette ontmoetingsdag voor diabetesverpleegkundigen en andere beroepsgroepen is gekozen voor de aanduiding "Nationale EADV-dag
2000".

Het is zo langzamerhand een traditie dat in de maand oktober een groot diabetessymposium plaatsvindt. Op vrijdag 6 oktober 2000 organiseert de Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen de "Nationale EADV-dag 2000" met - naast een plenair programma - ook verschillende parallelsessies.

De dag wordt geopend met voordrachten over politieke ontwikkelingen, opleiding/scholing en de nieuwste medisch-technologische ontwikkelingen. Aan het einde van de dag is er een plenaire afsluiting met voordrachten over de toekomst van de EADV - die bestaat dan bijna vijftien jaar! - en de kosteneffectiviteit van de gezondheidszorg.

Tussen de ochtendkoffiepauze en de middagtheepauze zijn er in zes verschillende zalen gelijktijdig lezingen en workshops over de meest uiteenlopende onderwerpen (zie programma-overzicht).

Daarnaast is er een gevarieerde informatiemarkt, waar de vaste sponsors van de EADV hun producten en diensten zullen presenteren. De "Nationale EADV-dag 2000" richt zich op diabetesverpleegkundigen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, pedicures, podotherapeuten, praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen en andere belangstellenden.Praktische informatie

Toegang
De toegangsprijs voor de "Nationale EADV-dag 2000" bedraagt ƒ 145,00, inclusief koffie/thee en lunch. De dag vindt plaats op vrijdag 6 oktober
2000 in verschillende zalen van het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is het hoofdgebouw, direct grenzend aan het centraal NS-station.
Voor wie?
De "Nationale EADV-dag 2000" richt zich op diabetesverpleegkundigen, kinderdiabetesverpleegkundigen, diëtisten, pedicures, podotherapeuten, praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen en andere belangstellenden.
Parallelsessies
Alle bezoekers kunnen - naast het plenaire programma - twee verschillende parallelsessies volgen. Omdat programma-onderdelen volgeboekt kunnen raken, vragen wij u óók twee reservekeuzes aan te geven op het aanmeldingsformulier. Uiteraard wordt ernaar gestreefd iedereen zoveel mogelijk in te delen volgens de eerste voorkeur.

Informatiemarkt
De grote informatiemarkt in de Expozaal is vanaf 10.00 uur gratis toegankelijk voor mensen die de lezingen niet volgen, maar die wél geïnteresseerd zijn in de nieuwste (technologische) ontwikkelingen. U hoeft zich voor een bezoek aan de informatiemarkt van tevoren niet aan te melden.
Inlichtingen
Inlichtingen op maandag t/m donderdag bij het EADV-secretariaat, mevrouw Irma Uijttenboogaard, telefoon (030) 2967614, fax (030) 2935882.


Plenair programma

08.30 - 09.45 Ontvangst met koffie/thee en bezoek informatiemarkt

Dagvoorzitter

* W.A. Zandbergen, inspecteur Verpleging en Verzorging, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Den Haag

09.45 - 09.55 Opening

* E.P.A.J. Denis-Thissen, voorzitter Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen EADV, Banholt

09.55 - 10.15 Rollen en actoren voor kwaliteitsbeleid: landelijk, regionaal en in de instelling

* W.A. Zandbergen


10.15 - 10.45 Nieuwe medische ontwikkelingen: vooral bepaald door kleine, geleidelijke veranderingen

* dr. C.J.J. Tack, internist-diabetoloog UMC, St. Radboud Nijmegen

10.45 - 11.15 Pauze en bezoek informatiemarkt

11.15 - 12.30 Parallelsessies in verschillende zalen
12.30 - 13.45 Lunch en bezoek informatiemarkt

13.45 - 15.00 Parallelsessies in verschillende zalen
15.00 - 15.30 Pauze en bezoek informatiemarkt


15.30 - 15.50 Vijftien jaar EADV: we zijn er nog niet!
* E.P.A.J. Denis-Thissen, voorzitter Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen EADV, Banholt


15.50 - 16.15 Zorgverzekeraar: van payer naar player
* drs. M.A.J.M. Bos, directeur Zorg Zorgverzekeraars Nederland, Zeist

16.15 - 17.30 Afsluiting op de informatiemarkt
17.30 Einde "Nationale EADV-dag 2000"

17.45 - 19.00 Algemene ledenvergadering EADVParallelsessie 1


11.15 - 12.30 Aanpak op maat: de psychologie van de educatie
* J. Smelik, arts en adviseur op het gebied van markt- en opinieonderzoek in de gezondheidszorg


13.45 - 15.00 Herhaling van ochtendsessie

Hoe kan diabeteseducatie hebt beste worden afgestemd op mensen met diabetes? Recent marktonderzoek heeft uitgewezen dat er verschillende typen diabetespatiënten zijn, die elk om een eigen aanpak vragen. Kijkend naar houding en levensstijl zijn er in feite drie hoofdgroepen te onderscheiden: de onafhankelijken, de ontkenners en de onzekeren. Met een voting systeem worden diverse onderwerpen interactief besproken. Jan Smelik laat zien hoe hij kwam tot de indeling in drie typologieën, waarna een diabetesverpleegkundige ingaat op de praktische consequenties hiervan voor het organiseren van educatieactiviteiten. Een groot deel van de sessie is er groepsdiscussie aan de hand van casuïstiek. Wie beter zicht heeft op het psychologisch profiel van de persoon met diabetes, kan zelf beter bijdragen aan diabeteseducatie op maat.Parallelsessie 2


11.15 - 12.30 De behandeling van de diabetische voet
* dr. J.G. van Baal, chirurg

* H.A. Manning, wondconsu lent/gipsverbandmeester
* E. Wender, podotherapeut
allen verbonden aan het Twenteborg Ziekenhuis, Almelo

13.45 - 15.00 Herhaling van ochtendsessie

Er zijn veel diabetescomplicaties bekend, maar die aan de voet eisen de hoogste tol. De combinatie van neuropathie, angiopathie en infectie kan leiden tot ernstige en diepe huiddefecten aan de voet, waardoor amputaties noodzakelijk kunnen worden. Mensen met diabetes hebben vijftien keer zoveel kans een onderbeenamputatie te moeten ondergaan, en vijftig keer zoveel kans op een amputatie van een of meerdere tenen.
Alleen met een multidisciplinair voetenteam (medisch specialist, podotherapeut, wondconsulent/gipsverbandmeester, orthopedisch schoenmaker, revalidatiearts en diabetesverpleegkundige) is het mogelijk voetcomplicaties te voorkómen. Sinds 1996 functioneert zo'n voetenteam in Almelo. Tijdens deze sessie leggen de leden van het voetenteam uit wat er aan onderzoek, behandeling en preventie mogelijk is. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op een aantal behandelingsmogelijkheden bij ernstige voetulcera.


Parallelsessie 3


11.15 - 12.30 Educatie bij de diagnose van een kind met diabetes mellitus
* drs. D.R. Schoenmacker, psycholoog St. Clara Ziekenhuis, Rotterdam
* A. Schuurmans-Plomp, kinderdiabetesverpleegkundige IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel

* A.J. Smits-van Gilst, kinderdiabetesverpleegkundige Ziekenhuis Eemland, Amersfoort

De afgelopen vijftien jaar heeft de diabeteszorg een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen zijn er steeds meer hulpmaterialen ontwikkeld, ook zijn educatie en de psycho-sociale begeleiding van het kind en het gezin een belangrijk onderdeel geworden van de diabetesbehandeling.
In deze sessie wordt informatie gegeven over een actueel educatieprogramma van de Werkgroep KinderDiabetesVerpleegkundigen, dat speciaal bedoeld is voor de behandeling van kinderen en jongeren bij wie net de diagnose "diabetes" is vastgesteld. De mogelijkheden worden belicht om een kind thuis in te stellen zonder ingrijpende ziekenhuisopname.

Er wordt gesproken over de psychologische aspecten bij het kind en de ouders in de allereerste fase van de diabetes. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden om spuitangst bij kinderen te overwinnen. Tot slot worden ervaringen verteld met pentherapie via subcutane verblijfscatheter. Voor kinderen kan dit een oplossing zijn, omdat niet steeds opnieuw behoeft te worden geïnjecteerd.Parallelsessie 4


13.45 - 15.00 AVVV: verpleegkundigen en verzorgenden samen sterk!
* dr. M.J. Kaljouw, voorzitter commissie Beroepsontwikkeling, Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden (AVVV); voorzitter Nederlandse Vereniging van Hart- en Vaatverpleegkundigen; St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

* P. Koopman, voorzitter Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden (AVVV), Utrecht

De Algemene Vergadering Verplegenden en Verzorgenden is de gezaghebbende koepel van 49 verpleegkundige beroepsorganisaties. Ook de EADV is actief binnen de AVVV. De heer Koopman belicht de organisatiestructuur van de AVVV en de positie binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Centraal staat het belang en de kracht van de AVVV voor de totale verpleegkundige beroepsgroep en de individuele beroepsorganisaties. Besproken wordt onder meer het kwaliteitsplatform en de visie-ontwikkeling op de verpleegkundige zorgverlening door de AVVV-fracties.

In maart 1999 is het algemeen beroepsdeelprofiel van de verpleegkundigen uitgebracht met beschrijving van de specifieke beroepsinhoud van gespecialiseerde verpleegkundigen. Mevrouw Kaljouw gaat in op de ontwikkeling van dit beroepsdeelprofiel en de activiteiten ten aanzien van de ontwikkeling van het landelijk vervolg-opleidingsstelsel voor gespecialiseerde verpleegkundigen.Parallelsessie 5


11.15 - 11.45 Orale medicatie bij diabetes mellitus type 2
* dr. H.J.G. Bilo, internist Isala Klinieken, locatie Weezenlanden, Zwolle

12.00 - 12.30 Insuline analogen

* J.H. de Vries, internist Diabetescentrum, afdeling Endocrinologie, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam

13.45 - 15.00 Herhaling van ochtendsessie

De medicatie bij diabetes is de laaste tijd in een stroomversnelling geraakt. Nieuwe typen geneesmiddelen zijn toegevoegd aan het arsenaal. De heer Bilo geeft een overzicht van de verschillende orale medicamenten die worden gebruikt bij diabetes mellitus type 2. Ingegaan wordt op de herziene NHG-Standaard Diabetes Mellitus Type 2, de werkingsmechanismen van orale medicamenten, de plaats in de behandeling e.d.

Een tamelijk recente ontwikkeling is die van de insuline analogen, waarvan er twee op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Insuline analogen worden zo genoemd, omdat er een kleine verandering is aangebracht in het humane insulinemolecuul. Kortwerkende analogen beginnen na de injectie veel sneller te werken dan kortwerkende humane insuline. De heer De Vries gaat in op de mogelijkheden, de gevolgen voor het HbA1c en de praktische toepassing bij verschillende toedieningstechnieken (pen en pomp). Ten slotte zullen nieuwe langwerkende insuline analogen aan bod komen.Parallelsessie 6


11.15 - 12.30 Kwaliteit van de diabeteszorg: heden en toekomst
* dr. M.H. Hovingh, projectleider Integrale Kwaliteitszorg Diabetes IKD, Leusden
* J.W. Jager, business unit manager patient care, Almere

13.45 - 15.00 Herhaling van ochtendsessie

In Nederland doet zich de unieke situatie voor dat verschillende partijen elkaar hebben gevonden in het project Integrale Kwaliteitszorg Diabetes (IKD). Initiatiefnemers zijn de Nederlandse Diabetes Federatie, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Recent is ook Zorgverzekeraars Nederland toegetreden. Het algemene doel van IKD is een kwalitatief goede diabeteszorg te bereiken in geheel Nederland. In deze sessie wordt ingegaan op de wijze van opzet én de ervaringen tot nu toe van het project IKD. Ook de rol van de diabetesverpleegkundige wordt belicht.

Een ander deel van de sessie is gewijd aan ervaring die is opgedaan met disease management bij diabetes binnen het ziekenhuis. Eén van de nu lang in gebruik zijnde instrumenten, "Camit pro", wordt besproken en getoond. Aan de orde komen de historie, het concept, de organisatie en de diverse programma-onderdelen van het instrument. Tevens wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie.Parallelsessie 7


11.15 - 12.30 Voedingsrichtlijnen en adviezen voor goede diabeteszorg: de praktijk

* E. Aslander-van Vliet, diëtist IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel; lid NDF-werkgroep Voedingsrichtlijnen bij diabetes mellitus
* M.P. van Schie-Stevens, diëtist Stichting Maatzorg, Naaldwijk; lid NDF-werkgroep Sport en bewegen bij diabetes mellitus
Op 1 april 2000 verscheen de NDF-bundel "Richtlijnen en Adviezen voor goede diabeteszorg". Wat betekent het hoofdstuk "Voedingsrichtlijnen bij diabetes mellitus" nu in de dagelijkse praktijk - een half jaar ná de publicatie - voor diëtisten en andere hulpverleners? De NDF-bundel geeft antwoord op vele vragen, maar roept ook nieuwe vragen op, zoals:

* Welke adviezen geef je aan een sporter of iemand die wat meer gaat bewegen?
* Hoe adviseer je een vrouw met zwangerschapsdiabetes?
* Hoe is de advisering bij het beperken van verzadigd vet?
* Hoe is de aanpak van een patiënt met eetproblemen?
* Hoe faseer je de educatie?

* Hoe vertaal je de algemene voedingsrichtlijnen naar een haalbaar voedingsadvies voor kinderen en volwassenen met diabetes?
De workshop wordt gegeven aan de hand van casuïstiek. Tevens wordt met diëtisten, diabetesverpleegkundigen en andere geïnteresseerden besproken hoe implementatie van de voedingsrichtlijnen vorm kan krijgen in de eigen praktijk.Parallelsessie 8


13.45 - 15.00 Diabetische oogheelkunde in beweging: voorkómen is beter dan genezen

* dr. M.S.A. Suttorp-Schulten, oogarts afdeling Oogheelkunde, Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam

Ondanks de vooruitgang in de behandeling is diabetische retinopathie in de westerse wereld nog steeds de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid bij mensen tussen 20 en 75 jaar. Omdat ernstige netvliesschade kan ontstaan zonder visusklachten, is regelmatige oogheelkundige controle noodzakelijk om bijtijds te kunnen starten met laserbehandeling.

Beperking van de schade aan de ogen is mogelijk door te streven naar een normale bloedglucosespiegel en een normale bloeddruk. Goede voorlichting en educatie over deze complicatie is daarom van groot belang. Diabetesverpleegkundigen spelen een cruciale rol bij de preventie van diabetische retinopathie, omdat zij een van de belangrijkste verwijzers zijn voor screening door de oogarts.

In deze sessie wordt gesproken over de screening op retinopathie en de invloed van deze screening op het voorkómen van oogheelkundige complicaties. Daarnaast wordt uitgebreid belicht welke risicofactoren bijdragen aan het ontstaan van diabetische retinopathie.Coördinatie "Nationale EADV-dag 2000"
Herbschleb & Slebos
postbus 28.011 * 3828 ZG Hoogland
telefoon (033) 4805709 * fax (033) 4809145

Inlichtingen
Inlichtingen over het programma, uw aanmelding en betaling op maandag t/m donderdag:
EADV-secretariaat, Irma Uijttenboogaard
telefoon (030) 2967614 * fax (030) 2935882
e-mail

Uitgave juli 2000
N.B. Let op het nieuwe EADV-adres
Eerste Associatie van DiabetesVerpleegkundigen (EADV) postbus 3135 * 3502 GC Utrecht
telefoon (030) 2967614 * fax (030) 2935882
e-mailreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie