Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief GroenLinks over uitgeprocedeerde asielzoekers

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
GroenLinks


-

Open brief aan de staatssecretaris van justitie over uitgeprocedeerde asielzoekers

12 oktober 2000

Femke halsema heeft staatssecretaris Cohen een open brief gestuurd. Zij dringt er met klem op aan om met spoed uitvoering te geven aan zijn toezegging om uitgeprocedeerde asielzoekers - die buiten hun schuld om noodgedwongen nog in Nederland blijven - verblijf toe te staan.

Den Haag, 11 oktober 2000

Geachte staatssecretaris, beste Job,

Ruim een jaar geleden is het nieuwe terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers van kracht gegaan. Als uitgangspunt van dit beleid hanteert u de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker om Nederland te verlaten. Dit betekent dat de overheid niet langer de zorg draagt voor zijn welzijn of opvang als hij, om welke reden dan ook, in Nederland blijft. Sterker nog, hij zal ongewenst worden verklaard en hierdoor strafbaar zijn.
U maakt een uitzondering voor hen die voldoen aan het 'buiten-schuld criterium'. Als de asielzoeker (objectief) kan aantonen dat vertrek uit Nederland niet mogelijk is omdat hij geen reisdocumenten kan verkrijgen, komt hij in aanmerking voor een (tijdelijke) vergunning tot verblijf.
Het nieuwe buitenschuld criterium beoogt een breuk te zijn met het oude adagium dat een uitgeprocedeerde asielzoeker die 'meewerkt' aan zijn uitzetting, maar er niet in slaagt de benodigde doorreispapieren te vergaren, kan rekenen op opvang.

Zoals u weet steunt GroenLinks u in uw uitgangspunt dat het de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker is om dit land te verlaten als hij is uitgeprocedeerd. Ik heb hier echter telkens aan toegevoegd dat deze verantwoordelijkheid wel te dragen moet zijn.

Meerdere malen heb ik u er namelijk op gewezen dat er asielzoekers zijn die het land wel willen verlaten maar daar niet in slagen omdat de autoriteiten in het herkomstland weigeren hen de noodzakelijke inreispapieren te verschaffen. Naar mijn oordeel is een ongewenst en hardvochtig neveneffect van uw beleid dat een groep uitgeprocedeerde asielzoekers in diaspora raakt omdat zij nergens naar toe kunnen en gedwongen worden hier een illegaal bestaan te leiden.

Onder het motto 'waar een wil is, is een weg' ontkent u echter tot nu toe het bestaan van weigerachtige autoriteiten. Aangezien u, zoals u stelt, geen landen bekend zijn die geen gehoor geven aan hun volkenrechtelijke verplichtingen, komt de schuld voor tegenwerkende autoriteiten in alle gevallen bij de asielzoeker te liggen. In de bijlage van deze brief heb ik enige geanonimiseerde gevalsbeschrijvingen bijgevoegd van resp. een Birmees en een Mauritaniër, waaruit blijkt dat dit niet terecht is. Verschillende verzoeken om de juiste papieren te krijgen hebben de autoriteiten van hun herkomstlanden aantoonbaar naast zich neergelegd. Naar mijn stellige overtuiging vormen deze gevallen het topje van een ijsberg van uitgeprocedeerde asielzoekers die vermalen dreigen te worden in gebrekkig functionerende internationale verhoudingen. Steun voor deze overtuiging kan ook worden gevonden bij de Somaliërs (waarvan ik ook een gevalsbeschrijving in de bijlage heb opgenomen), die door het IOM worden afgewezen omdat ze niet over reisdocumenten beschikken. Hierdoor, zo stelt het IOM, kan het vertrek van betrokkenen niet worden geëffectueerd. Zoals u weet, zijn er geen Somalische vertegenwoordigingen waar men reisdocumenten kan aanvragen en verkrijgen. Een andere aanwijzing voor de urgentie van de problematiek van wel terug willen maar niet terug kunnen, kan ook worden gevonden in uw eigen notitie over het terugkeerbeleid. Hierin geeft u een opsomming van landen waar naar verwijdering moeilijk is te realiseren: Algerije, China, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Irak, Iran, Liberia, Libanon, Soedan, Somalië, Sri Lanka en Syrië. Mijn dringende verzoek aan u is om op korte termijn richtlijnen te ontwerpen voor de uitvoerende diensten waarmee u invulling geeft aan het buiten schuldcriterium en, als tweede, om met spoed uitvoering te geven aan uw toezegging om die gevallen die buiten hun schuld om in Nederland blijven, verblijf toe te staan.

In antwoord op mondelinge en schriftelijke vragen van GroenLinks heeft u aangegeven dat als er aantoonbaar geen herkomstland meer is, zoals bij de Palestijnen, er is voldaan aan het buiten-schuld criterium. Tot op heden heeft de IND echter geen instructie ontvangen om uitgeprocedeerde Palestijnen een vergunning tot verblijf te geven. Bijgaand treft u enkele gevalsbeschrijvingen aan van Palestijnse asielzoekers die nergens naar toe kunnen maar hier ook niet mogen blijven. Ook hier zou ik u dringend willen verzoeken deze instructie op zeer korte termijn af te geven.

Hoewel ik mij realiseer dat er politiek verschil van mening tussen u en mij blijft bestaan over de hoofdlijnen van uw nieuwe terugkeerbeleid, ga ik er van uit wij gezamenlijk tot de slotsom moeten kunnen komen dat deze uitgeprocedeerde maar tragische asielzoekers een beter lot verdienen dan zij nu tegemoet zien.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Femke Halsema
(Tweede Kamerlid GroenLinks)


-
Meer weten? E-mail (info@groenlinks.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie