Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Tilburg brengt wijzigingen aan in begroting voor 2001

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Tilburg
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

11-10-2000

Begroting voor 2001 geactualiseerd

Voorstel OZB-tarieven 2001 uitgewerkt

Het college van B&W heeft begin september de Concernbegroting 2001 aangeboden aan de gemeenteraad. Op de toen sluitende begroting zijn inmiddels wijzigingen opgetreden door onder meer de gevolgen van marap 2000-2, de effecten van Prinsjesdag en de uitkomsten van de nieuwe ambtenaren CAO. Daarnaast doet het college nu aanvullende voorstellen voor nieuw beleid.

Wijzigingen op de begroting 2001
Belangrijkste wijzigingen op de begroting 2001 zijn:
- de positieve doorwerking van de 2e rapportage (marap) over 2000 van f 2 miljoen voor 2001, aflopend naar f 0,8 miljoen in 2004;
- de positieve bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds met structureel f 3,1 miljoen;

- de hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe kon worden voorzien, leidt tot een nadeel van f 4,3 miljoen. De nieuwe CAO voor ambtenaren kost de gemeente meer dan f 1,7 miljoen extra en een hogere prijsindex betekent f 1,6 miljoen aan extra lasten. Per saldo leiden deze wijzigingen tot een voordeel in 2001 van f
1,9 miljoen, dat afneemt naar f 0,8 miljoen in 2004.

Tarieven
De reeds eerder voorgestelde tarieven voor rioolrechten, afvalstoffenheffing en hondenbelasting worden voor 2001 niet gewijzigd. Voor de Onroerende Zaakbelasting is een afzonderlijk voorstel uitgewerkt. Zoals eerder is voorgesteld zullen de meeste tarieven volgend jaar met 2,6% stijgen. Bij de tarieven Onroerend Zaak Belastingen dient rekening gehouden te worden met de herwaardering van de panden.
In de periode tussen 1992 en 1999 zijn de waarden van met name de woningen landelijk sterk gestegen. Deze ontwikkeling heeft in Tilburg geen effect gehad op de aanslagen OZB over de periode 1997 tot en met 2000. Met de herwaardering die uitgaat van de waarde op 1 januari 1999, is die ontwikkeling wel meegenomen. Het resultaat is dat de waarden van woningen in Tilburg gemiddeld zijn gestegen met 107,15% en de waarden van de niet-woningen gemiddeld met 48,35%. Het is gebruikelijk dat bij herwaardering de tarieven worden gewijzigd naar rato van de gemiddelde waardeontwikkeling. Als gevolg hiervan worden de navolgende tarieven OZB voorgesteld:

· Eigenaar f 6,19 per f 5000,- (was f 11,61)
· Gebruiker f 4,95 per f 5000,- (was f 9,31). Het college van b&w heeft eerder voorgesteld de Zalmsnip (f 100,-) in 2001 in mindering te brengen op de aanslag OZB voor gebruikers van woningen. Degene die kwijtschelding wordt verleend, krijgt een bedrag van f 100,- uitbetaald. Dit geldt ook voor de gebruikers van bijzondere woongebouwen (bejaardenhuizen etc.) en bijzondere wooneenheden.

Beleidsvoorstellen
Het college van b&w doet in de actualisering van de begroting 2001 nog een aantal voorstellen aan de gemeenteraad:

- de uitbreiding bij Burgerzaken met 7 formatieplaatsen structureel en 3 incidenteel in 2001 kost in 2001 f 0,9 miljoen en later f 0,6 miljoen per jaar;

- de intensivering van het lobbybeleid kost f 340.000,- per jaar voor de periode 2001-2003;

- een structurele extra subsidie aan 013 van f 275.000,-;
- een structurele extra subsidie van f 50.000,. aan Stichting Fundament;

- een extra bijdrage voor agogische uren voor grote binnenstedelijke projecten van f100.000,- per jaar voor de periode 2001-2003;
- een structurele uitbreiding van de formatie bij Bijzondere Wetten kost f 76.000,-;

- een versnelde uitvoering van het Tilburgs Openbaar Vervoer Plan (TOP) leidt tot extra lasten voor de jaren 2002-2004 van gemiddeld f 100.000,- per jaar;
De Concernmarap 2000-2 bevat nog beleidsvoorstellen voor f 0,5 miljoen in 2001 en f 0,3 miljoen in de jaren daarna. Totaal wordt nu in 2001 nog eens f 2,3 miljoen aan nieuw beleid aan de begroting toegevoegd.

Gevolgen voor financieel beeld
Na verwerking van de nieuwe financiële gegevens en de aanvullende beleidsvoorstellen vertoont de begroting 2001 een tekort van f 0,3 miljoen, dat in de jaren daarna oploopt tot f 4,1 miljoen in 2004.

De actualisering van de Concernbegroting 2001 wordt samen met andere begrotingsstukken en concernmarap 2000-2 besproken in de gemeenteraad op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie