Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Interkerkelijke delegatie neemt deel aan congres in Rome

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MISSIO

INTERKERKELIJKE DELEGATIE NEEMT DEEL AAN MISSIECONGRES IN ROME

Den Haag, 11 oktober 2000. In het kader van het Jubeljaar neemt een groep van elf Nederlanders, negen katholieken en twee leden van protestante kerken, deel aan het internationale congres over missie nú.

Het Jubeljaar biedt de kans voor de Congregatie voor Evangelisatie van de Volken in Rome (Propaganda Fidei) een groot internationaal congres te organiseren over missie nú. Aan het congres, dat duurt van 18 tot en met 22 oktober 2000, nemen 1200 experts en geïnteresseerden deel vanuit de gehele wereld. Het centrale thema tijdens de ontmoeting luidt: Jezus bron van leven voor allen.

Het initiatief voor Nederlandse deelname komt van MISSIO in Den Haag. Vanuit ons land vertrekt een landelijke delegatie van elf personen. Negen van hen zijn werkzaam of betrokken bij missionaire activiteiten en animatie in de katholieke kerk. De twee leden van de protestante kerken zijn werkzaam en betrokken bij zending.

De afvaardiging heeft zich in drie bijeenkomsten voorbereid op het congres. De inbreng vanuit de groep heeft als centraal kernpunt: geloofscommunicatie en de moderne media. De leden van de groep stellen zich de vraag hoe in Nederland vanuit de missionaire structuren met gelovigen over missie beter gecommuniceerd kan worden. Nu gebeurt dat te vaak op abstract niveau. Men blijft steken in woorden. Het congres biedt de kans om vanuit het Zuiden te horen hoe je geloofscommunicatie, ook over missie, concreet kunt maken zodat het voor leken handen en voeten krijgt.

Naast bijbelse uitleg over het centrale thema: Jezus bron van leven voor allen, krijgt ontmoeting een belangrijke plaats. Missie is al jaren geen eenrichtingsverkeer meer, maar een wederkerige uitwisseling van geloofservaring. Het congres is een unieke gelegenheid om tot mondiale uitwisseling van gedachten, ideeën en ervaringen te komen.

In Nederland krijgt het congres op diocesaan niveau een vervolg. De deelnemers hebben zich verplicht om in het eigen bisdom of kerk de ervaringen van de internationale ontmoeting uit te dragen. Op regionale bijeenkomsten zullen de uitkomsten en ervaringen gecommuniceerd worden. Per bisdom zal aan deze geloofscommunicatie aandacht geschonken worden.

Noot voor de redactie

MISSIO is het internationale solidariteitsfonds van de katholieke kerk wereldwijd. Gelovigen en bisdommen geven naar vermogen en ontvangen naar behoefte. In Nederland werft MISSIO fondsen voor de internationale solidariteit door direct mail en collectes in oktober Wereldmissiemaand. Daarnaast besteedt MISSIO ruime aandacht aan missionaire vorming door publicaties als het missionaire kindertijdschrift Klap, 147ste jaargang, verschijnt vijf keer per jaar. Voor gebruik op basisscholen geeft MISSIO jaarlijks een katechetisch project uit. Het magazine Missieinteractie, zes keer per jaar, geeft informatie, meningen en opinies over missie. Dit blad vindt haar lezers onder missionair geëngageerden en kerkelijk kader in Nederland.

MISSIO vindt u op www.missio.nl. Het tijdschrift Klap heeft een eigentijdse site op www.klap.net.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie