Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

TT-voorzitter komt harde bewijzen over gentleman's agreement

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TT Circuit Assen / Amsterdam, 11 oktober 2000

Persbericht naar aanleiding van persconferentie van het TT Circuit Assen, gehouden vandaag, op woensdag 11 oktober, om 11.00 uur te Amsterdam.

75 JAAR DUTCH TT; IS DE TOEKOMST NOG WEL ZO ZEKER&?

TT-voorzitter Jos Vaessen komt met keiharde bewijzen over gentlemens agreement

Sinds Jos Vaessen, voorzitter van het TT Circuit Assen, op 23 augustus tijdens de persconferentie voor het WK Superbike openlijk zijn teleurstelling en boosheid uitte en van de regering eiste dat zij zich aan zijn woord houdt en het in 1993 overeengekomen gentlemens agreement respecteert, is er een stroom van reacties op gang gekomen. VVD er Jan Rijpstra sprong als eerste in de bres voor het TT Circuit Assen en kreeg in de Kamercommissie voor de Sport brede steun voor een brief aan minister Borst. De woordvoerders voor Sport in de Tweede Kamer, Atsma (CDA) en Rijpstra steunde het standpunt van de TT-preses en stelden dat minister Borst het gentlemens agreement moet respecteren.

Ook de PVDA-fractie uit Assen schreef minister Borst een brief om haar aan de in het verleden gemaakte afspraken te herinneren, waarop de bewindsvrouw op 26 september jl. reageerde met een schrijven aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer. Daarin geeft zij aan in 1999 bestuurlijk overleg te hebben gevoerd met de tabaksindustrie over de nieuwe tabakswet, waarmee reclame voor rookwaar ook op de circuits van Assen en Zandvoort definitief wordt verboden vanaf 2003. Tevens schrijft ze: "Voor alle duidelijkheid voeg ik hieraan toe dat over de maatregel in de afgelopen jaren geen afspraken zijn gemaakt met media-exploitanten of andere ontvangers van gelden uit reclame en sponsoring door de tabaksindustrie, dus ook niet met de circuits van Zandvoort en Assen; dit in weerwil van uitspraken door de voorzitter van het circuit van Assen en krantenberichten naar aanleiding daarvan." (bijlagen hieromtrent met uitvoerige uiteenzetting kunt u aanvragen, zie onderaan bericht)

Politieke afleidingsmanoeuvre

"Juist daar wringt m de schoen", opent Jos Vaessen. "De bovengenoemde aanvulling is correct. Maar het is een politieke afleidingsmanoeuvre. De minister geeft weliswaar aan met wie er géén afspraken gemaakt zijn, maar verzuimt daarbij te vermelden met welke partijen er wel degelijk afspraken zijn gemaakt. Namelijk met de tabaksindustrie!" In het uitvoerige pakket aan briefwisselingen uit december 1993, tussen het toenmalige ministerie van WVC en de Stichting Sigarettenindustrie, staat in een brief van WVC op 24 dec. door staatssecretaris Hans Simons letterlijk gequote: "Wij (WVC en de Stichting Sigarettenindustrie) kwamen in principe overeen dat de tabaksindustrie in het kader van de concept- Reclamecode voor tabaksprodukten met ingang van 1 januari 1994 zal afzien van tabaksreclame op alle billboards en op reclamemasten langs de snelweg, in ruil voor het toestaan van tabaksreclame op de auto- en motorcircuits van Zandvoort en Assen."

(bijlagen hieromtrent met uitvoerige uiteenzetting kunt u aanvragen, zie onderaan bericht)

Tot en met 2006

"U ziet het, de TT voorzitter liegt niet, zoals gesuggereerd werd", vervolgt Vaessen. "Er is destijds een uitruil gedaan waarbij tabaksreclame op billboards en snelwegmasten uit den boze raakten, terwijl de mogelijkheden voor tabaksreclame in relatie tot het TT Circuit Assen en Zandvoort werden gehandhaafd. De afspraken zijn onder artikel 20.3 en 21.1 vastgelegd in de Reclamecode voor Tabaksprodukten." Destijds is geen wet opgesteld maar een code afgesproken, waarbij de tabaksindustrie aan zelfregulering zou doen om de tabakspromotie verder te beperken. Daar zijn verder geen jaartallen aan verbonden. In 1997 en 1998 startte de discussie rond de Europese wetgeving, waarbij Engeland pleite voor een overgangsregeling van 10 tot 15 jaar. Dat werd een te lange periode bevonden. Waarna op Europees niveau, mede op initiatief van voormalig staatssecretaris Erica Terpstra, voor een overgangsperiode van 8 jaar (1998 2006) werd gekozen.

Langlopende contracten

Tot nu toe heeft het dus wel degelijk op keiharde feiten berustende gentlemens agreement over het toestaan van tabaksreclame op Assen en Zandvoort nooit ter discussie gestaan. Op grond daarvan heeft het TT Circuit Assen een contract afgesloten met Imperial Tobacco voor de periode tot en met 2006, waarbij zij circuitsponsor en tevens evenementsponsor zijn van de al 75 jaar bestaande Dutch TT. Eind 1997 tekende het TT bestuur het contract, dat in 1998 is ingegaan. Op basis van deze langlopende contracten is men in de Drentse hoofdstad in 1998 gestart met de bouw van de eerste fase van de upgrading van het TT Circuit Assen. In mei 1999 kwam de 22 miljoen gulden kostende 1e fase gereed; een nieuwe hoofdtribune, uitbreiding van het paddock en het prachtige hospitality complex. Vlak voor de 70e jubileum TT van dit jaar kon na het voltooien van bouwfase 2 een nieuw medisch centrum, 35 pitboxen, perscentrum, wedstrijdtoren en kantoren in gebruik genomen worden, waar een prijskaartje van ' 15 miljoen aan hing. "Het is nu sterk de vraag of we ons de eveneens 15 miljoen gulden kostende 3e en voorlopig laatste bouwfase wel kunnen ingaan", vraagt Vaessen, die het niet juist vindt dat de minister de Tweede Kamer niet volledig heeft ingelicht.

Concurrentievervalsing

Nu het Europese Hof van Justitie vorige week de Europese Richtlijn voor een totaal tabaksverbod in de EU nietig heeft verklaard, moet de Nederlandse wet worden aangepast. Minister Borst zegt dat de nieuwe wet ongeveer dezelfde inhoud zal hebben als het reeds voorbereide exemplaar. Maar belangrijk is dat het arrest van het Europese Hof in zijn toelichting wel ruimte laat voor een Europees verbod op incidentele vormen van tabaksreclame en -sponsoring. De verschillen daarin in de nationale wetgeving hebben tot gevolg dat bepaalde sportevenementen worden verplaatst. Dat kan door ondernemingen die daarbij betrokken zijn, worden opgevat als concurrentievervalsing. Op grond van het verdrag moet de EU-commissie daartegen optreden.

Uitzonderingspositie

Het Hof oordeelde dat de door de Europese Commissie opgestelde maatregel, om na oktober 2006 alle tabaksreclame en sponsoring in de EU-landen te verbieden, gebaseerd is op onjuiste juridische gronden. Het verbod werd destijds gemotiveerd als handelsmaatregel. Maar in werkelijkheid ging het om een maatregel ter bescherming van de volksgezondheid. En op dat terrein zijn de afzonderlijke lidstaten bevoegd, zegt het Hof. Maar het verbod op tabaksreclame is niettemin onafwendbaar en in sommige landen is sigarettenreclame nu al verboden. Maar in België en het Verenigd Koninkrijk zijn juridische uitzonderingsposities gecreëerd voor de Formule 1.

Het kabinet en VWS stellen dat de grote internationale wereldevenementen niet uit Nederland moeten verdwijnen. Het TT Circuit Assen neemt met haar twee evenementen uit een WK-serie (Dutch TT en WK Superbike) een grote vooraanstaande rol in de internationale motorwereld is. Maar het voortbestaan van de reeds 75 jaar bestaande Dutch TT en het WK Superbike, die jaarlijks samen méér dan 200.000 bezoekers trekken, komt met een resoluut verbod op tabaksreclame sterk in gevaar. En dat terwijl de Tweede Kamer de Dutch TT zelfs op de lijst van beschermde sportevenementen heeft geplaatst, die op het open TV-net moeten worden uitgezonden.

"Als Tabakswet II er zonder de uitzonderingspositie voor het TT Circuit Assen komt, stappen wij per direct uit als sponsor", zegt Paul Teulings, International Project Director van Imperial Tobacco, dat met de merken Rizla+ en Drum op het Drentse circuit vertegenwoordigd is. "Wij willen het contract uitdienen. Kan dat niet dan zullen ook wij een schadeclaim moeten indienen", vervolgt Teulings, die jaarlijks enkele mijloenen investeert in de nationale en internationale promotie van het sinds jaar en dag grootste Nederlandse ééndaagse sportevenement. En juist op het moment dat de talentvolle 500cc coureur Jurgen van den Goorbergh in aanmerking komt voor een 4-cilinder fabrieksmachine, waarvoor op dit moment de financiële onderhandelingen in een afrondend stadium moeten verkeren, komt deze discussie ongelegen.

"De Tweede Kamer heeft de unieke plaats van de TT en daarmee ook van het circuit onderkend en vastgelegd. Wij doen nogmaals een beroep op dezelfde Tweede Kamer om het voorbestaan van de Dutch TT niet in gevaar te brengen en de 75-jarige historie van het TT Circuit Assen niet onderuit te halen. De documentatie met de duidelijke afspraken van het bestaan van het gentlemens agreement sturen wij naar de leden en de voorzitter van de Vaste Kamercommissie. Afspraken die nagekomen dienen te worden", besluit Jos Vaessen.Voor het toe faxen van onderstaande bewijsstukken (11 pag.) kunt u telefonisch contact opnemen met TT Circuit Assen, tel. (0592) 380 380, vragen naar Fenny Mulder.

Aan te vragen bijlagen per post of fax:


-Verslag Ministerie WVC (13-12-1993) 2 pag.


-Brief Stichting Sigarettenindustrie (13-12-1993) 1 pag.

-Brief WVC Staatssecretaris H. Simons (24-12-1993) 1 pag.

-Brief Stichting Sigarettenindustrie (06-01-1994) 2 pag.

-Uittreksel uit Reclamecode tabaksregulering (01-04-1997) 1 pag.

-Brief Minister Borst VWS aan voorzitter Kamer (26-09-2000) 2 pag.

-Press release Europese Hof (05-10-2000) 2 pag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie