Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste Nieuws Gemeente Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

Gemeente krijgt half miljoen van Rijk voor digitale trapveldjes Hoorzitting gemeenteraad 19 oktober 2000
Gemeente Groningen investeert fors in nieuw beleid Zalmsnip aanvragen tot 16 oktober 2000
FotoMonument 2000: Gun de toekomst een kijkje in ons leven Paspoort elf gulden goedkoper in oktober
Gemeente Groningen wordt beloond met Webdammertje Hondencontroleurs actief in Beijum
Referendum Nieuwe NoordzijdeGemeente krijgt half miljoen van Rijk voor digitale trapveldjes 10 oktober 2000
De gemeentelijke subsidieaanvraag voor het aanleggen van digitale trapveldjes in de stad is door het rijk gehonoreerd. Groningen krijgt van minister van Boxtel (Grote Stedenbeleid) f 500.000,- voor twee trapvelden: in de wijk Lewenborg en in de wijk Corpus den Hoorn. Naast deze twee trapvelden heeft Groningen een aanvraag ingediend voor de financiering van een tweetal andere ICT-projecten: e-mail mogelijkheden voor dak- en thuislozen en een helpdesk in de wijken voor alle mogelijke ICT-vragen. Of de minister ook deze aanvraag toekent, wordt vrijdag bekend.
U kunt het plan hier downloaden (word 97).

Hoorzitting gemeenteraad 19 oktober 2000
11 oktober 2000
In deze hoorzitting van leden van de gemeenteraad kunnen bewonersorganisaties hun meningen kenbaar maken over de gemaakte inhoudelijke en financiële keuzes in de Gemeentebegroting 2001. Deze hoorzitting voor bewonersorganisaties en gemeenteraadsleden vindt plaats op donderdag 19 oktober om 20.00 uur in de oude raadzaal van het stadhuis.
De gemeenteraad krijgt zo een goed inzicht in de opvattingen van de bewonersorganisaties/stadsdelen over de begroting en de voorstellen nieuw beleid. Voor de raadsleden biedt dit de mogelijkheid deze kennis mee te nemen in het reguliere begrotingsdebat.
Voorzitter van de openbare hoorzitting is burgemeester Wallage. Na een welkomstwoord en een korte uiteenzetting over het verloop van de avond, krijgen de zeven stadsdelen het woord. Vertegenwoordigers van elk stadsdeel krijgen twintig minuten de tijd om hun standpunten naar voren te brengen, vragen te stellen aan de raadsleden of met hen in discussie te treden. Nadat alle stadsdelen aan het woord zijn gekomen, geeft de voorzitter informatie over de verdere begrotingsbehandeling. De gemeenteraad kan de wensen en opmerkingen van de bewonersorganisaties meenemen in de begrotingsraad op woensdag 8 november 2000.

Gemeente Groningen investeert fors in nieuw beleid 9 oktober 2000
Het gaat goed met de stad Groningen. De economie groeit, de werkloosheid daalt en volgend jaar zal de koopkracht van individuele burgers opnieuw toenemen. De achterstand die Groningen heeft op de rest van Nederland verkleint. Door de gunstige economische ontwikkeling komen de doelstellingen die de gemeente Groningen heeft verwoord in de Stadsvisie 2010 binnen bereik, zonder dat de lasten voor de burger worden verhoogd.
Er is meer geld beschikbaar voor nieuwe beleidsinitiatieven. Voor 2001 gaat het om 12,5 miljoen gulden structureel en 15,7 miljoen gulden incidenteel (voor 2000 lagen deze bedragen nog op 5,2 en 4,9 miljoen gulden). Het overgrote gedeelte van dit geld willen burgemeester en wethouders gebruiken om de uitvoering van de Stadsvisie Groningen 2010 voortvarend ter hand te nemen.
Het college wil investeren in een schone en veilige stad, een goed bereikbare stad en een stad met een stevige sociale structuur. Daar ligt nog een forse opgave. Hiernaast geeft het college extra aandacht aan het culturele klimaat van de stad, de topsport, de promotie van Groningen, de communicatie met burgers en de eigen gemeentelijke organisatie.

Een schone en veilige stad
Het college trekt het volgend jaar een aanzienlijk bedrag uit voor het onderhoud en beheer van de straten, de pleinen en het groen. Dit wil het college combineren met het veiliger maken van de stad. In totaal trekt het college hiervoor structureel 2,3 miljoen extra uit.

Een goed bereikbare stad
Door de economische groei neemt de drukte op de wegen in en rond Groningen toe. Het college vindt investeren in een goede bereikbaarheid van het stedelijk wegennet belangrijk voor zowel stad als regio. Tachtig procent van de 2,7 miljoen gulden die de gemeente jaarlijks stort in het fonds voor de uitvoering van de Regiovisie Groningen-Assen 2030, gaat dan ook naar het stadsgewestelijk openbaar vervoer.

Een sociaal stevige stad
Om de plannen uit het Sociaal Structuurplan in zijn geheel te kunnen uitvoeren, wil het college de komende jaren het financieringstekort voor dit deel van de Stadsvisie 2010 wegwerken. In 2001 gaat het om een bedrag van 2,3 miljoen incidenteel. Hiermee maakt de gemeente een begin met het herinrichten van de welzijns- en zorgsector.

Overig nieuw beleid
'Groningen moet bruisen' aldus het stadsbestuur. B&W gaat daarom komend jaar 5 miljoen gulden investeren in het culturele klimaat van Groningen. In Blue Moon, de opvolger van het culturele spektakel A Star is Born, steekt het college 3 miljoen gulden. De topsport in Groningen krijgt een stevige impuls met de start van de Giro dItalia in 2002. Het volgend jaar stelt het college alvast 400.000 gulden beschikbaar om de voorbereiding van dit evenement met internationale uitstraling goed te laten verlopen. Verder investeren B&W in een verbetering van de communicatie tussen de burgers en de gemeentelijke overheid. Zo wil de gemeente investeren in de gemeentelijke website en deze uitbreiden met interactieve dienstverlening. Ten slotte wil het college geld beschikbaar stellen om de eigen gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering kwalitatief te versterken.

Zalmsnip aanvragen tot 16 oktober 2000
3 oktober 2000
Als u dit jaar onverhoopt dit extraatje van f 75,- (voor ieder huishouden) nog niet heeft aangevraagd dan kunt u de Zalmsnip alsnog aanvragen tot 16 oktober a.s. U kunt het digitale aanvraagformulier invullen of even langskomen bij de afdeling Belastingen, Kreupelstraat
1 in Groningen (neem kopie van recent giro- of bankafschrift mee). Telefonische informatie: (050) 367 71 00.

FotoMonument 2000: Gun de toekomst een kijkje in ons leven 26 september 2000
FotoMonument 2000 is een landelijk project, waarbij het dagelijks leven in Nederland zal worden vastgelegd. Het leven van mensen thuis, op het werk, op straat of waar dan ook. Gewone handelingen, die zo alledaags zijn dat ze nooit worden vastgelegd, juist omdat ze zo gewoon zijn.
Het doel van dit project is tweeledig: de dagelijkse cultuur documenteren en mensen stimuleren om zich uit te drukken met behulp van fotografie.
Iedereen kan een bijlage leveren aan FotoMonument 2000. Het is de bedoeling dat deelnemers in groepjes de laatste drie maanden van dit jaar rond een zelf gekozen onderwerp een fotoserie gaan maken. Al deze fotos zullen getoond worden op een grote foto-presentatie in Zaanstad en de Zaanstreek. Er zullen exposities zijn op verschillende binnen- en buitenlocaties en er worden deelexposities per provincie gehouden. Daarnaast wordt van iedere foto een tweede exemplaar bewaard en gearchiveerd in de Rijksarchieven.
Wilt u meer weten over FotoMonument 2000 dan kunt u contact opnemen met de Groninger Archieven (Cascadeplein 4, tel. (050) 599 20 00) of het Kunstencentrum (Walstraat 11, tel. (050) 850 71 00) of kijken op www.fotomonument.nl

Paspoort elf gulden goedkoper in oktober
26 september 2000
De bewoners van de Abeelstraat tot en met de Gymnasiumstraat betalen in de maand oktober elf gulden minder aan gemeentelijke leges voor de aanvraag van een paspoort.

Bewoners van een straat waarvan de eerste letter van het laatste woord begint met A, B, C, D, E, F of G kunnen hun aanvraag indienen in de maand oktober. Dit zijn niet alleen de bewoners van de Abeelstraat tot en met de Gymnasiumstraat, maar ook bijvoorbeeld de bewoners van het Hoge der A en de Jan van Goyenstraat.
De bewoners van de andere straten kunnen hun paspoort in de maand november (H tot en met O) of de maand januari (P tot en met Z) met korting aanvragen.

U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Burgerzaken. Denkt u er om, dat u twee recente pasfotos van goede kwaliteit meeneemt (bij voorkeur van de vakfotograaf). U dient alle in uw bezit zijnde reisdocumenten bij de aanvraag te overleggen.
Als beide ouders de ouderlijke macht uitoefenen, kunnen kinderen in het Nederlandse paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Voor bijschrijving in het paspoort van de ene ouder, moet de andere ouder wel schriftelijk toestemming verlenen, onder overlegging van een legitimatiebewijs van die ouder. Voorwaarde is, dat de kinderen nog geen 16 jaar oud zijn en niet zelf een Nederlands paspoort hebben. Bijschrijving is ook mogelijk in het paspoort van de voogd. Indien u geen paspoort nodig heeft, is het ook mogelijk om een Europese identiteitskaart aan te vragen. Hierop wordt geen korting verleend. De geldigheid van deze kaart is beperkt tot een gedeelte van Europa. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Per 1 april 1992 is het niet meer toegestaan met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen.
U kunt op de aanmaak van uw nieuwe paspoort of Europese identiteitskaart wachten.
Voor nadere informatie kunt u bellen met: (050) 367 72 72.

Waar dient u uw aanvraag in?

* Dienst Informatie en Administratie, Afdeling Burgerzaken: Prefectenhof, Kreupelstraat 1.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur; donderdag (koopavond) ook van 18.00 tot 20.00 uur.
* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
* Wijkservicecentrum Het Dok in Lewenborg, Kajuit 4. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Gemeente Groningen wordt beloond met Webdammertje 20 september 2000
De Gemeente Groningen heeft de 10e plaats op de Webdam monitor voor gemeentelijke websites bereikt. En dat wordt sinds kort beloond met het 'Webdammertje'.
Het Webdammertje heeft het uiterlijk van een Amsterdammertje, maar dan net even anders. De top 10 van gemeentelijke en niet-gemeentelijke sites ontvangen het Webdammertje. Aan het eind van het jaar wordt de overall-winnaar bekend gemaakt.

Samenvattend oordeel
Een van de beste gemeente-sites. Loketfuncties zijn aanwezig: Aangifte verhuizing, aanvraag uitreksels en afschriften. Ook veel overheidsinformatie voor burgers. Links naar semi-zelfstandige gelieerde websites van verschillende afdelingen van het gemeentelijk apparaat. Stadsbron: zoek en raadpleegsysteem met heel veel informatie. Kiosk op het net. Uitgebreide nieuwsrubriek, etc. etc. Juni 2000: Nieuw: het Groot Groninger Stadsdebat (discussieforum). Meer informatie op het resultaatformulier van Groningen.

Hondencontroleurs actief in Beijum
18 september 2000
In Groningen kennen we hondenbelasting. Daarom moet iedereen die een hond aanschaft of er een hond bijneemt hiervan aangifte doen bij de gemeente. Dit wordt huis-aan-huis gecontroleerd. De hondencontroleurs zijn nu actief in de wijk Beijum. Als zij ergens een hond aantreffen waarvan geen aangifte is gedaan, krijgt de houder de kans dit alsnog te doen. Dat heeft dan (nog) geen extra financiële gevolgen.

Bent u houder van een hond en heeft u hiervan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u de controleurs ook vast voor zijn. Vul het digitale aangifteformulier in (u vind hier eerst een algemene uitleg met een link naar het formulier). Of bel even om de aangiftekaart op te vragen.

Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen
Telefoon: (050) 367 71 22/71 16
E-mail: (belastingen@dia.groningen.nl)

Referendum Nieuwe Noordzijde
30 augustus 2000
Sinds 1997 kunnen inwoners van de gemeente Groningen een besluit van de gemeenteraad van Groningen beïnvloeden door het aanvragen van een referendum. Via een referendum kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Groningen zich uitspreken over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. De startnotitie Nieuwe Noordzijde is zo'n voorgenomen besluit.

Stand van zaken
De Gemeenteraad heeft op woensdag 19 juli 2000 besloten dat de aanvraagprocedure voor het houden van een referendum over het plan Nieuwe Noordzijde wordt voortgezet. Dit betekent dat de Gemeenteraad wacht met besluitvorming over de Startnotitie Nieuwe Noordzijde, voorontwerp stedenbouwkundig plan noordzijde Grote Markt. De aanvraagprocedure bevindt zich vanaf 4 september a.s. in het stadium van het definitieve verzoek.

Vervolg
Van 4 september tot en met 20 oktober krijgen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Groningen gedurende zeven weken de tijd hun handtekening te plaatsen onder het definitief verzoek voor het houden van een referendum.
Handtekeningenlijsten voor dit definitief verzoek zijn vanaf 4 september af te halen bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.

Meer informatie
Meer informatie over het Groningse referendum vindt u in StadsBRON en is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat. Daar vindt u de brochure Wat u moet weten over het Groningse referendum? en de Referendumverordening 1999.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...