Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste Nieuws Gemeente Groningen

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen


Laatste Nieuws

Gemeente krijgt half miljoen van Rijk voor digitale trapveldjes Hoorzitting gemeenteraad 19 oktober 2000
Gemeente Groningen investeert fors in nieuw beleid Zalmsnip aanvragen tot 16 oktober 2000
FotoMonument 2000: Gun de toekomst een kijkje in ons leven Paspoort elf gulden goedkoper in oktober
Gemeente Groningen wordt beloond met Webdammertje Hondencontroleurs actief in Beijum
Referendum Nieuwe NoordzijdeGemeente krijgt half miljoen van Rijk voor digitale trapveldjes 10 oktober 2000
De gemeentelijke subsidieaanvraag voor het aanleggen van digitale trapveldjes in de stad is door het rijk gehonoreerd. Groningen krijgt van minister van Boxtel (Grote Stedenbeleid) f 500.000,- voor twee trapvelden: in de wijk Lewenborg en in de wijk Corpus den Hoorn. Naast deze twee trapvelden heeft Groningen een aanvraag ingediend voor de financiering van een tweetal andere ICT-projecten: e-mail mogelijkheden voor dak- en thuislozen en een helpdesk in de wijken voor alle mogelijke ICT-vragen. Of de minister ook deze aanvraag toekent, wordt vrijdag bekend.
U kunt het plan hier downloaden (word 97).

Hoorzitting gemeenteraad 19 oktober 2000
11 oktober 2000
In deze hoorzitting van leden van de gemeenteraad kunnen bewonersorganisaties hun meningen kenbaar maken over de gemaakte inhoudelijke en financiële keuzes in de Gemeentebegroting 2001. Deze hoorzitting voor bewonersorganisaties en gemeenteraadsleden vindt plaats op donderdag 19 oktober om 20.00 uur in de oude raadzaal van het stadhuis.
De gemeenteraad krijgt zo een goed inzicht in de opvattingen van de bewonersorganisaties/stadsdelen over de begroting en de voorstellen nieuw beleid. Voor de raadsleden biedt dit de mogelijkheid deze kennis mee te nemen in het reguliere begrotingsdebat.
Voorzitter van de openbare hoorzitting is burgemeester Wallage. Na een welkomstwoord en een korte uiteenzetting over het verloop van de avond, krijgen de zeven stadsdelen het woord. Vertegenwoordigers van elk stadsdeel krijgen twintig minuten de tijd om hun standpunten naar voren te brengen, vragen te stellen aan de raadsleden of met hen in discussie te treden. Nadat alle stadsdelen aan het woord zijn gekomen, geeft de voorzitter informatie over de verdere begrotingsbehandeling. De gemeenteraad kan de wensen en opmerkingen van de bewonersorganisaties meenemen in de begrotingsraad op woensdag 8 november 2000.

Gemeente Groningen investeert fors in nieuw beleid 9 oktober 2000
Het gaat goed met de stad Groningen. De economie groeit, de werkloosheid daalt en volgend jaar zal de koopkracht van individuele burgers opnieuw toenemen. De achterstand die Groningen heeft op de rest van Nederland verkleint. Door de gunstige economische ontwikkeling komen de doelstellingen die de gemeente Groningen heeft verwoord in de Stadsvisie 2010 binnen bereik, zonder dat de lasten voor de burger worden verhoogd.
Er is meer geld beschikbaar voor nieuwe beleidsinitiatieven. Voor 2001 gaat het om 12,5 miljoen gulden structureel en 15,7 miljoen gulden incidenteel (voor 2000 lagen deze bedragen nog op 5,2 en 4,9 miljoen gulden). Het overgrote gedeelte van dit geld willen burgemeester en wethouders gebruiken om de uitvoering van de Stadsvisie Groningen 2010 voortvarend ter hand te nemen.
Het college wil investeren in een schone en veilige stad, een goed bereikbare stad en een stad met een stevige sociale structuur. Daar ligt nog een forse opgave. Hiernaast geeft het college extra aandacht aan het culturele klimaat van de stad, de topsport, de promotie van Groningen, de communicatie met burgers en de eigen gemeentelijke organisatie.

Een schone en veilige stad
Het college trekt het volgend jaar een aanzienlijk bedrag uit voor het onderhoud en beheer van de straten, de pleinen en het groen. Dit wil het college combineren met het veiliger maken van de stad. In totaal trekt het college hiervoor structureel 2,3 miljoen extra uit.

Een goed bereikbare stad
Door de economische groei neemt de drukte op de wegen in en rond Groningen toe. Het college vindt investeren in een goede bereikbaarheid van het stedelijk wegennet belangrijk voor zowel stad als regio. Tachtig procent van de 2,7 miljoen gulden die de gemeente jaarlijks stort in het fonds voor de uitvoering van de Regiovisie Groningen-Assen 2030, gaat dan ook naar het stadsgewestelijk openbaar vervoer.

Een sociaal stevige stad
Om de plannen uit het Sociaal Structuurplan in zijn geheel te kunnen uitvoeren, wil het college de komende jaren het financieringstekort voor dit deel van de Stadsvisie 2010 wegwerken. In 2001 gaat het om een bedrag van 2,3 miljoen incidenteel. Hiermee maakt de gemeente een begin met het herinrichten van de welzijns- en zorgsector.

Overig nieuw beleid
'Groningen moet bruisen' aldus het stadsbestuur. B&W gaat daarom komend jaar 5 miljoen gulden investeren in het culturele klimaat van Groningen. In Blue Moon, de opvolger van het culturele spektakel A Star is Born, steekt het college 3 miljoen gulden. De topsport in Groningen krijgt een stevige impuls met de start van de Giro dItalia in 2002. Het volgend jaar stelt het college alvast 400.000 gulden beschikbaar om de voorbereiding van dit evenement met internationale uitstraling goed te laten verlopen. Verder investeren B&W in een verbetering van de communicatie tussen de burgers en de gemeentelijke overheid. Zo wil de gemeente investeren in de gemeentelijke website en deze uitbreiden met interactieve dienstverlening. Ten slotte wil het college geld beschikbaar stellen om de eigen gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering kwalitatief te versterken.

Zalmsnip aanvragen tot 16 oktober 2000
3 oktober 2000
Als u dit jaar onverhoopt dit extraatje van f 75,- (voor ieder huishouden) nog niet heeft aangevraagd dan kunt u de Zalmsnip alsnog aanvragen tot 16 oktober a.s. U kunt het digitale aanvraagformulier invullen of even langskomen bij de afdeling Belastingen, Kreupelstraat
1 in Groningen (neem kopie van recent giro- of bankafschrift mee). Telefonische informatie: (050) 367 71 00.

FotoMonument 2000: Gun de toekomst een kijkje in ons leven 26 september 2000
FotoMonument 2000 is een landelijk project, waarbij het dagelijks leven in Nederland zal worden vastgelegd. Het leven van mensen thuis, op het werk, op straat of waar dan ook. Gewone handelingen, die zo alledaags zijn dat ze nooit worden vastgelegd, juist omdat ze zo gewoon zijn.
Het doel van dit project is tweeledig: de dagelijkse cultuur documenteren en mensen stimuleren om zich uit te drukken met behulp van fotografie.
Iedereen kan een bijlage leveren aan FotoMonument 2000. Het is de bedoeling dat deelnemers in groepjes de laatste drie maanden van dit jaar rond een zelf gekozen onderwerp een fotoserie gaan maken. Al deze fotos zullen getoond worden op een grote foto-presentatie in Zaanstad en de Zaanstreek. Er zullen exposities zijn op verschillende binnen- en buitenlocaties en er worden deelexposities per provincie gehouden. Daarnaast wordt van iedere foto een tweede exemplaar bewaard en gearchiveerd in de Rijksarchieven.
Wilt u meer weten over FotoMonument 2000 dan kunt u contact opnemen met de Groninger Archieven (Cascadeplein 4, tel. (050) 599 20 00) of het Kunstencentrum (Walstraat 11, tel. (050) 850 71 00) of kijken op www.fotomonument.nl

Paspoort elf gulden goedkoper in oktober
26 september 2000
De bewoners van de Abeelstraat tot en met de Gymnasiumstraat betalen in de maand oktober elf gulden minder aan gemeentelijke leges voor de aanvraag van een paspoort.

Bewoners van een straat waarvan de eerste letter van het laatste woord begint met A, B, C, D, E, F of G kunnen hun aanvraag indienen in de maand oktober. Dit zijn niet alleen de bewoners van de Abeelstraat tot en met de Gymnasiumstraat, maar ook bijvoorbeeld de bewoners van het Hoge der A en de Jan van Goyenstraat.
De bewoners van de andere straten kunnen hun paspoort in de maand november (H tot en met O) of de maand januari (P tot en met Z) met korting aanvragen.

U kunt uw aanvraag indienen bij de afdeling Burgerzaken. Denkt u er om, dat u twee recente pasfotos van goede kwaliteit meeneemt (bij voorkeur van de vakfotograaf). U dient alle in uw bezit zijnde reisdocumenten bij de aanvraag te overleggen.
Als beide ouders de ouderlijke macht uitoefenen, kunnen kinderen in het Nederlandse paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Voor bijschrijving in het paspoort van de ene ouder, moet de andere ouder wel schriftelijk toestemming verlenen, onder overlegging van een legitimatiebewijs van die ouder. Voorwaarde is, dat de kinderen nog geen 16 jaar oud zijn en niet zelf een Nederlands paspoort hebben. Bijschrijving is ook mogelijk in het paspoort van de voogd. Indien u geen paspoort nodig heeft, is het ook mogelijk om een Europese identiteitskaart aan te vragen. Hierop wordt geen korting verleend. De geldigheid van deze kaart is beperkt tot een gedeelte van Europa. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Per 1 april 1992 is het niet meer toegestaan met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen.
U kunt op de aanmaak van uw nieuwe paspoort of Europese identiteitskaart wachten.
Voor nadere informatie kunt u bellen met: (050) 367 72 72.

Waar dient u uw aanvraag in?

* Dienst Informatie en Administratie, Afdeling Burgerzaken: Prefectenhof, Kreupelstraat 1.
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur; donderdag (koopavond) ook van 18.00 tot 20.00 uur.
* Wijkservicecentrum Hoogkerk, Hoendiep 208. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur.
* Wijkservicecentrum Het Dok in Lewenborg, Kajuit 4. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Gemeente Groningen wordt beloond met Webdammertje 20 september 2000
De Gemeente Groningen heeft de 10e plaats op de Webdam monitor voor gemeentelijke websites bereikt. En dat wordt sinds kort beloond met het 'Webdammertje'.
Het Webdammertje heeft het uiterlijk van een Amsterdammertje, maar dan net even anders. De top 10 van gemeentelijke en niet-gemeentelijke sites ontvangen het Webdammertje. Aan het eind van het jaar wordt de overall-winnaar bekend gemaakt.

Samenvattend oordeel
Een van de beste gemeente-sites. Loketfuncties zijn aanwezig: Aangifte verhuizing, aanvraag uitreksels en afschriften. Ook veel overheidsinformatie voor burgers. Links naar semi-zelfstandige gelieerde websites van verschillende afdelingen van het gemeentelijk apparaat. Stadsbron: zoek en raadpleegsysteem met heel veel informatie. Kiosk op het net. Uitgebreide nieuwsrubriek, etc. etc. Juni 2000: Nieuw: het Groot Groninger Stadsdebat (discussieforum). Meer informatie op het resultaatformulier van Groningen.

Hondencontroleurs actief in Beijum
18 september 2000
In Groningen kennen we hondenbelasting. Daarom moet iedereen die een hond aanschaft of er een hond bijneemt hiervan aangifte doen bij de gemeente. Dit wordt huis-aan-huis gecontroleerd. De hondencontroleurs zijn nu actief in de wijk Beijum. Als zij ergens een hond aantreffen waarvan geen aangifte is gedaan, krijgt de houder de kans dit alsnog te doen. Dat heeft dan (nog) geen extra financiële gevolgen.

Bent u houder van een hond en heeft u hiervan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u de controleurs ook vast voor zijn. Vul het digitale aangifteformulier in (u vind hier eerst een algemene uitleg met een link naar het formulier). Of bel even om de aangiftekaart op te vragen.

Gemeente Groningen
Dienst Informatie en Administratie
Afdeling Belastingen
Kreupelstraat 1
9712 HW Groningen
Telefoon: (050) 367 71 22/71 16
E-mail: (belastingen@dia.groningen.nl)

Referendum Nieuwe Noordzijde
30 augustus 2000
Sinds 1997 kunnen inwoners van de gemeente Groningen een besluit van de gemeenteraad van Groningen beïnvloeden door het aanvragen van een referendum. Via een referendum kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Groningen zich uitspreken over een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. De startnotitie Nieuwe Noordzijde is zo'n voorgenomen besluit.

Stand van zaken
De Gemeenteraad heeft op woensdag 19 juli 2000 besloten dat de aanvraagprocedure voor het houden van een referendum over het plan Nieuwe Noordzijde wordt voortgezet. Dit betekent dat de Gemeenteraad wacht met besluitvorming over de Startnotitie Nieuwe Noordzijde, voorontwerp stedenbouwkundig plan noordzijde Grote Markt. De aanvraagprocedure bevindt zich vanaf 4 september a.s. in het stadium van het definitieve verzoek.

Vervolg
Van 4 september tot en met 20 oktober krijgen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Groningen gedurende zeven weken de tijd hun handtekening te plaatsen onder het definitief verzoek voor het houden van een referendum.
Handtekeningenlijsten voor dit definitief verzoek zijn vanaf 4 september af te halen bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1.

Meer informatie
Meer informatie over het Groningse referendum vindt u in StadsBRON en is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat. Daar vindt u de brochure Wat u moet weten over het Groningse referendum? en de Referendumverordening 1999.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11 oktober 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie