Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten Raad voor het Landelijk Gebied

Datum nieuwsfeit: 11-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor het Landelijk Gebied
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor het Landelijk Gebied


nieuw
nieuw op de website
raadsagenda

Actueel

Advies over 'Nota Wonen' aangeboden aan staatssecretaris Remkes van VROM
Op 29 september j.l. heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) het advies "Wonen in het Landelijk Gebied" aan staatssecretaris Remkes van VROM aangeboden. Dat als antwoord op de adviesvraag met betrekking tot zijn Ontwerp Nota Wonen, die hij op 6 juni j.l. aan de RLG had gericht. De RLG is gevraagd om met name in te gaan op de behoefte aan landelijk wonen en op de culturele identiteit van dorpen. In het persbericht staan -summier- de belangrijkste punten die in het advies aan de orde komen. Ook de volledige adviestekst is op deze website te vinden. Tot aan die tijd kunt u zich telefonisch wenden tot het secretariaat van de RLG (033-4619948) om het advies per post of per e-mail toegezonden te krijgen.

Conferentie 13 november: afsluiting eerste zittingstermijn De raad is voornemens om op 13 november een bescheiden conferentie te organiseren met als hoofdthema het advies 'Het belang van samenhang'. Dat is dan het moment om tevens stil te staan bij de eerste vier jaren van bestaan van de raad. Uiteraard zal de raad nog tot het eind van het jaar actief blijven. Vanaf 1 januari 2001 zal de raad aan zijn tweede zittingstermijn beginnen, in een meer of minder gewijzigde samenstelling. Bij deze conferentie - die in Voorburg zal plaatsvinden
- zullen minister Brinkhorst en staatssecretaris Faber van LNV beide aanwezig zijn.

Evaluatie van de raad
Nu de Raad voor het Landelijk Gebied bijna 4 jaar bestaat, is zoals de wet voorschrijft het functioneren van de raad in deze periode geëvalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door een externe evaluatie-commissie o.l.v. Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, mr. F.J.M. Houben. Het evaluatierapport is aan de minister van LNV aangeboden en zal op 17 oktober besproken worden. Daarna wordt het evaluatierapport openbaar en zal de minister zijn standpunt gaan bepalen, onder meer ook wat betreft de samenstelling van de raad m.i.v. 1 januari 2001. Het evaluatierapport komt vanaf 17 oktober ook op deze website beschikbaar.

EEAC werkgroep landbouwbeleid actief binnen de WTO-discussie De inbreng van de EEAC-werkgroep landbouwbeleid in de WTO-discussie - gestart tijdens het voorzitterschap van de RLG - wordt onder het huidig voorzitterschap van English Nature voortgezet. Op 18 oktober vindt in Genève een overleg met representanten van de Cairns-groep plaats. Tijdens dit overleg komt het begrip multi-functionaliteit aan de orde, alsmede de instrumenten om hier vorm aan te geven. Basis hiervoor is het eerdere werk van de werkgroep vastgelegd in het conferentieverslag: 'The Model of European Agriculture'.

Raadvoor het Landelijk Gebied home

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie