Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking voorkeursrecht delen Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Bekendmaking voorkeursrecht Westpolder/Bolwerk, Oudeland, Plaszoom, Spoorhaven-West en Berkelse Poort

Burgemeester en wethouders van Berkel en Rodenrijs maken bekend: Het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2000 overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, vierde lid, van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Het raadsbesluit tot verlenging van het aanwijzingsbesluit van 24 september 1998 met één jaar ligt met bijbehorende kadastrale kaart en overige stukken met ingang van 12 oktober 2000 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 te Berkel en Rodenrijs. Het betreft de gebieden Westpolder/Bolwerk, Oudeland, Plaszoom, Spoorhaven-West en Berkelse Poort. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 13.00 uur.
Als u buiten de openingstijden de stukken wenst in te zien dan wel nadere inlichtingen wenst, kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer C. Verhoeff of de heer B. Tjiam, telefoon (010) 514 07 02 respectievelijk (010) 514 07 11.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bij de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs tegen het raadsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs onder vermelding "voorkeursrecht Westpolder/Bolwerk c.a." Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie