Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Borst installeert stuurgroep DBC 2003

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Borst installeert stuurgroep DBC 2003

Donderdag 12 oktober 2000, persbericht nummer 94

Nieuw financieringssysteem ziekenhuiszorg per 1 januari 2003

Vandaag installeert minister dr. E. Borst-Eilers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Stuurgroep DBC 2003 onder voorzitterschap van professor dr. L. Koopmans. De komende jaren gaat de financieringsstructuur van ziekenhuizen en medisch specialisten op de schop. De Stuurgroep Diagnose Behandelings Combinatie (DBC) zal zorgen dat de nieuwe manier van financieren wordt ingevoerd.

DBC is een ander woord voor producttypering voor medisch specialistische- en ziekenhuiszorg. Met een DBC wordt het zorgproces dat de patiënt, op grond van een bepaalde diagnose, binnen een ziekenhuis doorloopt, stapsgewijs weergegeven. Zowel de verrichtingen van de specialist als de daarmee samenhangende behandelingen in het ziekenhuis worden systematisch geregistreerd. De omvang van de zorgvraag wordt door deze nieuwe systematiek duidelijk. Aan elke DCB wordt een kostenmodel gekoppeld, zodat helder wordt hoeveel elke stap in het zorgproces kost. Daardoor leidt DBC-registratie tot inzicht in de gehele medische praktijkvoering en daarmee tot een rechtvaardiger honorering van medisch specialisten en een adequate financiering van de ziekenhuizen.

Per 1 januari 2003 zullen op basis van de groepering van onderzoeks- en behandelingsactiviteiten DBCs worden ingevoerd. In de periode tot 2003 zullen twintig koplopers-ziekenhuizen de spits afbijten met deze nieuwe systematiek. Dit aantal ziekenhuizen zal steeds worden uitgebreid. Op deze wijze worden vraag én aanbod in de zorg inzichtelijk en kan passende zorg worden geboden.

Helderheid
DBC-registratie maakt de samenhang duidelijk van de diverse activiteiten van specialisten en ziekenhuizen. Behandelingen kunnen beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de doorlooptijd van de totale behandeling kan worden teruggebracht. Dit zal op den duur tot kortere wachttijden leiden.

Planning
Op 1 januari 2001 gaan de twintig ziekenhuizen alle specialisten volgens DBCs registreren. Na een half jaar worden de DBCs door de diverse wetenschappelijke verenigingen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze koploperziekenhuizen ontvangen subsidie van het ministerie van VWS om de kosten, die de DBC-registratie met zich meebrengt, te dekken. Het gaat hier vooral om aanpassing aan de DBCs van het Ziekenhuis Informatie Systeem. Per 1 januari 2002 moeten alle ziekenhuizen in Nederland met DBCs werken, waarna op 1 januari 2003 ook de financiering op basis van DBCs wordt geregeld.

Politiek-maatschappelijk belang
Als voorloper op de stuurgroep is in 1995 een projectgroep producttypering Medisch specialistische en Ziekenhuiszorg opgericht, wat in 1998 leidde tot een akkoord over gefaseerde invoering van producttypering in de budgetsystematiek van ziekenhuizen. Op 16 maart jl. gaf minister Borst in een brief aan het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) expliciet aan, dat DBC-registratie de basis vormt voor een nieuw bekostigingssysteem van ziekenhuizen en specialisten per 1 januari 2003. Dit besluit heeft geleid tot de installatie van de Stuurgroep DBC 2003, waarmee de officiële doorstart van het project een feit is. Gezien het politiek-maatschappelijke belang van het project heeft het ministerie van VWS haar oorspronkelijke, waarnemende rol, vervangen door een voortrekkersrol.

Samenstelling Stuurgroep
De Stuurgroep wordt begeleid door een nog aan te wijzen extern bureau. De andere partijen die in de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd zijn de Zorgverzekeraars Nederland, de Orde van Medisch Specialisten, de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging van Academische Ziekenhuizen en het ministerie van VWS. Het CTG treedt op als adviseur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie