Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kampershoek-Noord wordt locatie bedrijventerrein Weert

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert

12 oktober 2000

KAMPERSHOEK-NOORD WORDT LOCATIE NIEUW BEDRIJVENTERREIN

Het college van B&W heeft besloten dat op de locatie Kampershoek-Noord een nieuw bedrijventerrein voor de gemeente Weert wordt ontwikkeld. Op donderdag 30 november a.s. dient de gemeenteraad deze keuze nog definitief vast te stellen. De locatie Kampershoek-Noord is gekozen uit drie mogelijke locaties. Ook Roermondseweg en Eindhovenseweg waren in beeld. In juli 1999 sprak het college van B&W in eerste instantie een voorkeur uit voor de locatie Roermondseweg. Diverse aanvullende onderzoeken, waaronder een verkeerstechnisch onderzoek naar de toenemende verkeersdruk op de Roermondseweg als daar een bedrijventerrein zou worden aangelegd, deden het college uiteindelijk besluiten voor de locatie Kampershoek-Noord te kiezen.

Weert vervult in de regio een centrumfunctie op het gebied van wonen, werkgelegenheid en voorzieningen. Centraal thema in het gemeentelijk beleid is het behoud van die centrumfunctie, ook op het gebied van werkgelegenheid. Op korte termijn ontstaat er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein in Weert. Met de gemeente Nederweert zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van het Nederweerter bedrijventerrein Pannenweg. Een nieuw bedrijventerrein in Weert zelf is voor de periode daarna. Centraal staat de ontwikkeling van een bedrijventerrein dat ruimte moet bieden aan moderne industriële en technische ondernemingen. Het gaat dan om de categorie bedrijven zoals die ook is gevestigd op het bedrijventerrein Kampershoek, dat bijna is afgerond.

Ligging en grootte
De locatie Kampershoek-Noord wordt begrensd door de Ringbaan-Noord aan de zuidzijde en de A2 aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt een vrij open landelijk gebied met overwegend lintbebouwing. Het bedrijventerrein krijgt een langgerekte vorm evenwijdig aan de Ringbaan-Noord. Zo wordt ook aangesloten bij de vormgeving van het bestaande bedrijventerrein Kampershoek ten zuiden van die ringbaan. De invloed op het open landelijk gebied ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein zal worden beperkt door invulling met groen en door het gebied op een kwalitatief hoogwaardige wijze in te richten. Het nieuwe bedrijventerrein op Kampershoek-Noord krijgt straks een omvang van ca. 60 ha. Daarvan is 40 tot 45 ha. daadwerkelijk uit te geven aan bedrijven. Op dit moment wordt verwacht dat de uitgifte van de grond van start kan gaan in 2005 of 2006. In de periode daaraan voorafgaand moeten eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en vastgesteld en de benodigde gronden worden verworven.

Rapportages
In eerste instantie zijn onderzoeken verricht naar de locaties Roermondseweg en Eindhovenseweg. Op basis van deze onderzoeken sprak het college van B&W zich in juli 1999 uit voor de locatie Roermondseweg. Daarop kwamen veel reacties, zowel uit de Weerter politiek als van allerlei organisaties, zoals dorpsraden, Kamer van Koophandel, Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers (LOZO), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF), Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), waterschap en natuurorganisaties. Ook van veel particulieren kwamen schriftelijke reacties binnen. Dat resulteerde in een opdracht voor een nader onderzoek naar de locatie Kampershoek-Noord.

Vergelijking
Uiteindelijk zijn de drie locaties op allerlei identieke criteria met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat de locatie Kampershoek-Noord het beste scoort. - Op het criterium capaciteit en aantrekkelijkheid voor bedrijven krijgt Kampershoek-Noord dezelfde score als Eindhovenseweg. Op uitbreidingsmogelijkheden scoort Kampershoek-Noord minder goed dan de Eindhovenseweg. - Kampershoek-Noord scoort beter op de criteria die samenhangen met de ligging ten opzichte van het stedelijk gebied van Weert. Daardoor scoort Kampershoek-Noord eveneens beter op de bereikbaarheid en zijn de gevolgen voor de natuurwaarden geringer. - De locatie Kampershoek-Noord is voor wat betreft de waterhuishouding (geohydrologisch) minder gevoelig dan de andere locaties. - Aanleg van een bedrijventerrein op Kampershoek-Noord is goedkoper dan aanleg op een van de andere locaties. - Het effect op de verkeersintensiteiten en de belasting van het wegennet is het grootst bij de ontwikkeling van de locatie Roermondseweg. Het onderzoeksbureau voegt er nog aan toe dat de ontwikkeling van Kampershoek-Noord als een logische afronding kan worden beschouwd in relatie tot de ontwikkelingen in Nederweert (o.a. uitbreiding bedrijventerrein Pannenweg).

Provincie
De keuze voor Kampershoek-Noord past in de voorkeur van de provincie Limburg. In tegenstelling tot de andere locaties is Kampershoek-Noord in het streekplan en in het voorontwerp Provinciaal Omgevings Plan aangewezen als bedrijventerrein. Daardoor ligt Kampershoek-Noord binnen het stedelijk gebied, wat de snelheid waarmee het bedrijventerrein kan worden ontwikkeld ten goede komt.

Informatiebijeenkomst
Binnenkort organiseert het gemeentebestuur een informatiebijeenkomst over de keuze van deze locatie voor een nieuw bedrijventerrein. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor bewoners van het betreffende gebied.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie