Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wetvoorstel naamswijziging Pensioen- & Verzekeringskamer

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Wetvoorstel naamswijziging Pensioen- & VerzekeringskamerDIRECTIE BINNENLANDS GELDWEZEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BGW2000/1833

12 oktober 2000

Onderwerp

Voorstel van wet tot naamswijziging van de Verzekeringskamer en tot nadere regeling van de verhouding van de Ministers van Financiën en van SZW tot de Pensioen- & Verzekeringskamer

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel aan.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

27251 Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de

Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ondergetekende heeft met genoegen kennisgenomen van de kennelijke instemming met het wetsvoorstel door de leden van de vaste commissie voor Financiën.

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de VVD-fractie merkt ondergetekende op dat het wetsvoorstel invulling beoogt te geven aan de verantwoordelijkheid van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de Pensioen- & Verzekeringskamer door het creëren van een adequate bevoegdheidsverdeling tussen betrokkenen. Daarnaast is ervoor gewaakt dat de Pensioen- & Verzekeringskamer voldoende slagkracht en flexibiliteit behoudt om haar taken uit te voeren. Met instemming wordt geconstateerd dat de leden van de VVD-fractie van mening zijn dat met het onderhavige wetsvoorstel een juist evenwicht tussen deze doelstellingen is bereikt.

De Minister van Financiën,

27251 Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de

Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

In artikel XIX van het voorstel van wet wordt koninklijke boodschap van 2000 gewijzigd in koninklijke boodschap van 15 september 2000 en wordt (kamerstukken II ..) gewijzigd in (kamerstukken II 1999/2000, 27290, nr. 2).

TOELICHTING

Ten tijde van de indiening van het onderhavige wetsvoorstel was het in artikel XIX genoemde wetsvoorstel nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels is dit wel geschied, zodat de in artikel XIX ontbrekende gegevens thans kunnen worden ingevuld.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie