Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eén 'CAO Sport-organisaties' haalbaar

Datum nieuwsfeit: 12-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Eén 'CAO Sport-organisaties' haalbaar

LAD-bericht van 12 oktober 2000

Voor aanvang van de onderhandelingen van de CAO-Sport wilde de werkgeversorganisatie in de sport, WOS de huidige CAO-afspraken handhaven en alleen onderhandelen over de salarisaanpassing. Komend najaar zouden partijen dan kunnen onderhandelen over een geïntegreerde CAO: Sport, KNVB en NOC-NSF. De werknemersorganisaties, waar onder de LAD voor de sportartsen (in opleiding), waren in eerste instantie van mening dat een dergelijke grote stap een gedegen voorbereiding en aanpak vereist. Zij wilden hierop alleen ingaan als de vooruitzichten voor één CAO realistisch waren...

Gezien de verschillen in de bepalingen van de drie te integreren CAO's, vonden de werk nemersorganisaties de planning van de werkgevers zeer ambitieus. De ervaring leert namelijk dat eerdere integratiepogingen van de drie sport-CAO's op grote inhoudelijke verschillen vastliepen. Tijdens de onderhandelingen werd duidelijk dat de werkgevers gezamenlijk willen streven naar een geïntegreerde CAO en de inhoudelijke voorstellen het vertrouwen geven dat partijen voor één januari tot overeenstemming komen. Bovendien zullen de door werknemersorganisaties ingediende wijzigingsvoorstellen hierbij worden betrokken.

Salarisaanpassing: 4%!
Het akkoord heeft om deze redenen voornamelijk betrekking op de loonontwikkeling. Wij geven u hierbij de hoofdlijnen: Looptijd 1 april 2000 tot 1 april 2001.
Een salarisaanpassing met terugwerkende kracht van 4% per 1 juni 2000.
Voor gedetacheerde medewerkers met een nieuw contract geldt dat deze verhoging per 1 november 2000 ingaat.
Partijen kwamen overeen de integratie van de CAO-Sport, CAO-KNVB en CAO- NOC*NSF per 1 april 2001 te realiseren.

Streven naar basis-CAO
De WOS heeft ter voorbereiding op deze toekomstige integratie de verschillende CAO's omgezet naar een zogenaamd waardevrij CAO-voorstel voor een minimum-CAO. Het idee daarbij is dat de afzonderlijke organisaties naast deze basis-bepalingen aanvullende afspraken kunnen maken voor de eigen organisatie. De werknemersorganisaties streven bij de integratie in ieder geval naar handhaving van het huidige niveau voorzieningen.

LAD-leden geraadpleegd
Inmiddels is de LAD-achterban in de sportsector geïnformeerd over dit principe-akkoord dat met een positief advies is voorgelegd. Op grond van de mening van deze collega's zal het centraal bestuur besluiten of tot ondertekening van de CAO-Sport kan worden overgegaan.

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Raam-functiebeschrijving Arts Verstandelijk Gehandicapten

© copyright LAD 2000 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie