Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek LEI: openstelling boerenland stimuleren

Datum nieuwsfeit: 13-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

persbericht / nr. 1635, 13 oktober 2000

Te voet door de velden

Er is veel vraag naar routegebonden recreatiemogelijkheden in het agrarisch gebied, maar er zijn maar weinig boeren die hun land daarvoor willen openstellen. Toch zijn er voorbeelden van geslaagde praktijkexperimenten. Door een goede organisatie van het overleg tussen wandelaars en boeren kan openstelling sterk worden gestimuleerd. Dit blijkt uit onderzoek van het LEI en uit workshops van wandelaars, boeren en andere betrokkenen die in dit verband zijn gehouden.

Wandelen, de meest geschikte vorm van recreatief medegebruik in agrarisch gebieden

Eén workshop richtte zich onder andere op wandelen langs kreken in de Hoekse Waard, als voorbeeld van een gebied in het stedelijke Westen. De andere workshop ging over openstelling in gebieden met een lage stedelijke druk, bijvoorbeeld kavelpaden of percelen met ingezaaide wildflora in Groningen. De studie concludeert uit de workshops en uit literatuur dat wandelen de meest geschikte vorm is van recreatief medegebruik. Paden over of langs boerenland winnen aan waarde als ze onderdeel vormen van routes langs meerdere soorten terreinen. Het beste is om te streven naar dichte wandelnetwerken die de keuzemogelijkheden voor zowel wandelaars als boeren vergroten. Deze netwerken maken het namelijk mogelijk bepaalde trajecten tijdelijk af te sluiten, bijvoorbeeld wegens landbouwwerkzaamheden of extra kwetsbaarheid van de natuur, zonder dat daarmee de wandelmogelijkheden volledig wegvallen.

Realisering is gecompliceerd, vooral bij de steden

De behoefte aan 'buiten wandelen' is het grootst rond de steden. Maar de boeren zijn daar in het algemeen terughoudend, vanwege de omvang en het gemengde karakter van het wandelende publiek. Ook de levendige grondmarkt in de buurt van de stad maakt boeren huiverig voor openstelling, omdat zij grond 'vrij' willen kunnen overdragen. Openstelling ligt dus het meest gecompliceerd in gebieden waar de behoefte het meest dringend is. Oplossingen hiervoor moeten worden gevonden door regionaal te experimenteren met het sturen van de stroom wandelaars; dit kan bijvoorbeeld door het combineren van gebaande paden en onverharde paden direct langs de velden. Ook een waarborg dat boeren desgewenst weer met openstelling kunnen stoppen, kan aan een oplossing bijdragen. De voorkeur van boer en (authentieke) wandelaar gaat uit naar rustige paden. Beide partijen moeten met elkaar in gesprek zien te komen om vervolgens stap voor stap te zoeken naar de juiste vorm van openstelling en het meest aantrekkelijke tracé . Het LEI-rapport biedt een handreiking voor het structureren van deze gesprekken.

Overheid liefst terughoudend in gebiedsprojecten van openstelling

De overheid kan in ons dichtbevolkte land in de verleiding komen om vergroting van het publieke domein in het agrarisch gebied te verheffen tot een hoofdpunt van beleid. Het uitdragen van een dergelijke doelstelling leidt echter, vooral regionaal, makkelijk tot een boemerangeffect. Dit geldt zeker als de overheid de betreffende boeren in materieel opzicht niet meer kan bieden dan schadeloosstellen voor opbrengstderving, zoals in de huidige Mac Sharry-regeling. Het proces van openstelling loopt het best wanneer het wordt gezien als een initiatief van wandelaars en boeren. De overheid kan vooral een rol vervullen als faciliterende partij. Bestellen door overmaking van

Algemene informatie:

LEI, Burgemeester Patijnlaan 19, Postbus 29703, 2502 LS Den Haag Tel: 070-3358330; Fax: 070-3615624; E-mail: (informatie@lei.wag)-ur.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie