Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Regeling legionellapreventie van kracht

Datum nieuwsfeit: 13-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

www.minvrom.nl

MIN VROM: Regeling legionellapreventie van kracht

Regeling legionellapreventie van kracht

Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties worden verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en maatregelen te nemen om gezondheidsrisico.s door legionellabacteriën te voorkomen. De regeling legionellapreventie (voluit: Tijdelijke regeling legionellapreventie in leidingwater) is gebaseerd op een recente wijziging van de Waterleidingwet en is vandaag in het Staatscourant gepubliceerd. De regeling treedt twee dagen na publicatie in werking.

Werkingssfeer
De regeling heeft alleen betrekking op leidingwaterinstallaties, waarbij het water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Het gaat hier om collectieve leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld flatgebouwen, zorginstellingen, hotels, kampeerterreinen, zwembaden, kantoren en bedrijven. Daarbij gaat het om koud en warm leidingwater dat gebruikt wordt voor douchen, baden, (af)wassen en andere huishoudelijke doeleinden. Meestal zijn deze collectieve leidingwaterinstallaties aangesloten op het net van het waterleidingbedrijf, maar de regeling heeft ook betrekking op eigen winningen, bijvoorbeeld kampeerterreinen.

Voor waterobjecten in zwem- en badinrichtingen (bijvoorbeeld whirlpools, fonteinen en nevelgrotten) komt er een regeling via een wijziging van het Besluit wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden. Ook deze regeling zal binnenkort in werking treden.

Risicoanalyse en beheersplan
Met de regeling legionellapreventie worden eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties verplicht een risicoanalyse uit te voeren. Bij de risicoanalyse wordt bekeken of zich in het leidingwatersysteem omstandigheden (kunnen) voordoen waardoor legionellabacteriën zich zouden kunnen vermeerderen. Deze bacteriën vormen een gezondheidsrisico als zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdruppeltjes worden ingeademd. Gunstige groeiomstandigheden zijn bijvoorbeeld een temperatuur tussen de 25 en 45 graden Celsius en langdurige stilstand van het water in de leidingen. Als uit de risicoanalyse blijkt dat de kans op besmetting door legionellabacteriën aanwezig is, moeten er maatregelen worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld door een verhoging van de temperatuur in de warmwaterinstallatie of isolatie van koudwaterleidingen. Ook wanneer er geen aanwijsbare hoeveelheden legionellabacterien uit het tapwater komen, blijft periodieke temperatuurscontrole noodzakelijk. Al deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een beheersplan.

Overgangstermijn
Na de inwerkingtreding van deze regeling krijgen eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties een jaar de tijd om een risicoanalyse uit te voeren en zonodig een beheersplan op te stellen. Voor zorginstellingen geldt een overgangstermijn van een half jaar.

Hulpmiddelen bij het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen van het beheersplan zijn het Modelbeheersplan (te vinden op www.minvrom.nl) en de Handleiding legionellapreventie in leidingwater 9te bestellen bij ISSO te Rotterdam, tel. 010-2065969)

Persvoorlichting Milieubeheer
Babette Gräber
070-3392405

13 okt 00 15:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie