Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Terugnameplicht elektrische toestellen in Vlaanderen

Datum nieuwsfeit: 13-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 13 OKTOBER 2000

Terugnameplicht elektrische en elektronische toestellen

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minis- ter voor Leefmilieu Vera DUA, haar principiële goed- keuring gehecht aan het ontwerp van milieubeleidsovereen- komst waarin de aanvaardingsplicht van gebruikte elek- trische en elektronische toestellen geregeld wordt.

De milieubeleidsovereenkomst bepaalt dat vanaf het begin van volgend jaar elke consument zijn oude koelkast, diep- vriezer, televisie, video, computer enz. gratis kan inleveren, hetzij bij de winkelier waar hij een nieuw toestel aanschaft, hetzij op een containerpark of in een kringloopcentrum. De kosten voor inzameling en verwer- king zullen worden gedragen door de sector. Er worden scherpe recyclagedoelstellingen ingesteld en de kring- loopcentra worden erkend als belangrijkste schakel naar hergebruik toe.

De milieubeleidsovereenkomst werd afgesloten tussen de overheid en de betrokken federaties van producenten, invoerders en distributie. Bedrijven die niet willen meewerken aan deze overeenkomst moeten bij de OVAM een afvalbeheerplan indienen. In dit plan wordt duidelijk aangegeven op welke wijze zij zullen voldoen aan de aan- vaardingsplicht.

In de milieubeleidsovereenkomst verbinden de leden van de organisaties zich er ook toe om de nodige inspanningen te leveren rond kwalitatieve en kwantitatieve preventie.

De nu principieel goedgekeurde milieubeleidsovereenkomst zal nog voor advies worden voorgelegd aan de SERV en de MiNa-Raad.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. 02-553 27 81
e-mail: (persdienst.dua@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie