Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over transfersysteem profvoetballers

Datum nieuwsfeit: 13-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


AANPASSING TRANSFERSYSTEEM PROFVOETBALLERS EN GEVOLGEN DAARVAN VOOR NEDERLANDSE CLUBS

Datum: 13-10-2000

AANPASSING TRANSFERSYSTEEM PROFVOETBALLERS EN GEVOLGEN DAARVAN VOOR NEDERLANDSE CLUBS

Het lid van de Tweede Kamer Atsma (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 augustus 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van het voornemen van de Europese Commissie om het transfersysteem voor profvoetballers aan te passen? 1)


2 Kunt u de Kamer informeren over de voorstellen die binnenkort in Europees verband aan de orde komen?


3 Hoe oordeelt u over het huidige transfersysteem in relatie tot het vrije verkeer van personen?


4 Deelt u de zorg van de KNVB dat een ingrijpende wijziging van het transfersysteem de jeugdopleiding in Nederland in gevaar brengt en op termijn grote gevolgen heeft voor het Nederlandse betaalde voetbal?


5 Welk standpunt zal namens Nederland worden ingebracht?

6 Op welke wijze wordt de Tweede Kamer bij de standpuntbepaling en besluitvorming betrokken?1) «Langs de Lijn», dinsdag 25 juli jl., Radio 1.


De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A.M. Vliegenthart als volgt beantwoord.


1 Ja, collega Vliegenthart en ik hebben kennisgenomen van het voornemen om het transfersysteem voor profvoetballers aan te passen. Het betreft overigens een voornemen van de Wereld Voetbalbond (FIFA) de Europese Voetbalbond (UEFA) en een aantal spelersbonden en niet van de Europese Commissie. Maar wel naar aanleiding van bij de Europese Commissie ingediende klachten over het transfervergoedingensysteem in Europa, waarvoor de UEFA verantwoordelijk is. De Commissie vraagt een aanpassing van het systeem opdat dit in overeenstemming is met het communautair recht.


2 Deze bonden en clubs bereiden een nieuwe transferregeling voor, die naar verluid pas eind oktober definitief ter fiattering aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd.

Voorlopige voorstellen -die volgens de laatste berichten ook zouden moeten worden vastgelegd in een internationale CAO- worden herhaaldelijk door de FIFA naar buiten gebracht. Naar verluid houden die voorstellen onder meer in dat voetballers kunnen overstappen tussen clubs met een opzegtermijn van drie maanden. Alleen voor voetballers van 18 tot 24 jaar dient bij een transfer een vergoeding te worden betaald, namelijk de zgn. restwaarde van het contract met een opslag voor opleidingskosten. Voetballers tot 18 jaar zouden niet meer aan het buitenland worden 'verkocht'.
Voor nadere informatie over deze voorstellen van de FIFA, die nog in ontwikkeling zijn en waar dus ook nog niet mee is ingestemd door de bevoegde autoriteiten, verwijs ik u naar de website van de FIFA (www.fifa.com).


3 In principe hoeft de voetbalsector geen eigen transfersysteem te hebben en zouden de normale regels voor verkeer van werknemers van toepassing kunnen zijn. Gezien de specifieke omstandigheden in de voetbalsector wordt een eigen transfersysteem door bovengenoemde voetbalorganisaties toch wenselijk geacht. Ik ben van mening dat over een acceptabele vergoeding van opleidingskosten afspraken moeten kunnen worden gemaakt.
De Commissie moet in dat geval bezien of een systeem dat afwijkt van de normale regels voor vrij verkeer van werknemers in overeenstemming is met het EG-recht. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft men dan ook zgn. punten van bezwaar ingebracht tegen het vigerende transfersysteem.

De Europese Commissie is van oordeel dat het huidige transfersysteem in strijd is met het communautair recht. Door de Europese rechter is in het zgn. Bosmanarrest vastgesteld dat het huidige transfersysteem inderdaad een belemmering kan opleveren voor het vrije verkeer van werknemers.
Door de Europese Commissie wordt benadrukt dat het huidige systeem niet alleen de concurrentie tussen clubs belemmert maar dat het ook niets doet tegen vermeende excessen van commercialisering. Commissaris Reding heeft zich vooral negatief uitgelaten over het feit dat jonge spelers speculatieobjecten worden.


4 Het is aan de betrokkenen in de sportsector zelf om zich dusdanig te organiseren dat een adequate financiering van de jeugdopleidingen mogelijk is, echter zonder het EG-recht met voeten te treden. Ik ben van mening dat bij de toepassing van het EG-recht ook rekening dient te worden gehouden met de specifieke omstandigheden in de sportsector. Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is een nieuw transfersysteem te ontwikkelen dat aan beide voorwaarden voldoet.
Een nieuw transfersysteem heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het betaalde voetbal in Europa en dus ook voor dat in Nederland. Die gevolgen hoeven echter niet bij voorbaat als negatief te worden gekwalificeerd.


5 In de procedures die nu lopen, wordt geen inbreng van de lidstaat Nederland voorzien. De Commissie is bevoegd zelfstandig een oordeel te vormen over het nieuwe systeem van de FIFA en om (mogelijke) inbreuken van het EG-verdrag te constateren.


6 De Tweede Kamer zal tijdens regulier overleg - op basis van de geannoteerde agenda's en verslagen van bijeenkomsten van de EU-Raadsbijeenkomsten waaronder die van de EU sportministers - worden betrokken bij een standpuntbepaling van de lidstaat Nederland, wanneer daar sprake van is.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie