Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Standpunt onderzoek taakverdeling patientenorganisaties

Datum nieuwsfeit: 16-10-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Standpunt onderzoek taakverdeling en samenwerking koepelorganisaties

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/PCZ-2110219

16 oktober 2000

Inleiding

Op het terrein van het patiënten- consumentenbeleid is een groot aantal organisaties actief die de belangen van patiënten/consumenten behartigen. Veel van deze organisaties hebben hun krachten gebundeld in koepelorganisaties. De voordelen van zon bundeling - samen sterker, meer mogelijkheden, behartiging van punten van algemeen belang, etc passen in het overheidsbeleid om een sterke patiënten/consumenten-beweging te bevorderen. In dit verband is onderlinge samenwerking van en afstemming tussen koepelorganisaties bijzonder relevant.

Op basis van de constatering dat de werkprogrammas van de Nederlandse Patiënten/Con-sumenten Federatie (NPCF), de Gehandicaptenraad (GR) en het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ) een zekere overlap vertonen heb ik naar aanleiding van mijn brief van juni 1998 (kenmerk GZB/PCZ 98-227) inzake de Voortgangsrapportage Chronisch Zie-kenbeleid aan het onderzoekbureau PriceWaterhouseCoopers (PWC) de opdracht gegeven om na te gaan hoe het met de samenwerking is gesteld, of er punten zijn van overlap en of er eventueel sprake is van witte vlekken. PWC heeft in nauwe samenwerking met de betrokken koepels het onderzoek uitgevoerd. Ook is de onderzoeksopzet vooraf met de betrokken koepels besproken.

In de loop van het onderzoek bleek evenwel dat het niet eenvoudig was om zonder boven-matige inspanningen de benodigde informatie op een zodanige wijze inzichtelijk te maken (mede door de fusiebesprekingen tussen de Gehandicaptenraad en het WOCZ en een interne reorganisatie bij de NPCF) dat hiermee een goed samenhangend inzicht verkregen kon wor-den in de taken, activiteiten, samenwerking en mogelijke witte vlekken en overlapping van werkzaamheden van de koepels. Het is om deze reden dat ik besloten heb om het onderzoek te beëindigen.

Door de partijen is onderkend dat uit het onderzoek blijkt dat er behoefte bestaat aan een grotere uniformiteit en transparantie van de managementinformatie vanuit de koepels.

Mijn ministerie en de stichting Patiëntenfonds kunnen hierbij een faciliterende en stimulerende rol vervullen juist ook omdat de betrokken koepels mij hebben laten weten dat het onderzoek hen duidelijk heeft gemaakt dat de wijze waarop de huidige management informatie is gesystematiseerd onderling verschilt, ook als gevolg van de verschillende voorschriften van de verschillende subsidiënten. De NPCF en het WOCZ ontvangen immers hun financiële bijdrage via het Patiëntenfonds terwijl de Gehandicaptenraad haar subsidie via het ministerie van VWS ontvangt.

Ik zal in de komende periode in overleg met de Stichting Patiëntenfonds, de Gehandicaptenraad, het WOCZ en de NPCF treden om concrete afspraken te maken over de wijze waarop de benodigde informatie transparanter en onderling meer vergelijkbaar kan worden gemaakt, zodat er beter zicht ontstaat op de doelen die met de subsidies worden bereikt en op witte plekken daarin.

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie